1. #co2
 2. #co2-uitstoot
 3. #economie
 4. #energie
 5. #europa
 6. #fossiele-brandstoffen
 7. #grenzen-aan-de-groei
 8. #nederland
 9. Artikelen

CO2-uitstoot in Europa in cijfers

In de meeste Europese landen daalt de CO2-uitstoot al jaren.
Een van de oorzaken is het duurder worden van fossiele brandstoffen. Een andere oorzaak is de economische tegenslag, waardoor in Europa de bouwnijverheid en industriele produktie zijn afgenomen.

In figuur 1 de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking in Griekenland en Italië.

In de periode 2006-2012 daalde de CO2-uitstoot van de gemiddelde Griek met 19%. De Italianen stootten in 2012 18,6% minder CO2 uit dan in 2006.

Ook in Noord-Europese landen daalt de CO2-uitstoot.
Figuur 2:

Duitsland ging het economisch voor de wind en de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking daalde tussen 2006 en 2012 met slechts 6,6%. Denemarken is Europees kampioen "CO2-uitstoot verlagen" met een afname van 35% sinds 2006.
Figuur 2 laat zien dat België en met name Nederland een vrij hoge CO2-uitstoot hebben in vergelijking met andere Europese landen. Voor Nederland is er dus nog veel werk aan de winkel.

In de tabel hieronder de daling van de CO2-uitstoot in procenten tussen 2006 en 2012 voor een aantal Europese landen.

De periode van 6 jaar lijkt mij lang genoeg om van een duidelijk dalende trend te kunnen spreken. Het ziet er niet naar uit dat fossiele brandstoffen veel goedkoper zullen worden en ik verwacht dan ook dat de Europese CO2-uitstoot verder zal blijven dalen.

In de laatste figuur heb ik de dalende CO2-uitstoot voor Griekenland en Denemarken geëxtrapoleerd. Als de dalende trend zich doorzet, dan zullen de Denen in 2026 vrijwel geen CO2 meer uitstoten. Griekenland zal pas in 2035 de zero-emission bereiken.

*- de gegevens voor de CO2-uitstoot komen uit BP's Statistical Review of World Energy 2013

wp.me

No Rights Reserved (CC0 1.0)
7
 1. spring-cake-4188@spring-cake-4188
  #152894
  CO2 is het probleem niet. Dus waarom dit artikel?
 2. autumn-math-2368@autumn-math-2368
  #152903
  De onschadelijke CO2 uitstoot daalt omdat de nieuwe generatie auto's nu minder CO2 uitstoten daarentegen stoot de nieuwe generatie auto's 1000x meer giftig ultrafijnstof uit.

  Kijk op wikipedia naar de beschrijving van catalytic converter. Geen woord over ultrafijnstof. In de tijd dat de katalysator werd geïntroduceerd was er geen meetapparatur voor handen om ultrafines te meten.

  Wat de coverter nog meer doet dan wat er op wikipedia beschreven wordt is grof stof omzetten in ultrafijnstof.

  90% van het fiijnstof in de buitenlucht is ultrafijnstof en de (mede)oorzaak van alle modere ziekten incl. de psychiatrische ziekten zoals autisme.

  Meer hierover:
  http://schafderenteaf.wordpress.com/
  http://www.whale.to/b/simons.html

  Oil companies convinced us that unleaded petrol is safer for our health and environment than leaded petrol.
  By their failure to disclose all the facts, we have been seriously conned!

  Hiermee vergeleken zijn de gaskamers van Hitler als die al bestaan hebben kleingeld.
 3. @Argwaan: een beetje tegenwicht voor het AR5 van het IPCC, waarin gesuggereerd wordt dat de CO2-uitstoot nog decennia zal blijven stijgen.
  Peakoil = PeakCO2
 4. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #152915
  Ja dat laatste IPCC-rapport heb ik óók gelezen ja met hun prijslijstje van: geef ons geld, geef ons véél geld.
  Ik vond in 1988 die opstartende IPCC al een ordinaire maffiaorganisatie - maar met een dergelijk prijslijstje hebben ze als "beschermgeld" nu hun ware gezicht laten zien.

  Inmiddels zijn zeer dodelijke tornado's in USA actief (alles volgens waarschuwing van IPCC) en het tornadoseizoen was eigenlijk nog niet eens begonnen! - met zulke grafieken is óók al iets goed duidelijk namelijk dat tornado's dus nul komma nul met de "vergrote" CO2-uitstoot hebben te maken!
 5. broken-glade-3440@broken-glade-3440
  #152917
  CO2, gewoon een afvoerpijp in de Noordzee aanleggen sedimenteert uiteindelijk tot kalksteen wat we dan weer kunnen gaan oogsten voor kalktabletten, is goed voor de botten.
 6. broken-glade-3440@broken-glade-3440
  #152918
  De hydrosfeer bevat 38.000 Gt C in de vorm van opgeloste CO2, alsook opgeloste koolzuur- en carbonaat-ionen. Deze hoeveelheid omvat 0,05 % van de totaal aanwezige koolstof. Ook komen hier nog bij sporen van opgeloste methaan en in het water zwevende organische deeltjes.

  Met 99,8 % van de totale hoeveelheid koolstof komt in de lithosfeer de meeste koolstof voor. De uitwisseling is echter laag. De lithosfeer is een deel van de lange termijnopslag van de koolstof.

  sedimenten en daaruit ontstane krijtgesteente:
  carbonaat: calciet CaCO3, dolomiet CaMg(CO3)2, 60.000.000 Gt C


  http://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofkringloop
 7. steep-unit-1976@steep-unit-1976
  #152952
  En inmiddels staat er een bericht op Teletekst dat de economie van de USA tot stilstand is gekomen (!) door de vreselijke koude dit voorjaar - nee niks geen opwarming... en de regen blijft weg!
  Wel @Hans, lijkt me een goed idee om zulke 'Global-Cooling' effekten eens in economiestaatjes samen te verwerken want déze relatie staat volgens het recente TT-bericht dus wél als een huis!

  Global-Warming doet dat kennelijk niet - desondanks geven we er in NL maar liefst 24-miljard/jaar aan uit: allemaal weggegooid geld.
  IPCC beweert immers dat economieën met 0,06% zullen dalen als men hun aanbeveling serieus neemt maar volgens mij is dat wel wat meer, aanzienlijk véél meer.