1. #apis-mellifera
  2. #bestuivers
  3. #bijensterfte
  4. #ccd
  5. #hommels
  6. #honingbij
  7. #nectar
  8. #neonicotinoiden
  9. #pesticiden
  10. Artikelen

Bijensterfte gekoppeld aan veel voorkomende pesticiden

Verschillende recente onderzoeken hebben zich afgevraagd of de blootstelling aan de meest gebruikte pesticiden de prestaties kan schaden en bijdragen aan de waargenomen afname van volken. Neonicotinoiden zijn een familie van pesticiden die chemisch verwant zijn aan nicotine, en op grote schaal worden gebruikt in zowel grootschalige landbouw als tuinierproducten.

Dit type van pesticide circuleert door bloeiende planten en verzamelt zich in nectar en stuifmeel. Recente onderzoeken, door verschillende onderzoeksgroepen uitgevoerd, hebben aangetoond dat zelfs lage doses van neonicotinoïde pesticiden de navigatievaardigheden van bijen kunnen schaden en de groei van de bijenvolken verminderen.

Insecten, met name bijen, zijn wereldwijd de dominante bestuivers in gematigde regio's. Dalingen van honingbijen, hommels en solitaire bijen kan leiden tot ernstige gevolgen, niet alleen voor gewasproductie, maar ook voor het reproductief succes van wilde bloeiende planten.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0