1. #bestuivers
 2. #bijen
 3. #bijensterfte
 4. #ccd
 5. #neonicotinoiden
 6. #pesticiden
 7. #politiek
 8. #voedsel
 9. #volksgezondheid
 10. #water
 11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Onze volksvertegenwoordiging: bijen sterf maar lekker af

De Tweede Kamer heeft het kabinet in een motie gevraagd een moratorium in te stellen op het gebruik van neonicotinoïden totdat vaststaat dat zij geen schadelijk effect hebben op bijen en de volksgezondheid. Daarnaast werd gevraagd een nationaal traject in gang te zetten voor een volledig nationaal moratorium op alle neonicotinoïden en op fipronil. De aangenomen moties raken 18 gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit juridisch oogpunt zijn de moties naar het oordeel van het kabinet niet uitvoerbaar. Dat meldt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken mede namens minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer.

Het kabinet stelt dat op nationaal en op Europees niveau zeer recent de gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden en fipronil zijn herbeoordeeld aan de nieuwste stand van de wetenschap als het gaat om de risico’s voor bijen. Daar waar er hoge risico’s voor bijen waren, zijn de toelatingen ingetrokken, c.q. is er ingegrepen in de toelatingen. Sindsdien zijn er geen nieuwe concrete aanwijzingen of feiten dat de Europese goedkeuring van de werkzame stoffen of de Nederlandse toelatingen van middelen niet meer zouden voldoen aan de toelatingscriteria voor bijen. Ook is er geen aantoonbare aanleiding dat er in de huidige toelatingen een ernstig risico aanwezig is voor bijen, waardoor ingrijpen door middel van een noodmaatregel gerechtvaardigd is.

Op basis van de juridische systematiek in de Verordening gewasbeschermingsmiddel ontbreekt daarmee de rechtsgrond om de toelatingen of middelen te herzien, laat staan te wijzigen of in te trekken. Vanuit juridisch oogpunt zijn de moties naar het oordeel van het kabinet derhalve niet uitvoerbaar.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 18/04/14

www.boerenlandvogels.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
13
 1. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #152747
  Op basis van de juridische systematiek in de Verordening gewasbeschermingsmiddel ontbreekt daarmee de rechtsgrond om de toelatingen of middelen te herzien, laat staan te wijzigen of in te trekken. Vanuit juridisch oogpunt zijn de moties naar het oordeel van het kabinet derhalve niet uitvoerbaar.

  WTF, eerst ons voorhouden dat we per land hier nog op eigen merites over mogen beslissen en dat de EU richtlijnen slechts aanbevelingen zijn en nu zijn ze plost bindend? Die rotgrap hebben ze niet voor het eerst uitgehaald. Zo worden we dus non stop bepiepeld, uitgespeelden buiten spel gezet ...
  krijg voor het gevoel dat u slechts voor spek en bonen meespeelt, oh nee, we even het gelag betalen aub. ...
 2. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #152748
  vooral en wel
 3. De chemicalienwetgeving REACh is op het voorzorgsprincipe gebaseerd. Helaas vallen pesticiden hier niet onder en kan de bevolking en milieu verekken. Argument dat gebruikt wordt:

  Vanuit juridisch oogpunt zijn de moties naar het oordeel van het kabinet niet uitvoerbaar.
 4. @ liedecter, reacties hebben zich gekruist.

  Ons rechtssysteem baseert zich meer en meer op en vreemd beginsel. Oppurtisme wordt beloond, hierbij groeit het misbruik over de gehele linie. Beperkingen worden bestraft.

  Zie daar het economisch model waaraan de sociale wetenschap economie zich vastklampt. Groei ten koste van alles.
 5. autumn-paper-2304@autumn-paper-2304
  #152751
  Taipei, April 14 (CNA) A group of Taiwanese scholars has confirmed long-held suspicions that a compound used in imidacloprid, one of the most widely used pesticides, is the culprit behind the worldwide demise of honeybees.

  The results of their research show that the insects' ability to find their way home and learn how to feed are severely impaired when they are exposed in the larval stage to trace amounts of chemicals in the neonicotinoid class of insecticides, which includes imidacloprid.

  http://focustaiwan.tw/news/asoc/201404140034.aspx
  In ieder geval weten we hoe het komt dat ze niet meer thuiskomen, die bijen. Wat voor effect de gore troep op mensen heeft is niet bekend, niet onderzocht en onze 'regering'/managers van de kudde willen het vast niet weten ook.
 6. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #152752
  Helaas vallen pesticiden hier niet onder
  Dacht dat het juist daarom was dat de EU ook geen bindende regelgeving kon opleggen .... de argumentatie van de overheid is dus volledig manco volgens mij ... pure gelegenheids argumentatie

  Wat voor effect de gore troep op mensen heeft is niet bekend, niet onderzocht en onze 'regering'/managers van de kudde willen het vast niet weten ook.
  Nou, het wijdverbreide "de weg kwijt raken" lijkt me niet zo moeilijk waarneembaar bij mensen en net zo desastreus als wildvuur om zich heen grijpen in de maatschappij als bij de bijen ... zie de parallellen we met dat gif wel ...
 7. divine-hill-3982@divine-hill-3982
  #152762
  Wat voor effect de gore troep op mensen heeft is niet bekend
  Wel op ratjes, muizen enzo. Soms vraagt men zich af waarom bepaalde neurologische beschadigingen meer bij mensen (en hun nageslacht) die met het spulletje werken voorkomen. Mja, da's een probleem voor hullie. Beroeps risico, net zoals stoflongen of zoiets.

  Dat het probleem van hullie wel eens ook van toepassing kon zijn op de rest van de wereld ach...

  Imidacloprid and its nitrosoimine metabolite (WAK 3839) have been well studied in rats, mice and dogs. In mammals, the primary effects following acute high-dose oral exposure to imidacloprid are mortality, transient cholinergic effects (dizziness, apathy, locomotor effects, labored breathing) and transient growth retardation. Exposure to high doses may be associated with degenerative changes in the testes, thymus, bone marrow and pancreas. Cardiovascular and hematological effects have also been observed at higher doses. The primary effects of longer term, lower-dose exposure to imidacloprid are on the liver, thyroid, and body weight (reduction). Low- to mid-dose oral exposures have been associated with reproductive toxicity, developmental retardation and neurobehavioral deficits in rats and rabbits.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Imidacloprid /
 8. raspy-breeze-1388@raspy-breeze-1388
  #152767
  En altijd blijven volhouden dat het buiten de voedselketen blijft .... maar nu zijn dan toch rara onhoudbare dosisen glyphosfaat herbiciden in moedermelk gevonden ... desastreus ... Het goedje blijkt zlefs giftiger dan DDT ...
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/04/22/glyphosate-herbicide.aspx
 9. autumn-paper-2304@autumn-paper-2304
  #152769
  Stel je voor dat mensen weer gewoon gaan wieden ipv troep te gebruiken..... voedsel verbouwen was ooit heel arbeidsintensief. Wat een werkgelegenheid :P
 10. autumn-math-2368@autumn-math-2368
  #152772
  http://www.newscientist.com/article/mg13017744.000-science-car-exhausts-may-cause-hay-fever.html

  Nitrogen dioxide kills cilia, the microscopic hairs that line the nostrils and windpipe, according to research presented last week. This finding supports the argument that the gas - a component of car exhaust fumes - is responsible for increasing numbers of hay fever sufferers.
  Cilia play a crucial role in the nose and airways. They beat backwards and forwards, carrying mucus and foreign bodies out of the body through the nostrils or mouth.
  Robert Davies and colleagues from St Bartholomew's Hospital in London cultured epithelial cells to which the cilia are attached and exposed the cells to low concentrations of nitrogen dioxide in air. After 15 minutes' exposure to 0.4 parts per million of nitrogen dioxide, many of the cilia are damaged, says Davies. At 2 ppm all the cells are killed.
  If cilia and the cells in the nose are killed by nitrogen dioxide, Davies argues that allergens from ...
  Automotive exhaust interferes with honey bees’ ability to find flowers and pollinate the crops that the world depends on for much of its food supply, according to a new study.
 11. De cynische trukendoos van onze regeringsambtenaren

  Hier tekst van de Europese verordening gewasbescherming (VO-gwb) waar de staatssecretaris ook naar verwijst:

  Artikel 1 lid 4 VO-gwb (6e pagina in de pdf rechterkolom) stelt heel duidelijk:

  "
  4. De bepalingen van deze verordening stoelen op het voorzorgsbeginsel teneinde te garanderen dat werkzame stoffen of middelen die op de markt worden gebracht niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren of voor het milieu. In het bijzonder worden de lidstaten er niet van weerhouden het voorzorgsbeginsel toe te passen wanneer er wetenschappelijk gezien onzekerheid bestaat over de risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren of voor het milieu van de op hun grondgebied toe te laten gewasbeschermingsmiddelen.


  Staatssecretaris Dijksma (cq de haar souflerende ambtenaar van het ministerie) jokt dat het juridisch niet zou kunnen. Ze kan Art 1 lid 4 VO-gwb toepassen en uit voorzorg alle neonics, fipronil en triazolen verbieden.

  Bron: Boerenlandvogels, Henk Tennekes
 12. autumn-paper-2304@autumn-paper-2304
  #152780
  Sharon Dijkstra is een door omstandigheden aangevreten walvis aangespoeld op de zandbank van de PvdA. Dat het tij mag keren zodat deze aanfluiting van vrouwen in het algemeen plus de partij in het bijzonder maar spoedig voorgoed door de zee zal worden weggespoeld. En ze jokt niet, ze liegt. In opdracht van BigAgra.
 13. muddy-forest-9418@muddy-forest-9418
  #152785
  Volgens mij is zij te dom om te liegen. Wanneer de ambtenarenclub gesponsord door huisadviseur Wageningen iets voorkauwt, braakt zij het uit.