1. #antropoceen
 2. #bestuivers
 3. #bijen
 4. #ccd
 5. #drinkwater
 6. #hommels
 7. #man-made
 8. #pesticiden
 9. #vervuiling
 10. #voedsel
 11. #water
 12. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Pesticiden maken hommels kleiner

Niet alleen de honingbij, maar ook de hommel ondervindt grote nadelen van pesticiden. De werksters worden minder groot, hebben Britse onderzoekers vastgesteld.

Als hommels, die groter en hariger zijn dan honingbijen, langdurig worden blootgesteld aan pyrethroïden, heeft dat een negatieve invloed op de groei van de werksters. Ook pas uitgebroede hommels blijken minder groot te zijn, schrijft het Journal of Applied Ecology.

Onderzoekers van de Royal Holloway University of London bestudeerden vier maanden lang hommelkolonies in het laboratorium. De helft van de kolonies werden aan pyrethroïden blootgesteld. Niet alleen de honingbij, maar ook de hommel ondervindt grote nadelen van pesticiden. De werksters worden minder groot, hebben Britse onderzoekers vastgesteld.

Als hommels, die groter en hariger zijn dan honingbijen, langdurig worden blootgesteld aan pyrethroïden, heeft dat een negatieve invloed op de groei van de werksters. Ook pas uitgebroede hommels blijken minder groot te zijn, schrijft het Journal of Applied Ecology.

Onderzoekers van de Royal Holloway University of London bestudeerden vier maanden lang hommelkolonies in het laboratorium. De helft van de kolonies werden aan pyrethroïden blootgesteld. Pyrethroïden vormen de populairste groep van synthetische insecticiden.

Dat de werksters kleiner worden, is een probleem, zeggen de onderzoekers. Hommels spelen een belangrijke rol in de menselijke voedselketen, maar kleinere hommels halen minder nectar en pollen uit bloemen.

Moratorium van EU

Het gebruik van pyrethroïden zal in Europa wellicht nog toenemen omdat de EU in december een tweejarig moratorium op het gebruik van neonicotinoïden, een andere groep van pesticiden, heeft ingesteld.

Volgens de EU zijn neonicotinoïden schadelijk voor honingbijen. Er blijven schadelijke residu's achter in de pollen en de nectar van de planten die ermee behandeld worden.

Het Duitse Bayer en het Zwitserse Syngenta, die deze pesticiden produceren, proberen het moratorium langs gerechtelijke weg ongedaan te maken.

www.hln.be

No Rights Reserved (CC0 1.0)
3
 1. spring-cake-4188@spring-cake-4188
  #149814
  We moeten de pesticiden mijden als de pest.
  Koop alleen biologisch voedsel.
 2. De voedselketen wordt bedreigd, maar dat bij Bayer en Syngenta de schoorsteen kan blijven roken, is toch belangrijker. Tsjah, het grote geld regeert...
 3. muddy-forest-9418@muddy-forest-9418
  #149818
  En dan het liefst lokaal verbouwd in een boerenlandwinkel waar geen grootgrutter of tussenhandel tussen zit - of op de markt om de hoek.