1. #amerika
 2. #bezuinigingen
 3. #economie
 4. #economische-groei
 5. #europa
 6. #grenzen-aan-de-groei
 7. #nederland
 8. #peak-everything
 9. Artikelen

Peak-employment, maximale werkgelegenheid

Groei van de werkgelegenheid is een van de kenmerken van economische groei, van welvaart. Als meer mensen werken dan wordt er meer verdiend en is het land welvarender.
Maar ook in de werkgelegenheidsontwikkeling worden de grenzen aan de groei zichtbaar.


Tussen 1975 en 2000 groeide het percentage Amerikanen met een betaalde baan van 57 naar 64%. Sinds 2000 is dat percentage weer aan het dalen, terug naar 57%.
In de VS daalt de werkgelegenheid omdat banen verdwijnen naar lagelonenlanden, bijvoorbeeld naar Mexico.

Maar ook in Europa bezuinigen bedrijven op loonkosten, door outsourcing naar lagelonenlanden of automatisering. Daarnaast gaan er bedrijven failliet.
Overheden bezuinigen om het financieringstekort terug te dringen en heffen arbeidsplaatsen op. Tal van overheidsinstellingen (posterijen, openbaar vervoer, telecombedrijven) worden geprivatiseerd. Daarna moet er winst gemaakt worden en ook dan verdwijnen er altijd arbeidsplaatsen.
Het resultaat is dat ook in Europa de werkgelegenheid een piek bereikte in 2008 en inmiddels weer afneemt.

Nederland is geen uitzondering. De stijging van de werkeloosheid van mee. Maar de trend in werkgelegenheid is hetzelfde als in de VS en in de rest van Europa.
Peak-werkgelegenheid was in 2008.

De komende jaren zal de werkgelegenheid in Nederland verder afnemen. Door massa-ontslagen bij KPN, gemeentelijke openbaarvervoersbedrijven en Defensie. Maar ook bij de Rijksoverheid en gemeentelijke overheden zullen bezuinigingen leiden tot ontslagen.

Dat hoeft m.i. geen slechte ontwikkeling te zijn. Bij een eerlijke verdeling van arbeidstijd krijgt de gemiddelde Nederlander meer vrije tijd. En er zal veel minder behoefte zijn aan kinderopvang. De Nederlanders zullen weer zelf hun kinderen grootbrengen.

cassandraclub.wordpress.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
4
 1. patricksavalle@patricksavalle
  #91525
  Super toch? Iedereen terug naar 28-urige of 30-urige werkweek. Lekker veel vrije tijd. Minder inkomsten, minder consumentisme, betere marktwerking. Laat maar komen die peak-werkgelegenheid.
 2. Zo leer je weer je buren kennen, tijd zat voor een gesprek op de dag.
 3. divine-flower-2294@divine-flower-2294
  #91541
  Mijn idee Patman, ik werk 'maar' 30 uur per week
  Dat ik wat minder te besteden heb minder rotzooi koop vind ik niet zo erg.

 4. Super toch? Iedereen terug naar 28-urige of 30-urige werkweek.


  Voor de mensen die werk hebben is dat inderdaad niet zo'n groot probleem maar de mensen die werkeloos zijn krijgen het wel steeds moeilijker: stijgende kosten, dalende uitkeringen.
  Voor sommige mensen wordt het weer echte armoede en dat terwijl anderen te veel hebben om op te maken.
  Binnen ons huidige kapitalistische systeem is er geen enkele sympathie voor de 'verliezers'.
  Peak-olie of andere peaks zullen dubbel zo hard aan komen in een systeem waarin het egoïsme wordt gestimuleerd.
  De beste voorbereiding op een krimpende economie is een systeem met een eerlijke verdeling. Ook omdat armoede vooral als armoede wordt ervaren als de inkomensverschillen groot zijn.

  En dan hebben we het alleen nog over Nederland. Andere landen zullen veel minder in staat zijn om de klap op te vangen en er zullen onherroepelijk slachtoffers gaan vallen. Gebeurt nu al eigenlijk.