1. #belastingbetaler
 2. #bezuinigingen
 3. #crisis
 4. #duitsland
 5. #economie
 6. #economische-groei
 7. #europa
 8. #falen
 9. #frankrijk
 10. #griekenland
 11. #krimp
 12. #miljoen
 13. #nederland
 14. #referendum
 15. #vergrijzing
 16. Artikelen

De 5 redenen waarom de EU grandioos faalde

Toen in 1957 België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en West-Duitsland het Verdrag van Rome ondertekenden was de Europse Gemeenschap voor Kolen en Staal een feit. Bedoeling was een economische unie op te richten die het vrij verkeer van goederen en diensten zou vergemakkelijken. Maar al van in het begin gingen vele zaken fout. Achtereenvolgens produceerde Europa een boterberg, een melkplas en meer van dat en dit alles door slecht management en oversubsidiëring. In 2009 volgde dan een wijnplas van 2,3 miljoen hectoliter, een cerealenberg van 717.000 ton en nog meer melk om er maar een paar te noemen. De CAP (Common Agricultural Policy) bleek meer dan eens een twistpunt, doch het is niet de enige reden die de EU deed falen.

Op het economisch blog To the Tick worden de 5 belangrijkste reden opgesomd:

Wat met 6 landen amper lukte, zal moeilijk met 28 slagen. Op 1 juli werd Kroatië de 28-ste lidstaat van de EU en de lamentabele situatie waarin een aantal lidstaten zich bevinden heeft geen rem gezet op de expansiedrang van de Unie. Straks op 1 januari treedt Letland ook nog eens toe tot de eurozone. Het zijn die cijfers die het verval van de EU tekenen. Er komen steeds meer landen bij in de hoop dat men ooit de wereld zal verenigen. Al ‘s met 28 vergaderd en beslissingen moeten nemen? Good luck!

Het succes van de EU zou zich moeten vertalen in economische groei. Want net daarom werd de Unie gecreëerd. Om de handelsbarrières tussen de lidstaten weg te nemen opdat de handel zou bloeien. Daarin is de Unie na een veelbelovende start grandioos mislukt:

De regeringen in de lidstaten speelden een vuil spelletje. Telkens het volk zich in referenda tegen een of ander Verdrag uitsprak, werden steeds opnieuw nieuwe referenda georganiseerd tot ze het antwoord kregen dat ze wensten.

De Denen stemden in 1992 tegen het Verdrag van Maastricht, maar de regering haalde in 1993 haar slag wel thuis. De Ieren keerden zich tegen het Verdrag van Nice, maar een nieuw referendum in 2002 werd wel goedgekeurd. Volharding is dus de dagorde. Gaat Cameron in 2017 dezelfde truc uithalen?

In Portugal wordt dit jaar een economische krimp van 2,3% voorspeld. Het Portugese Grondwettelijk Hof heeft tegen een aantal door de Europese Commissie opgelegde besparingen gestemd, vanwege ongrondwettelijk. Wat doet Europa? Het verplicht Portugal de maatregelen door te voeren onder de dreiging de beloofde noodhulp te schrappen. En wat doet Portugal? Het gehoorzaamde en stemde in met de ongrondwettelike bezuinigingen.

Waarom zijn landen zo gretig om tot de Europese club toe te treden? Gewoon omdat ze denken dat ze er beter van zullen worden en hetzelfde niveau zullen bereiken als de rijkste landen van de EU. Ze zien zichzelf als de toekomstige Britten (het hart van financiëel Europa), Duitsers (het hart van industriëel Europa) of Fransen (het hart van de luxesector in Europa). Maar het gebeurt gewoon niet.

De club der rijken is een eliteclubje dat geen nieuwe leden toelaat. Economische analisten zijn het erover eens dat de rijken rijker zullen worden en de armen ter plaatse zullen trappelen of in het beste geval mondjesmaat vooruitgang zullen boeken. En afgaand op de situatie in Griekenland wordt het duidelijk dat ze hun schulden nooit zullen kunnen terugbetalen.

Europese burgers worden almaar ouder. Tegen 2060 zal 12% van de EU-bevolking ouder zijn dan... 80 jaar. De jongere generaties zullen niet enkel moeten opdraaien voor de gigantische schulden die de financiële crisis naliet; ze moeten ook nog eens de gevolgen van de vergrijzing voor hun rekening nemen. En als ze al een job vinden zullen ze zo ongeveer toch voor niets werken.

Net als onze banken is Europa ‘too big too fail’ geworden. We smeten met belastingsgeld naar onze banken en we zagen dat niets veranderde: banken blijven investeren, geld verdienen en diezelfde belastingbetaler vertellen dat ze hem geen geld kunnen lenen omdat hij een risico betekent.

De EU doet exact hetzelfde. Ze smijt met belastingsgeld naar Griekenland en het enige wat de Grieken daarvan zien zijn bezuinigingen. De landen zelf (Griekenland, Portugal, Italië en Spanje) blijven gewoon doen wat ze altijd al deden. Te veel geld uitgeven. Maar als ze in nood komen, komt de troïka wel over de brug met vers belastingsgeld.

De EU heeft dus grandioos gefaald. Maar geen enkele toppoliticus die de kudde aanvoert is bereid dat toe te geven.

Onder de bevolking groeit het vertrouwen in de EU ondertussen steeds verder naar het nulpunt toe. Uit een peiling van TNS die in de lente van 2012 in opdracht van de Europese Commissie werd gerealiseerd bleek het volgende:

56% van de Britten wil de EU verlaten als ze daar over mogen stemmen
42% van de EU-burgers geloven dat hun belangen in Brussel niet meetellen
31% van de respondenten heeft een positieve indruk van de EU
60% van de EU-burgers heeft geen vertrouwen in het Europese project
Van Luxemburg to Bulgarije heerst een groeiend gevoel van wantrouwen en elk land heeft nu een politieke anti-Europapartij die een ‘Weg uit de EU’-campagne voert.

Iemand nog interesse in de job van ‘marketinggoeroe’ voor de EU’?

www.express.be

No Rights Apply
2
 1. withered-hat-6968@withered-hat-6968
  #143622
  En reden 6:
  De EU is een prachtige plek om uitgerangeerde politici aan een goed bezoldigde betrekking te helpen.
 2. shiny-limit-4404@shiny-limit-4404
  #143628
  reden 6: Men noemt dat soms ook: 'jobcreatie voor uitbollende nationale politici'