1. #bedrog
 2. #bewijs
 3. #big-pharma
 4. #commercie
 5. #fondsenwerving
 6. #marketing
 7. #statistiek
 8. #wetenschap
 9. #wetenschappelijk
 10. #wetenschapper
 11. #ziek-maken
 12. #ziektebeeld

Compacte leergang marketing voor uitvinders van ziektebeelden

Chronic Cubicle Syndrome
If you think you’ve got it, you’ve got it

Bedenk een ziektebeeld en vooral een pakkende aanduiding daarvoor. Begin met het verspreiden van een gerucht. Mits goed aangepakt kan dit al spoedig forse proporties aannemen en onder bepaalde (doel)groepen zelfs paniek veroorzaken. Op basis daarvan bepaal je een strategie om de ontstane onrust te gelde te maken.
Beperk je niet tot het internet; een en ander moet ook in druk verschijnen. Maak je verder geen zorgen over wetenschappelijk bewijs. De krantenjongens schrijven gewoon op dat je verhaal is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en geen minister of volksvertegenwoordiger die er dan nog aan twijfelt. Bovendien melden zich al spoedig ‘echte wetenschappers’ wier honger naar geldelijk gewin een belangrijker rol speelt dan scrupules. Die enkele wetenschapper die je verhaal niet gelooft maak je gewoon belachelijk; probleem opgelost.
Maak niet teveel werk van je boek; laat een ghostwriter het leeuwendeel doen op basis van een percentage van de te verwachten winst.
Onzin? Zeker de laatste tijd niet meer in een boekwinkel rondgekeken?

Dan volgt het deel statistiek. Verbluffend wat je daarmee tot stand kunt brengen qua beeldvorming. Voor je het weet is het een (inter)nationaal (h)erkend probleem en roepen parlementariërs op tot serieuze actie en (vooral) het beschikbaar stellen van fondsen.

In deel drie leer je wat een marketingafdeling allemaal tot stand weet te brengen, op basis van… tja, van wat eigenlijk? Mocht er, ondanks zorgvuldige planning, toch iets mis gaan en er volgen aansprakelijkheidsstellingen, claims en wat al dies meer, dan leer je in dit deel ook hoe je deze risico’s op voorhand een plaats geeft. Steekwoorden: patenten en zwarte schapen.
Een mislukt product dat de aandoening niet blijkt te verhelpen zou bovendien in iets aangepaste vorm toch nog winstgevend kunnen blijken.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. dry-cloud-9620@dry-cloud-9620
  #29070
  CCS >> AIDS
 2. jolly-poetry-3733@jolly-poetry-3733
  #29078
  sick!!