1. #belangen
  2. #elite
  3. #falen
  4. #interessant
  5. #macht
  6. #mainstream-media
  7. #nederland
  8. #verraad
  9. #voorbeeld
  10. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

10 keer falen/verraad van de mainstream media

Hieronder 10 voorbeelden van zeer interessante machtskritische verhalen die tot op heden massaal door de Nederlandse mainstream media worden vermeden. Doordat ze dit vermijden laten de mainstream media duidelijk zien wiens belangen ze eigenlijk dienen, namelijk die van het grote geld oftewel de elite. Inplaats van dat de mainstream media machtskritisch zijn, zoals ze zelf maar al te vaak beweren zijn ze in de realiteit uitermate machtsvolgend en, sterker nog, machtsfaciliterend. Ze dienen de belangen van de elite en niet die van het volk. Dat doen ze onder meer door de elite zelf, de mechanismen en overlegclubjes waar ze gebruik van maken continue buiten de media te houden en hiermee dus af te schermen.

www.visionair.nl

No Rights Apply
0