1. #bedrijfsleven
 2. #duurzame-energie
 3. #faillissementen
 4. #huishoudens
 5. #koopkracht
 6. #miljard
 7. #werklozen
 8. #windenergie
 9. Artikelen

Energieakkkoord kan huishoudens miljarden gaan kosten

Elk huishouden krijgt een rekening van € 1200 per jaar boven op de al bestaande energienota.

Gastbijdrage van Niek Rodenburg, voorzitter van de Groene Rekenkamer.

Er is nogal wat te doen over het nationaal energieakkoord dat onder aanvoering van de SER gesloten moet worden. Vooral uit de milieuhoek en door degenen die afhankelijk zijn van groene subsidies wordt de trom geroerd en wordt de druk opgevoerd om te voorkomen dat Nederland achterblijft met de doelstellingen het land en de Noordzee vol te zetten met windmolens.

Is dat achterblijven rampzalig voor Nederland? Vele malen rampzaliger zijn de gevolgen voor ons land als Nederland zich achter Brussel blijft verschuilen. Ik mis in de discussie één ding: wie gaat het betalen?

Voor de hand ligt dat de overheid de knip trekt, maar de staatskas is leeg, dus de rekening gaat naar het bedrijfsleven en de burgers. Het bedrijfsleven heeft met het VNO-NCW een machtige lobbyist bij de gesprekken over het energieakkoord. Dat wordt dus een kleine rekening. De burgers zijn de dupe en betalen het leeuwendeel van de miljarden subsidies die per jaar naar duurzame energie gaan.

Bij grootschalige toepassing van windenergie zullen de grootste verliezers de Nederlandse huishoudens zijn. Zij krijgen de rekening gepresenteerd in de vorm van aanzienlijk hogere maandlasten.

In 2020 is een gemiddeld huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt. Door de netbeheerder doorberekende extra kosten komen hier nog bij. Denk hierbij aan de tientallen miljarden kostende aansluitingen van offshore windparken. Hier bovenop komt mogelijk, vanwege het Nationaal Energieakkoord, nog eens € 9,- per maand, mits het akkoord in de huidige vorm daadwerkelijk van kracht wordt. De cijfers van diverse ministeries en instanties als het CPB, CBS en PBL tonen aan dat in 2020 en later de gemiddelde energiebelasting uitkomt op ongeveer € 100 per maand per huishouden. Dit bedrag is inclusief de aansluitingen van windparken en modernisering van het landelijk elektriciteitsnetwerk.

Je kunt je voorstellen welk een enorme impact dit op de inwoners van Nederland zal hebben. Naar schatting daalt het besteedbare inkomen, mede door andere taakstellingen van de landelijke overheid, ten opzichte van nu met 15% in de periode tot 2020. Hiervan komt 10% voor rekening van de stijgende energieheffingen bovenop de maandelijkse energienota.

Welke verwoestende werking deze daling van de koopkracht tot gevolg heeft wordt duidelijk als we naar het bedrijfsleven en de middenstanders kijken. Deze groep heeft het onder de huidige economische omstandigheden toch al zwaar en als daar de enorme koopkrachtdaling ten gevolge van allerlei energieheffingen van de komende jaren nog eens overheen komt, moet verwacht worden dat zich nog eens tienduizenden faillissementen voor gaan doen met het gevolg dat Nederland over 5 jaar geconfronteerd zal worden met een niet eerder vertoonde hoeveelheid van 1 miljoen werklozen.

Aldus Niek Rodenburg.

Zoals ik gisteren schreef, is het klimaateffect van deze windparken 0,0. Het is dus niets meer dan zinloze, geldverslindende getuigenispolitiek, die de bevolking door een kongsi van belanghebbenden wordt opgedrongen, of anders gezegd: gelegaliseerde diefstal. Over het verklappen van defensiegeheimen door voormalige premiers wordt niet ècht moeilijk gedaan in dit land. Maar dit soort informatie wordt zorgvuldig verborgen gehouden.

www.dagelijksestandaard.nl

No Rights Apply
1
 1. odd-disk-9086@odd-disk-9086
  #143440
  Windmolens op land hebben totaal geen nut, want op land komt de windsnelheid gemiddeld niet hoger dan windkracht 4. De 3-wieks windmolens zijn berekent op windkracht 7, met deze theoretische opbrengsten worden deze windmolens gepresenteerd als de standaard opbrengsten van deze windmolens. Er waait maar ongeveer 5 à 6 dagen per jaar windkracht 7 of hoger op het land. Komt de windsnelheid onder de windkracht 3, dan wordt de windmolen draaiend gehouden door stroom op te nemen van het net. Voor de buiten wereld lijkt het net alsof deze windmolens altijd wel stroom opleveren.

  Daarbij komt ook nogeens dat windmolen parken wind van elkaar snoepen d.w.z. dat de eerste molen 100% wind krijgt, maar die er achter staat amper nog 80% wind krijgt. Dus grote windmolen parken zijn misschien theoretische interessant, maar in de praktijk waardeloos. De laatste windmolen in de rij krijgt amper nog maar 10% wind.

  Tevens was de eerste instantie deze molens en alternatief tegen de opwarming van de Aarde. Nu blijkt dat door het benutten van de wind en daarmee het afremmen van deze wind door de molens de omgevingstemperatuur rond deze molens nu blijft stijgen. Je kunt dit nalezen van het windmolen park bij Urk. Deze heeft de omgeving van Urk met 1 graad Celsius doen stijgen. Dit lijkt misschien weinig, maar dit heeft wel een behoorlijke impact op de natuur. Dit wordt gemakshalve telkens verzwegen in de media omtrent deze windmolen parken.