1. #begroting
 2. #duurzaam
 3. #duurzame-energie
 4. #groene-stroom
 5. #miljard
 6. #pensioen
 7. #wetenschap
 8. #windenergie
 9. #windmolen
 10. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Verzorgingstehuizen dicht, maar wij investeren 18 miljard in wind.

De enorme kosten van het Energieakkoord zijn handig buiten de begroting gehouden en dus ook buiten het publieke debat, schrijft Martin Sommer. 'Ik kan er met mijn pet niet bij en ik ben niet de enige.'
Zijn windmolens wel links? Dat is de vraag van prof. dr. ir. Frans Sluijter, een van de elf dwaze wetenschappers die zich tegen het Energieakkoord keerden. Hij wierp de kwestie al drie jaar geleden op, in het blad S & D. Is windenergie doelmatig en hoe duurzaam is duurzaam eigenlijk, vroeg hij zich af. Goede vragen, vooral nu er 18 miljard op de rol staat voor vergroening, terwijl de Rijksfinanciën echt beginnen te prangen, en dat in de week dat Groningen moet worden gecompenseerd voor het gasleed.

Frans Sluijter zit in januari op een Zwitserse berg en kan alleen worden gebeld. Hij is emeritus hoogleraar theoretische natuurkunde en 'kan dus een beetje rekenen'. Hij is al een halve eeuw lid van de Partij van de Arbeid en diende de FNV van advies op het gebied van pensioenen. Onlangs sprak hij het FNV-parlement toe over het Energieakkoord dat ook door de vakbeweging is omarmd. Hij zegt: 'Wat weet de onderhandelaarster van de FNV nou van windenergie? De vakbeweging is tevreden gesteld met een paar duizend banen. Maar daar schieten we niks mee op. Windenergie is allesbehalve efficiënt, zeer duur en de verbetering van het klimaat is marginaal.'

18 miljard subsidie
Wat kost het Energieakkoord, wat levert het op? Dat is niet eenvoudig. Even ter herinnering, veertig organisaties, waaronder de FNV maar ook de ANWB en de Bovag hebben zich achter het voornemen geschaard om de komende jaren 18 miljard subsidie in (voornamelijk) windenergie te steken. Daarvoor krijgen we 3 procent extra duurzame energie terug, dankzij driemaal zo veel windmolens op land, en op de Noordzee in de woorden van SER-voorzitter Wiebe Draijer, net zoveel windmolens als nu in alle wereldzeeën bij elkaar. In het energieakkoord staat dat de steun van de bevolking daarbij wel nodig is. 'Het geforceerd doorzetten van projecten werkt contraproductief.'

Vandaar misschien dat de kosten zo verstopt zijn. Die 18 miljard subsidie staat nergens, kwam pas tevoorschijn toen minister Kamp antwoord moest geven op Kamervragen. In het Energieakkoord is sprake van een 'investeringsimpuls', de minister had het ook wel over een 'verplichtingenbudget'. De suggestie is dat windenergie heel goed commercieel uit te baten is, afgezien van wat in het akkoord een 'onrendabele top' heet. Interessant, alsof er een rendabel en een onrendabel deel is aan windenergie.

Dat lijkt me een rookgordijn, net als het idee dat een subsidie wat anders is dan een vergoeding achteraf per geleverd kilowattuur. Vooraf of achteraf: die 18 miljard zijn een bijdrage aan een industrie die van zichzelf niet uit kan. En voor wie het nog niet gelooft: de Europese Commissie overweegt volgende week de nog strengere doelen voor hernieuwde energie voor het jaar 2030 te schrappen, aangezien Europa vanwege de groene stroom heel veel duurder dreigt te worden dan de VS.

www.volkskrant.nl

No Rights Apply
2
 1. Dit stuk van Martin Sommer staat vol met feitelijke onjuistheden en misconcepties. Erg jammer dat het hier nog weer wordt aangehaald.

  Professor Jan Rotmans heeft de 10 grootste onjuistheden en misconcepties uit dit stuk al weerlegd::

  Weblog Jan Rotmans
 2. mute-unit-7472@mute-unit-7472
  #150025
  weblog Jan Rotmans.
  Zie ook de interessante commentaren.