1. #belastingbetaler
 2. #centrale-banken
 3. #federal-reserve
 4. #goud
 5. #monetaire-systeem
 6. #speculanten
 7. #valuta-oorlog
 8. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Ons belastinggeld gaat rechtstreeks naar de bankiers

De redactie van Gewoon-nieuws.nl ontving vandaag een mail van het van het gerenommeerde goud en edelmetalenbedrijf Doijer & Kalff. De inhoud van deze mail bevatte een artikel van de hand van Peter B Meyer. Deze vonden wij zo interessant dat wij hem in zijn geheel hebben overgenomen als artikel. Een absolute “must” voor iedereen die nou wel eens wil weten hoe corrupt en totaal verziekt de politieke en financiële wereld in elkaar steekt en hoe ze elkaar ten koste van de bevolking hand en spandiensten leveren.

**Artikel:

Ordinaire oplichterij**

Velen denken dat de centrale banken eigendom zijn van de overheid, maar dat is niet waar. Het zijn particuliere ondernemingen waarvan het eigendom in handen is van de Elite met als doel om zoveel mogelijk geld, gefourneerd door de belastingbetaler, via de overheid op gemakkelijke wijze binnen te halen. Ze creëren geld uit het niets om het dan met rente belast uit te lenen aan de overheid, in wezen ordinaire oplichterij.
Nu zal het duidelijk zijn waarom centrale bankiers over de hele wereld de geldhoeveelheid in een ongekend tempo opblazen. Nooit eerder sinds het monetaire systeem volledig werd losgemaakt van zowel goud als marktrente percentages is zoveel geld gecreëerd uit het niets. Monetaire theoretici geloven dat deze manipulaties de voordelen van de vrije markt zullen leveren, nl. rijkdom, overvloed, en een overdaad aan andere voordelen, zonder de kosten van sparen, beleggen, arbeid, en marktrente vergoeding.
‘s Werelds geldsysteem wordt opzettelijk geruïneerd. Terwijl, de monetaire signalen die in een vrije markt vraag en aanbod bepalen voor miljarden mensen, volledig verkeerd zijn.

Schaarste

Ondanks veelvuldige ontkenningen dat opzettelijk veroorzaakte verstoringen door centrale bankiers over de gehele wereld niet in de markt doorwerken als gevolg van de manipulaties van valutawaarden in het streven naar concurrerende exportmogelijkheden, gemakkelijk geld en goedkoop krediet voor de overheden. Zo wordt de wereld geïndoctrineerd om in papiergeld te geloven – als symbool van rijkdom dat alle voordelen levert van de vrije markt. Wat natuurlijk niet waar is.
Schaarste is de essentie van de economie. Er kan nooit genoeg van alles zijn om iedereen tevreden te stellen. De centrale realiteit van de politiek is invloed: de belofte om alles te geven aan iedereen. Papiergeld is de brug tussen economie en politiek.

Valuta manipulatie

In Europa, Japan en de Verenigde Staten worden enorme sommen geld gedrukt die een belemmering vormen voor de mogelijkheid van “marktbepaalde” wisselkoersen. Alle regeringen over de hele wereld hebben een schuldenlast zo hoog dat ze alleen maar hopen dat ze d.m.v. inflatie deze kunnen wegwerken. Wat niet meer mogelijk is. “We zijn aangeland in het midden van een internationale valuta oorlog”, zegt Guido Mantega, minister van Financiën in Brazilië. Het is uitgegroeid tot een valuta race naar de grafkelder.

Valuta manipulatie

In heel Europa, heeft hebzucht en corruptie het weefsel van de samenleving vernietigd. Of het nu gaat om politieke, financiële, beursgenoteerde bedrijven, voetbal match-fixing, of wijdverspreid politieke omkoping in Spanje.
De bevoorrechten –de ‘insiders’- plunderen al lang het land van haar rijkdom. Politici, bankiers en corporate bazen hebben alle geloofwaardigheid en vertrouwen verloren en zijn zo verrot dat er een totale verandering moet komen van zowel de leiders als het systeem.

Onteigenen en strafwettelijk vervolgen

Al het geld ‘genomen’ door de bankiers en politici moet worden terugbetaald; hun fiscale bescherming of amnestie moet worden afgeschaft. Politici en bankiers veroordeeld wegens fraude of onwettige activiteiten moeten gestraft worden met gevangenisstraf. Alles wat ze vertellen bestaat uit leugens. Het is de laatste moderne calamiteit. Het is verontrustend deze tragedie waar te nemen.

Leugens

Zelfs de stimuleringsprogramma’s zijn leugens en onnodig; opgesteld om belastingen te verhogen om het volk extra van hun geld te beroven en hun vrijheid te beteugelen. Overheden werken op dezelfde wijze als de veroordeelde ‘hedgefund’ oplichter Bernie Madoff met zijn Ponzi zwendel, ook hij gebruikte vers geld om de illusie van rendementen voor bestaande klanten te creëren. Maar zonder dat de belastingen steeds verder stijgen, kunnen de overheden met geen enkele mogelijkheid hun verplichtingen nakomen.
Veel van onze wereldleiders doen wat ze het beste doen. LIEGEN. Ze zijn doortrapte leugenaars. Ze steunen rijkdom en macht, en hebben zich verplicht aan het grote kapitaal. Ze worden gestuurd in opdracht van de Elite. Ze promoten populaire behoeften door te zeggen: “Het is tijd om de rijkdom over het hele volk te verdelen, en meer vrijheid te bevorderen.” Dat is onzin en puur socialisme! Het socialisme en de individuele vrijheid kunnen nl. niet samengaan. Het socialisme is in feite een grote bedreiging voor de vrijheid. Zoals Tocqueville het beschreef, “een onoplosbaar conflict tussen democratie en socialisme.” De overheid kan geen enkel voordeel of dienst garanderen zonder eerst het geld van iemand anders af te nemen. Dat is de oorzaak waarom de belofte van socialisme slechts een plunderbelofte is. Geen enkele natie als geheel kan rijker worden door haar eigen burgers te plunderen.

Beperking vrijheden

Zoals Hayek het samenvatte; “het gevaar van de groeiende macht van de overheid op het leven van burgers, zowel in economische als juridische aspecten, is een ontoelaatbare beperking van de individuele vrijheid en beperkt de mogelijkheden om ongeremd productieve activiteiten te ontplooien.”
Zo was ook het credo van de grondleggers van de Verenigde Staten: “Ze hadden als voornaamste overtuiging – welke door hen allen werd gedeeld; dat politieke macht corrumpeert en de moraal en inzicht vernietigt.”

Vandaar dat de Fed de banken redde, die op hun beurt aandeelhouders van de Fed zijn en geld verdienen aan de Fed, terwijl in ruil spaarders praktisch geen rente krijgen en zijn ingeklemd tussen inflatie en lage rendementen.

“Sommige mensen denken dat de Centrale Banken eigendom zijn van de overheid. Het zijn particuliere monopolies die ten behoeve van zichzelf en hun buitenlandse klanten, binnen- en buitenlandse speculanten en oplichters, het volk van hun geld beroven. Rijke en roofzuchtige geldschieters,” concludeerde de Honorabele Louis McFadden, voorzitter van het Huis Bank en Valuta comité in de jaren 1930.

De centrale banken zijn voor honderd procent in particuliere handen, de aandeelhouders zijn particuliere banken, terwijl geen enkele regering eigenaar is van een van de aandelen.

“Het feit dat de Fed geen ‘fondsen’ krijgt van Congres betekent in feite dat het deze fondsen verkrijgt zonder de goedkeuring van Congres door deel te nemen in de “open-markttransacties.”

Hier is hoe het werkt: Als de overheid geen fondsen heeft, geeft het ministerie van Financiën obligatieleningen uit, en levert die aan obligatiehandelaren om ze te veilen. Wanneer de centrale banken de ‘geldhoeveelheid willen uitbreiden’ dus feitelijk “geld creëren”, stappen ze in de markt en kopen de obligaties van deze handelaren met nieuw uitgegeven papiergeld verworven tegen de kosten van het schrijven ervan op een rekening op een computerscherm. Deze manoeuvres worden “open-markttransacties” genoemd omdat de Centrale Bank deze obligaties koopt van de obligatiedealers op de “open markt”. Deze obligaties worden dan als “reserves” op de balans van de centrale bankinstelling geboekt en gebruikt als onderpand voor leningen. In de volgende fase van deze misleidende goocheltruc, bekend als “fractionele reserve kredietverlening”, worden met diezelfde reserves nieuwe kredieten verstrekt die vele malen groter zijn dan waarmee de geldhoeveelheid eerder toenam, deze genereren met elke verstrekte lening rente inkomsten voor de centrale bank

Europees Systeem van Centrale Banken (ESCB)

Het was dit geldscheppende proces dat Wright Patman, voorzitter van het Huis Bank en Valuta Comité in de jaren 1960, tot de uitspraak bracht dat de Federal Reserve “een compleet money-making machine” was. Hij schreef: “Wanneer de Federal Reserve een cheque uitschrijft om een staatsobligatie te kopen doet het precies wat elke bank doet, geld creëren, ze creëren geld enkel en alleen door het schrijven van een cheque.”
De centrale banken genereren op deze wijze winst voor hun aandeelhouders. “De verworven rente op obligaties met nieuw uitgegeven Centrale Bank leningen, betaalt voor de lopende kosten van de centrale bank, met een gegarandeerd 6% rendement voor haar aandeelhouders. ‘Slechts 6% per jaar’ mag niet worden beschouwd als een winst in de wereld van Wall Street haute financiën, maar de meeste bedrijven die erin slagen om al hun kosten te dekken en hun aandeelhouders een gegarandeerd 6% rendement te geven worden beschouwd als “winstgevende” ondernemingen.”

In aanvulling op deze gegarandeerde 6%, verkrijgen de banken ook nog de rentebetalingen op hun “reserves” – welke ‘investering’ uiteindelijk afkomstig is van de belastingbetaler. De basiseis voor deze reserve werd vastgelegd door de Federale Reserve zelf op 10%. Deze 10% in “reserve” gehouden, kan worden vergroot tot tien keer dat bedrag in leningen; dat betekent dat $10.000 in reserves worden $100.000 in leningen.

Corrupt systeem

Met andere woorden: via de regering, betalen belastingbetalers voor de rente ontvangsten door de centrale banken, ze kunnen hun reserves vasthouden en tien keer de rente ontvangen door het bedrag aan verstrekte leningen. Duidelijker gesteld, de banken ‘verdienen’ deze rendementen over de rug van de belastingbetaler. Met deze manipulaties heeft de ECB –volgens eigen opgave- het afgelopen jaar 2012 bijna een miljard euro ‘verdiend’*.
“Het hele systeem is corrupt. Het degradeert het concept van geld. Dit heeft ook betrekking op het feit waarom kinderen geen munten in spaarvarkens sparen – het is omdat deze munten geen waarde hebben, ze zijn gewoon tokens die voortdurend minder waard worden en in wezen waardeloos zijn. Een samenleving in zijn totaliteit is net zo gezond als het muntstelsel is.”

Wat weten centrale bankiers wat wij niet weten

Als de centrale banken feitelijk een directe overheidsinstantie waren, konden regeringen van het land zelf hun eigen wettigbetaalmiddel uitgeven, en de onnodige rentedragende schulden aan particuliere tussenpersonen vermijden die het geld uit het niets creëerden. De overheid kan haar volledig vertrouwen en kredietwaardigheid van het land, renteloos uitlenen aan deelstaten en lokale overheden, en zodoende de overheidskosten met de helft reduceren, waardoor de bloeiende lokale economie van eerdere decennia wordt hersteld.

Een laatste opmerking: Wat de prijsbewegingen van goud ook moge zijn, positief of negatief, centrale banken over de wereld blijven grote goudhoeveelheden toevoegen aan hun reserves, ze blijven record hoeveelheden goud kopen. Het doet je afvragen – weten zij iets wat wij niet weten?

Luister naar wat centrale bankiers ons met hun ‘daden’ vertellen, maar niet naar hun ‘woorden’. Koop goud. Je financiële toekomst kan hiervan afhangen.
Marc Faber zegt over het onderwerp goud:
“Nogmaals, ik denk dat goud zal blijven fungeren als een barometer, en als goud in deze bull-markt blijft, gaat het in de richting met duizenden dollars omhoog, het goud is de barometer en signaleert dat het Oosten zal zegevieren over het Westen. Helaas, tenzij we deze situatie serieus beginnen te nemen in het Westen, is dit hoe de situatie zich zal blijven ontvouwen, en gereflecteerd wordt in de goudprijs. De bottom line is dat je dramatisch en dan bedoel ik echt dramatisch hogere prijzen gaat zien. Er is niets dat mijn gedachten heeft veranderd over dat, helemaal niets.

nieuws.nl

No Rights Apply
1
 1. proud-sea-2852@proud-sea-2852
  #139182
  Het wordt steeds gekker...

  En oorlogen?
  Graag zou ik je mening over dit artikel horen...

  http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/allwarsarebankerwars.php