1. #inkomsten
  2. #rechtbank-amsterdam
  3. #samenwerking
  4. #schadevergoeding
  5. #werkgever
  6. #werknemer
  7. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Rechter: niet oproepen oproepkracht staat gelijk aan ontslag

Het niet oproepen van een oproepkracht staat gelijk aan ontslag. Dit is onlangs bevestigd door een kantonrechter van de rechtbank Amsterdam tijdens een zaak die zich afspeelde tussen een werknemer en haar werkgever, IT dienstverlener Guidion. De uitspraak is relevant voor iedere ondernemer of werkgever die werkt met oproepkrachten en laat duidelijk zien dat voorzichtigheid is geboden.

Casus
De werknemer die in het bezit was van een oproepovereenkomst voor de duur van een jaar krijgt na vier maanden te horen dat ze niet meer zal worden opgeroepen. Volgens Guidion staat deze mededeling gelijk aan het beëindigen van de oproepovereenkomst. De vrouw blijft zich beschikbaar stellen voor werk en laat haar werkgever per brief weten dat ze op basis van rechtsvermoeden recht heeft op 23 uur werk per week. Ook schrijft ze dat als hij wil afzien van de samenwerking er een ontslagvergunning moet worden aangevraagd bij UWV. Op deze brief wordt door Guidion niet gereageerd.

De vrouw schakelt vervolgens de rechter in om zich over de zaak te buigen en eist een gefixeerde schadevergoeding gebaseerd op de 23 uur werk per week en de inkomsten die ze misloopt door het in haar ogen nietige ontslag.

De werkgever is op zijn beurt van mening dat er van opzegging geen sprake is en van een vaste arbeidsomvang evenmin. In de arbeidsovereenkomst is namelijk opgenomen dat de arbeidsovereenkomst voor beide partijen direct opzegbaar is.

www.rechtblog.nl

No Rights Apply
0