1. #belgie
  2. #dexia
  3. #failliet
  4. #financiele
  5. #financiele-markten
  6. #frankrij
  7. #krediet
  8. #markten
  9. #miljard
  10. #schuld
  11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Dexia kan België ruïneren

BRUSSEL - België moet met hangende pootjes terug naar Frankrijk omdat het zich heeft verstrikt in 93 miljard euro kredieten aan Dexia.
België zit hopeloos verstrikt in het Dexia-web als gevolg van een combinatie van misplaatst optimisme, een onterecht aangetrokken boetekleed én slechte onderhandelingen met de Franse staat.

België liet zich in het reddingsweekend van 7 en 8 oktober overtuigen om de meeste risico's af te dekken voor de restbank Dexia Holding. België zegde 54 miljard euro nieuwe garanties toe op geld dat Dexia uit de markt zou halen. Dat België zo'n grote inspanning deed, was bizar want België zat er al voor bijna 40 miljard in.

Dit via oude Belgische staatsgaranties op Dexia én via een ongedekt krediet van Dexia Bank België aan Dexia Frankrijk. Dit niet-gewaarborgd krediet is volgens sommigen goed voor 20 à 25 miljard euro. Een gigantisch bedrag. Het was meteen het argument bij uitstek om de restbank (na de uitkoop van Dexia Bank België) niet failliet te laten gaan.

Toch was het niet slim van België om zich te laten overtuigen dan maar de grootste cheque uit te schrijven. De idee was blijkbaar van ‘in het verleden hebben de garanties gewerkt, dus waarom nu ook niet?'

Bovendien miste de Franse ceo van Dexia de jongste drie jaar geen kans om de Belg Axel Miller met de vinger te wijzen voor de ontsporing van Dexia. De boodschap was: België is schuldig en moet dus betalen.

De Belgische politici hebben in het reddingsweekend te optimistisch geredeneerd. Ze geloofden dat de vele garanties geld zouden opbrengen en dus goed waren voor de begroting. Maar de financiële markten zien het anders.

www.standaard.be

No Rights Apply
0