1. #belgie
  2. #crisis
  3. #eurozone
  4. #financiele-markten
  5. #finland
  6. #frankrijk
  7. #griekenland
  8. #hervormingen
  9. #italie
  10. #schulden
  11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Finland en België worden probleem voor de eurozone

Ondanks de schijnbare rust op de financiële markten, dreigt de Europese schuldencrisis zich naar nieuwe landen uit te breiden. Onder meer Finland en België worden steeds meer met een afkalvende kredietwaardigheid geconfronteerd. Dat is de boodschap van een rapport van economen van het Centrum für Europäische Politik (CEP). De onderzoekers merken op dat de schuldencrisis steeds meer ook de Noord-Europese landen dreigt aan te tasten. Hoewel Finland en België volgens het rapport economisch geen zwaargewichten zijn, noemen de economen het zorgwekkend dat nu ook naties uit noordelijke Europese regio’s tot de probleemlanden dreigen te behoren.

“De positieve evoluties in de Ierse en Spaanse reddingsoperaties mogen niet verhullen dat de oorzaken van de eurocrisis nog altijd niet zijn geëlimineerd en zelfs nieuwe gebieden aantasten,” wordt in het rapport opgemerkt. De index van de Duitse denktank, waar naast het schuldniveau ook gekeken wordt naar prestaties op het gebied van investeringen en het concurrentievermogen van de bedrijven, geeft aan dat België en Finland tijdens de eerste helft van vorig jaar voor de eerste keer sinds de invoering van de euro met een dalende kredietwaardigheid werden geconfronteerd, hoewel de situatie door buitenlands vermogen nog niet echt alarmerend zou zijn.

“Vooral Finland wordt echter al zes jaar met een continu dalende index geconfronteerd,” merken de Duitse economen op. “Die situatie moet dringend worden gestopt en omgekeerd.” Finland wordt door de denktank, samen met België, door een afnemende kredietwaardigheid in een derde categorie met risicolanden gerangschikt. Griekenland, Italië en Portugal worden door een structurele afname van de kredietwaardigheid in een vierde risico-categorie ondergebracht. Griekenland blijkt volgens de denktank het grootste zorgenkind van de eurozone. Opgemerkt wordt dat andere probleemlanden hun index door externe noodhulp hebben kunnen verbeteren, maar dat is in Griekenland niet het geval geweest.

Griekenland dreigt het volgens de Duitse economen zonder verdere externe hulp niet te zullen halen. Maar ook Italië wordt al vier jaar met een dalende index geconfronteerd. “Die tendens kon weliswaar tijdelijk worden afgeremd, maar sinds twee jaar diende opnieuw een versnelling geregistreerd te worden,” wordt er aangevoerd. “Weliswaar is de situatie van Italië minder dramatisch dan in Griekenland, maar zorgwekkend is wel de duur van de erosie, die het gevaar voor insolventie van een land doet toenemen.” In Portugal kan er volgens de denktank echter wel gesproken worden van een lichte verbetering.

Anderzijds moet men zich volgens de economen echter ook zorgen beginnen te maken over Frankrijk. “Ook daar moeten signalen van een dalende kredietwaardigheid worden opgetekend,” stipt de denktank aan. “Door het grote belang van de Franse economie voor de eurozone en de aanhoudende problemen in Italië, Griekenland, België en Finland is het dringend nodig dat de Franse regering maatregelen voor hervormingen voorziet. Positief is wel dat de Franse president François Hollande de noodzaak aan hervormingen erkent.”

www.express.be

No Rights Apply
0