1. #joris-demmink
  2. #kindermisbruik
  3. #pedofilie
  4. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

'De Demmink Doofpot' persconferentie over Joris Demmink, topambtenaar en vermeend pedofiel

Bestel het boek de Demmink Doofpot, het is gratis maar het meest schokkende journalistieke onderzoek dat u ooit zult lezen! Draag het boek ook voor (tot 15 juni) in de -mede door Joris Demmink gefinancierde- pedo-persprijs voor de ?beste? journalistieke prestatie op het gebied van onze rechtstaat van de laatste drie jaar! Onder de winnaars zijn illustere rechtstaat-propagandisten als Joost Oranje van het Bilderberg Handelsblad, Heikelien Verreijn Stuart en Voilet Cotterell (in 2007 kon geen winnaar worden gevonden). Bestel ook het boek Boekhoudfraude via deze site (niet gratis). We hebben uw steun nu meer dan ooit nodig!

Diverse landelijke media (AD, demmink.trouw) hebben vandaag bericht over de criminele pedofiel Joris Demmink naar aanleiding van het uitkomen van het boek De Demmink Doofpot. Hier een artikel uit het Eindhovens Dagblad dat overeenkomt met dat in het AD.

Het is tijd voor een parlementair en strafrechtelijk vooronderzoek naar de van pedo-praktijken beschuldigde secretaris generaal Demmink van het ministerie van Justitie. Dat stelt de Stichting Expertgroep Klokkenluiders recent uitgebreid in het NOS Journaal in het deze week verschijnende boek ‘De Demmink Doofpot van Jan Poot

(Chipshol; op de foto te zien na te zijn mishandeld in het Amsterdamse gerechtshof door de Demmink-mafia).

Eind 2002 benoemde toenmalig minister van Justitie Donner de toen al omstreden Demmink. Donner en diens opvolger Hirsch Ballin stellen dat er niets aan de hand is. Poot bestrijdt dit, mede op basis van onderzoek door leden van Stichting Expertgroep Klokkenluiders en een rapport van een voormalig topambtenaar van Justitie.

Gebiedsontwikkelaar Poot adverteerde in landelijke dagbladen over diverse Chipshol-affaires waaronder de omstreden vervanging van drie Haarlemse rechters en het vertrek van de Haagse rechter Westenberg. Hij wordt verdacht van o.a. meineed en corruptie, is vervroegd gepensioneerd en onderwerp van een onderzoek door de Rijksrecherche.

De advertenties en ook vier door Poot uitgegeven boeken leidden tot honderden reacties en tips. Een deel daarvan had betrekking op Demmink. Hij wordt aanhoudend beschuldigd van pedo-praktijken. Deze beschuldiging komt ook in de bij Chipshol binnengekomen reacties aan de orde. Poot vroeg Justitie-minister Hirsch Ballin in een open brief d.d. 23 april 2010 om maatregelen te nemen. De bewindsman reageerde niet. Dat geldt ook voor premier Balkenende. Daarom brengt Poot nu het boek ‘De Demmink Doofpot’ uit.

Op verzoek van Poot bogen leden van Stichting Expertgroep Klokkenluiders zich over de zaak. In deze groep hebben landelijk bekende klokkenluiders, onder wie Paul van Buitenen, de krachten gebundeld. Zij menen op basis van onderzoeksdossiers en informatie van derden dat het door Donner en zijn opvolger Hirsch Ballin ingenomen standpunt (“er is geen sprake van rook, laat staan van vuur”) thans “onhoudbaar en aan herziening toe is”. Zij achten een strafrechtelijk vooronderzoek en een parlementair onderzoek urgent.

In ‘De Demmink Doofpot’ onderschrijft een voormalig topambtenaar van Justitie (anoniem) de analyse van de Expertgroep Klokkenluiders. Hij stelt o.a.: “Voor elke objectieve buitenstaander blijft het niet te begrijpen dat iemand over wie zo vergaande discussies lopen met betrekking tot zijn levenswandel geheel vrijwillig door de minister op die post wordt benoemd. Dat is des te minder te begrijpen nu de geruchten over JD niet alleen mogelijke strafbare handelingen met jonge kinderen betreffen, maar ook gaan over misbruik van zijn positie als topambtenaar bij Justitie en dat gedurende een groot aantal jaren.”

Het boek bevat tientallen documenten over de zaak Demmink. Volgens Jan Poot mag niet meer worden gewacht met een onderzoek: “Een dergelijke situatie zou in het bedrijfsleven allang tot ingrepen hebben geleid. In Den Haag durft men dat blijkbaar niet aan. De passiviteit is verbijsterend en wekt argwaan. Want wie heeft wie in de greep? Omwille van de zuiverheid van de rechtstaat moet de waarheid boven tafel komen. Fatsoen moet je doen!”

Jan Poot geeft het boek ‘De Demmink Doofpot in een oplage van 10.000 stuks uit. Het is gratis aan te vragen op de website http://www.schipholwanbeleid.nl

Binnen korte tijd zal de persconferentie over dit boek te zien zijn op JDTV

JDTV is vanaf nu ook te volgen op twitter

Eis onderzoek,Teken de petitie!!

mvg

JDTV

www.klokkenluideronline.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0