1. #ddt
 2. #gezondheid
 3. #gif
 4. #list-en-bedrog
 5. #pesticiden
 6. #polio
 7. #politiek
 8. #vaccin
 9. #vaccinatie
 10. #verlamming
 11. #wetenschap
 12. #wetenschapscorruptie
 13. #who

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Project polio, oefening voor project H1N1 (deel 2, pesticiden en de WHO)

Polio is door gedegen samenwerking tussen de overheid en de wetenschap nagenoeg uitgeroeid (NOT: zie deel 1).
Endocrinoloog Morton Biskind stelde dat de polio-uitbraken na de Twee Wereldoorlog veroorzaakt werden door het sprayen van zo’n 1.6 miljoen kilo pesticiden. Hij hekelde daarmee de botte ontkenning van de overheden met betrekking tot de relatie DDT - polio.

Deze opstelling van de overheden resulteerde in 1952 in een giga polio epidemie, à 57.700 gevallen in heel Amerika, waarvan een derde met verlammingsverschijnselen. Het promoten van stoffen die op het succes van DDT voortborduren is nog steeds booming business (ondersteund door de WHO).

PESTICIDEN

Tegen het einde van WOII werd in de Amerikaanse militaire kampen in de Filippijnen intensief met DDT (van Monsanto) tegen de vliegen gesprayd en die militairen werden verschrikkelijk geplaagd door polio, terwijl de bevolking nergens last van had.
Toen de oorlog voorbij was werd de portie die er nog over was, aan het publiek doorverkocht, ondanks ernstige bedenkingen van gerenommeerde wetenschappers.
Het nationale onderzoeks centrum van de VS 'the National Institutes of Health' waarschuwde dat DDT het zelfde deel van het ruggenmerg (de cellen van de cornu anterius) beschadigde als het geval was bij kinderverlamming. En in 1948 merkten onderzoekers van de FED (US Food and Drug Administration) voorzichtig op dat DDT reeds in hele kleine concentraties de lever aantast en dit samen met het feit dat DDT zich in de vetcellen stapelt, er op duidt dat zeer wel mogelijk het potentiële gevaar van DDT wordt onderschat.

Endocrinoloog Morton Biskind ontdekte dat zijn patiënten genazen als ze geen voedsel meer nuttigden waar pesticiden in zaten . Het ontgiften van patiënten met bijvoorbeeld DMSA een antidoot dat zware metalen zoals arsenicum en lood bind, zodat ze uitgescheiden kunnen worden, bleek dus zinvol te zijn. Ook met vitamine C, ASCORBINEZUUR (de zure vorm van vitamine C in fruit en groente en een ontgifter) konden uitstekende resultaten geboekt worden. Maar alles wat Dr. Hoffer en Dr Klenner allemaal aantoonden over vitamine C werd categorisch geboycot door de medische vakliteratuur.

Morton Biskind de Duitse Daniel Dresden kwamen een jaar later tot dezelfde conclusie als de FED. Biskind kon het niet nalaten toe te voegen:

Ondanks het feit dat DDT extreem giftig is voor alle diersoorten, heeft bij het publiek het waan-idee post gevat dat het veilig is voor de mens in nagenoeg alle doses. Het wordt niet alleen in huishoudens met roekeloze achteloosheid gebruikt, zodat sprays en aerosols ingeademd worden, de huid, beddengoed en ander textielgoed kunnen ook makkelijk met de stof besmet worden .

Desondanks werd de oorspronkelijk gebruikte lood-arseenverbinding gewoon vervangen door DDT, om hiermee voortaan het fruit te besproeien. En ook de melkkoeien kregen hun standaard wasbeurten ermee. Uiteraard kwam de (vetoplosbare) DDT daarna ruimschoots in de melk terecht, hetgeen natuurlijk ook gevolgen had voor de kalfjes . Verder moesten huisvrouwen maar veel DDT sprayen tegen kinderverlamming.

en ook behang voor kinderkamers was preventief voorbehandeld met DDT.

De polio epidemieën werden heftiger en heftiger en Piskind pisseriger en pisseriger: Polio was te danken aan > "the most intensive campaign of mass poisoning in known human history', the spraying of some 3.1 billion pounds of pesticides"

Dussu, kregen de Amerikaanse boeren in 1949 toch maar het officiële advies te stoppen met het wassen van hun koeien met DDT. Dit advies was niet bindend en werd eigenlijk gewoon genegeerd. Uiteindelijk bevatte de melk in 1950 een twee keer zo hoge concentratie die nodig zou zijn om mensen ernstig ziek te maken. Epidemieën van kinderverlamming waren intussen geen uitzondering meer, ze manifesteerde zich jaarlijks.

Biskind en zijn collega 'poliomyelitis onderzoeker' Ralph Scobey werden in 1950 en in 1951 door het Congres ontboden om hun visie te geven. Ze hielden een formidabel betoog voor het verbieden van DDT, citerend uit onderzoeken van vele wetenschappers. In 1951 gaf de Amerikaanse 'Public Health Service' toe dat DDT een langzaam gif, vooral voor vrouwen is, en een absoluut gevaar voor de volksgezondheid.

Het was zo langzamerhand hoog tijd om actie te ondernemen, maar de reguliere gezondheidszorg (de pesticide kliek) zat, wat betreft het effect van pesticiden op de mens, muurvast in totale ontkenning. Voorzorgmaatregelen werden te traag en te laat ingebouwd en in 1952 was de grootste epidemie een feit. À 57.700 gevallen in heel Amerika (3 keer hoger als in 1940), waarvan een derde met verlammingsverschijnselen.

In 1953 kon Biskind in 'the American Journal of Digestive Diseases' nogmaals zijn gal spuwen: "Nota bene was al in 1945 bekend dat (Monsanto's) DDT opgeslagen wordt in het lichaamsvet van zoogdieren en terug te vinden is in de melk. En toch, in plaats van gewoon de causale relatie tussen DDT en polio te erkennen, die echt zo voor de hand ligt dat die in elke ander biologische specialisatie direct geaccepteerd zou worden, zijn letterlijk alle ter beschikking staande communicatie mogelijkheden, wetten, research gebruikt om het overweldigende bewijs te ontkennen, te verbergen, te onderdrukken, te vervormen, en in het tegenovergestelde te laten veranderen. Roddel en achterklap en economische boycots zijn in deze campagne niet geschuwd."

Schorvoetend kwamen de Amerikaanse aurotiteiten in beweging. Na het inperken van het gebruik van pesticiden in 1954 en 1956 (Public Law 518; Federal Statutes; 1954, 1956), daalde het aantal polio gevallen in Amerika. Tegen de tijd dat Jonas Salk's polio vaccine in gebruik werd genomen (1955), was het aantal ten opzichte van 1952 met de helft gedaald. In Engeland was de daling tussen 1950 en de eerste vaccinaties zelfs 82 percent.

De Amerikaanse pesticide producenten verkochten hun producten na het verbod aan ontwikkelingslanden. Manilla had de twijfelachtige eer door de eerste polio epidemie (1972) getroffen te worden.
Tegenwoordig moedigt de WHO de ontwikkelings landen aan om goedkoop DDT tegen malaria muskieten in te zetten. Natuurlijk organiseren ze aldaar ook hun (anti) polio vaccinaties.

(Noot: In 1983 werd DDT, alsof er niets was gebeurd, weer toegestaan, verstopt in pesticide mengsels en (uiteraard) was het binnen een paar maanden bingo.)

De WHO schat dat er in de periode dat er DDT gebruikt werd, zo'n 25 miljoen werden gered van een ellendige malaria en tyfus dood.

Lindaan is net als DDT een organochloride, en is dus ook een in vet oplosbaar zenuwgif dat de bloed-hersenbarière ongehinderd kan passeren. Lindaan wordt door de FDA (Food and Drug Administration), de EPA (Environmental Protection Agency), en de CDC's (Centers for Disease Control and Prevention) tegen hoofdluis aanbevolen. In Nederland is het gebruik van lindaan verboden. Gelukkig zijn er tegenwoordig *kuch* minder gevaarlijke middelen tegen hoofdluis zoals de organophosphaten malathion en permethrine. Shampo's en lotions met deze stoffen worden door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) zonder blikken of blozen voor kleuters en kinderen aangeraden. De concentratie die ze binnen krijgen is verboden voor volwassenen die in de landbouw met deze stoffen werken. Ook is het gebruikelijk om muskieten-netten met permetrine te behandelen.
In Amerika wordt door de overheid in de steden driftig met malation gesprayd tegen muskieten, die het 'West Nile' virus zouden verspreiden. De epidemieën van hersenvlies ontsteking die ook in die zelfde periode de kop opsteken, roepen nogal wat associaties aan polio op.

Zie ook:
http://www.westonaprice.org/envtoxins/pesticides_polio.html
http://www.nospray.org/

www.911weknow.com

No Rights Reserved (CC0 1.0)
3
 1. red-wave-2449@red-wave-2449
  #46682
  Klasse ...................... dat er zo weinig kennis is omtrent DDT.........
  vakwerk om er wat licht in aan te brengen.
 2. restless-rice-1631@restless-rice-1631
  #101296
  Beter laat dan nooit...... mooi overzichtartikel!
 3. En ik had geen kennis van DDT en Polio.