1. #amerika
 2. #essen
 3. #experiment
 4. #gevangenis-experiment
 5. #gevangenissen
 6. #gezondheid
 7. #horchner
 8. #inzicht
 9. #polen
 10. #psychologie
 11. #stanford-experiment
 12. #stanford-prison-experiment
 13. #wetenschap
 14. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Het Stanford Gevangenis Experiment

Het Stanfort Prison Experiment was een revolutionair psychologisch experiment dat in 1971 werd opgezet door de sociaal psycholoog Philip Zimbardo van de gerenommeerde Stanford University in Californië. Voor dit Prison Experiment werden eerst 70 studenten aangetrokken, die werden getest op psychische stabiliteit, goede gezondheid en de afwezigheid van een crimineel verleden. De 24 als beste gekeurde studenten werd daarna willekeurig in twee groepen opgesplitst: een groep gevangenen en een groep bewakers. Daartoe was in de kelders kelders van de universiteit een namaak-gevangenis gebouwd. Het experiment zou twee weken duren. De studenten begonnen zich echter vrijwel onmiddellijk te gedragen als echte gevangenen en bewakers. De bewakers maakten daarbij misbruik van hun macht en werden sadistisch, de gevangenen verzetten zich aanvankelijk wel, maar al snel gaven ze zich gewonnen en werden ze onderdanig.

Reeds na 6 dagen werd het experiment gestopt, omdat Christina Maslach, een psychologiestudente die interviews afnam in de ‘gevangenis’, kritiek had op de mensonterende situatie die was ontstaan. Van de vijftig buitenstaanders die de gevangenis van binnen hadden gezien, was zij de enige die vraagtekens zette bij de moraal van dit experiment. Op zijn website trekt Zimbardo nu parallellen met de Abu Graib gevangenis, maar het experiment zegt in feite iets over de moraal in iedere gevangenis. Het is een klassiek voorbeeld van de kracht van de sociale situatie.

Op dit experiment is een Duitse film speelfilm gebaseerd: Das Experiment. In die fictieve film wordt het Stanford Experiment niet na enige dagen afgebroken, maar voortgezet, hetgeen leidt tot een extreme situatie waarin zelfs doden vallen. Tot slot wordt de professor aangeklaagd wegens moord of dood door schuld.

www.boublog.nl

No Rights Apply
0