1. #amerika
 2. #casino
 3. #centrale-banken
 4. #economie
 5. #fed
 6. #geld
 7. #inzicht
 8. #kredietcrisis
 9. #overheidstekort
 10. #politiek
 11. #reddingsplan
 12. #staatsschuld
 13. Artikelen

Week van de waarheid voor de VS financiën.

Komende woensdag en donderdag zal een grote hoeveelheid lange termijn schuldpapier van de Amerikaanse overheid een koper moeten vinden. Woensdag wordt voor $ 19 miljard 10-jaars papier geveild en op donderdag nog eens voor $ 11 miljard aan 30-jaars staatsobligaties. Het circus begint morgen met $ 35 miljard aan 3-jarige schuld.

Voor degenen die niet weten hoe dit werkt even in een notendop:
De staat “verkoopt” leningen. Wat je kunt kopen is de garantie dat je over een x termijn een vast bedrag zult terugkrijgen, in ruil daarvoor geeft de staat je ieder jaar rente, een percentage van x. Deze grootheden staan vast. Je koopt bijvoorbeeld een tien jarig schuldpapier van $ 100.000 met een couponrente van 3,5%.Hierop kun je bieden.
Schat je in dat de rente de komende tien jaar lager zal zijn en acht je het risico nihil dat je de $ 100.000 niet terug zult krijgen, dan bied je een hoger bedrag, bijvoorbeeld $ 105.000. (de $ 5.000 extra betaalde dollars gaan ten koste van het rendement van 3,5%)
Andersom geredeneerd: schat je het risico hoog in dat je de $ 100.000 niet terug krijgt en denk je dat de rente de komende 10 jaar hoger zal zijn, dan onderbied je. Het onderboden bedrag kan dan dus opgeteld worden bij het rendement, je krijgt het aan het eind van de looptijd terug en je vangt wel rente over het gehele bedrag van $ 100.000.
Per saldo is het rendement bij overbieding dus hoger dan de couponrente en bij onderbieding lager.

In schuldpapier (wat niet alleen door de overheid wordt uitgegeven maar ook door bedrijven) wordt gehandeld, net als in aandelen. Alhoewel de prijzen vele malen stabieler zijn dan voor aandelen, fluctueren ze de laatste tijd redelijk heftig. Ze worden goedkoper. Het gevolg daarvan is dat de werkelijke rendementen stijgen. Dat rendement is dus de werkelijke vergoeding ofwel de marktrente van staatsobligaties.
Deze stijgt sterk de laatste tijd, momenteel is het werkelijke rendement op een 10 jarige VS staatslening bijna 4%. (3,9% om precies te zijn). Dat is in tijden niet zo hoog geweest.
Een paar weken geleden was dit nog maar 2,5%.
Met en tekort wat richting de 2 biljoen dollar begint te kruipen (de laatste bijstelling was maar liefst 600 miljard meer tekort dan twee maand eerder geraamd…) is dat een megaprobleem.

Het is nu voor de VS overheid en de FED kiezen uit twee kwaden, ervan uitgaande dat het tekort niet op zeer korte termijn drastisch kan worden verkleind.
Of men gaat de rente fors verhogen, waardoor het rendement op staatsleningen zo hoog wordt dat men er voldoende van gaat kopen, of men gaat de geldkraan opendraaien en het tekort monetair financieren.
Optie 1 zal de economie per direct nog verder onder druk zetten. Rente op hypotheken en op leningen voor investeringen zullen mee omhoog gaan, met alle gevolgen van dien.
Optie 2 heeft eigenlijk op lange termijn hetzelfde effect. Het zal zorgen voor een verlies van vertrouwen in de Dollar en inflatie veroorzaken, wat uiteindelijk ook weer leidt tot hogere rente.
Geld is nu eenmaal, net als andere andere goederen, schaars en als er meer van beschikbaar komt daalt de prijs, met andere woorden, de waarde zal dalen, oftwel je kunt voor dezelfde Dollar minder kopen, oftewel prijsinflatie (iets geheel anders dan monetaire inflatie).

Rente is een eenduidig en niet te manipuleren cijfer. Doordat er vele verschillende rentes zijn en de componenten waaruit ze bestaan ook duidelijk zijn, kun je uit rentecijfers erg veel afleiden over de algemene verwachtingen van “de markt”.

Rente is ruwweg opgebouwd uit drie componenten.
Ten eerste de vergoeding. Als ik jou € 10.000 leen voor en periode van 10 jaar, kan ik deze niet zelf gebruiken, daarvoor wil ik een compensatie.
Ten tweede de risicocomponent. Als ik jou mijn € 10.000 leen voor 10 jaar, is er altijd een kans dat je het niet terug kunt of wilt betalen. Ook voor dit risico wil ik compensatie ontvangen.
Ten derde het inflatierisico. De € 10.000 nu is meer waard dan de € 10.000 over 10 jaar. Ik kan er nu ongeveer 450 gram goud voor kopen, over 10 jaar wellicht nog maar 300 gram.

Omdat er momenteel een enorme overvloed aan geld is, is de vergoeding relatief laag. De alternatieven zijn bovendien ook niet geweldig.
Bij staatsleningen (waar dit stuk uiteindelijk over gaat) is de risicocomponent minimaal. Ik geloof niet dat de VS zijn schuld nooit terug zal betalen (zoals Peter Schiff beweert). Ze kunnen, net als Zimbabwe, tot in het oneindige Dollars bijdrukken. (dat ligt in Europa fundamenteel anders, door de Euro)
Blijft over de inflatiecomponent. Die maakt momenteel de bulk uit van de rente.
Hier op Zaplog worden al langer stukken geschreven over de verwachting dat op langere termijn de inflatie gierend uit de klauwen zal lopen.
Deze verwachting lag en ligt onder meer ten grondslag aan de stijgende grondstofprijzen.

Hoe de markt denkt over de verwachte inflatie zal eind van de week duidelijk worden.
Dan is bekend wat de uitgiftekoers is van de VS lange termijn staatsobligaties. Dit is de eerste serieuze test voor het Obama begrotingsbeleid.
In het VK is dit al misgegaan, men kon de geplande stukken bij de laatste veiling niet plaatsen, althans niet tegen een acceptabele koers. Lukt ook Obama, Geithner en Bernancke dat niet, dan is het stimuleringsplan stuk en daarmee het hele economische beleid.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
3
 1. Of de US koopt via een U-bocht constructie vanuit de Kaaiman eilanden hen eigen obligaties op.
  Ze laten het spel niet eerder instorten dan zij willen.
 2. 19 miljard, 11 miljard, 35 miljard.... ik vind de bedragen nog wel meevallen. Over 5 jaar lachen we om die kleine bedragen.

  de stijgende grondstofprijzen.

  Eigenlijk zijn grondstoffen in onze economie de belangrijkste valuta. Steenkool, aardgas, olie, ijzererts, graan vertegenwoordigen echt waarde.
  Papier in de vorm van dolars, euros of obligaties kunnen snel in waarde dalen.

  /* off-topic, I know */
 3. floral-wave-0502@floral-wave-0502
  #38200
  @ Hans: helemaal niet off-topic, de ultime grondstof is ook het ultime geld, namelijk goud.
  @ CS: ik geloof niet dat de VS de situatie nog in de hand hebben. Ze proberen zo lang als dat nog gaat het spel te spelen met doorgestoken kaarten, maar op het moment dat China, Japan of de Arabische Staten niet meer mee willen spelen, stort het kaartenhuis in.
  Wat zou jij doen als je de VS was ??