1. #amerika
  2. #corporatisme
  3. #george-w-bush
  4. #gog-en-magog
  5. #irak
  6. #list-en-bedrog
  7. #oorlog
  8. #oorlogsmisdaden
  9. #roofmoord
  10. #terrorisme
  11. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Wie zal recht doen aan de slachtoffers van de Amerikaanse invasie in Irak?

Irakezen, gedood, verminkt, veranderd in vluchtelingen en dakloos als direct of indirect gevolg van de invasie in 2003 door de VS zijn er in miljoenen. Wie zal recht doen aan hen?

De slachtoffers van de afgelopen zes jaar, zo lijkt het, zijn veranderd in betekenisloze getallen waarover niemand zich druk maakt. Zij zijn blijkbaar veranderd in gewiste regels in Irak’s boek der duisternis, of graven met gewiste grafschriften in de woestijn van de dood.

Iraakse levens zijn net zo waardevol als die van de Amerikaanse mariniers wiens getallen, namen en graven zeer goed gemarkeerd en herdacht zijn. Op een of andere manier worden hun familie en dierbaren verzorgd.

Dat is helaas niet het geval is met de Irakezen die, direct of indirect, het slachtoffer zijn geworden van deze plunderende mariniers. Geschiedenis zal ons op een dag vertellen dat geen enkel land door een vreemde supermacht bezet ooit heeft geleden zoals Irak in de handen van de Verenigde Staten.

Iraakse slachtoffers zijn van de verschillende categorieën en niveaus. Er zijn degenen wiens lichamen aan stukken werden gescheurd door Amerikaanse bewapende helikopters. Er zijn mensen die in koelen bloede zijn gedood door Amerikaanse mariniers. En er zijn mensen die zijn omgekomen als gevolg van de sektarische en partij conflicten, een indirect resultaat van de Amerikaanse invasie.

Het aantal Irakezen dat gedood is loopt in honderdduizenden. Het getal kan meer dan een miljoen zijn. Zelden is een van de moordenaars gestraft. Recht is nog lang niet toegepast. Irakezen die hun leven verloren, hetzij naar behoren begraven, of die waarvan de lichamen werden achtergelaten om te verrotten of verslonden te worden door zwerfhonden kunnen niet meer tot leven worden gebracht.

Als er geen recht kan worden gedaan aan de dode slachtoffers hebben wij nog altijd de gelegenheid om te kijken naar de levende slachtoffers, de families, de kinderen, de moeders, de wezen, de vrouwen, de vluchtelingen, daklozen, de intern ontheemden, enz.

Recht kan worden gedaan door de zorg te nemen over deze slachtoffers. En dat is wat de overheid zou moeten doen. Maar wat we nu zien, is dat er recht wordt gedaan op sektarische en partij overwegingen. Hiermee wordt een gevaarlijk precedent geschapen met ernstige gevolgen voor de toekomst van Irak.

www.azzaman.com

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0