<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Groot deel ziektes gevolg van ongezonde leefstijl

DEN HAAG - Een derde tot de helft van de ziektegevallen in Nederland komt door roken, alcoholgebruik, ongezond eten, te weinig bewegen en luchtverontreiniging. Dat schrijven diverse adviesorganen van de regering in een rapport dat dinsdag wordt gepresenteerd.

Het gaat om de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Onderwijsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Ze noemen ook onveiligheid in het verkeer, ongezonde arbeidsomstandigheden en slechte huisvesting als vermijdbare oorzaken van ziekte.

De organisaties stellen dat de overheid op een veel bredere manier moet proberen mensen gezond te houden. Dat moet niet alleen via de spreekkamer van de dokter gebeuren, maar ook via bijvoorbeeld scholen en wijkcentra.

Minder ziek

Immers, zo stellen de organisaties, als kinderen gezond eten en leven, zijn ze minder ziek en presteren ze beter op school. Ze hebben dan een grotere kans een diploma te halen en een goede baan te vinden.

Als ze eenmaal gezonde werknemers zijn, zorgen ze voor een betere productie. Ook is er dan minder kans dat ze arbeidsongeschikt raken en een uitkering aanvragen.

Als auto's minder vervuiling uitstoten en de werkplek veilig en gezond is, kunnen ziekten ook verder worden teruggedrongen, aldus de opstellers van het rapport.

Nieuwe stijl

De adviesorganisaties hopen dat een volgend kabinet het gezondheidsbeleid nieuwe stijl vastlegt in het regeerakkoord. De minister van Volksgezondheid zou in het nieuwe kabinet, volgens hen, de bevoegheid en de financiële middelen moeten krijgen om dwars door alle ministeries heen projecten op te zetten die de gezondheid van burgers bevorderen.

Zonodig moet daar een speciale afdeling worden opgericht bij het ministerie van Volksgezondheid.

Het huidige kabinet moet, aldus de adviesorganisaties, nu al onderzoeken welke projecten succesvol zijn in het gezond maken en houden van mensen.
© ANP

www.nu.nl

No Rights Reserved (CC0 1.0)
14
 1. johan-kierewiet@johan-kierewiet
  #37283

  De organisaties stellen dat de overheid op een veel bredere manier moet proberen mensen gezond te houden. Dat moet niet alleen via de spreekkamer van de dokter gebeuren, maar ook via bijvoorbeeld scholen en wijkcentra.


  Zo krijgt de overheid steeds meer invloed op alle terreinen van je leven. En wie beinvloed de overheidsbeslissingen en uitgaven: Lobbygroepen, medicijnfabrikanten e.d.
 2. lalala ... gaat door met dagdromen ... lalalal ;)

  Ik dacht al, er iets raars a/d hand met die naam, maar was dus niet echt scherp blijkt. Dank Saved.
 3. flat-salad-2564@flat-salad-2564
  #37285
  Vage ontwikkeling inderdaad. Ruikt niet echt fris.

  De minister van Volksgezondheid zou in het nieuwe kabinet, volgens hen, de bevoegheid en de financiële middelen moeten krijgen om dwars door alle ministeries heen projecten op te zetten die de gezondheid van burgers bevorderen

  Daar kan je alle kanten mee uit...
 4. De overheid tracht ons private domein steeds verder binnen te treden. De overheid heeft geen rechten om zich met onze gezondheid te bemoeien (met die voorwaarde dat er geen landelijke ziekte heerst. (8 EVRM))

  Mensen zijn verantwoordelijk voor hen eigen gezondheid. Sommigen families maken gebruik van natuurgeneeswijzen, anderen gezinnen maken weer gebruik van OOsterse geneeswijzen enz enz.

  Tot op hede doet de overheid het heel slim, ze dwingt de burgers niet, echter ze leidt de burgerschapen naar hen gezondheidsinstellingen.

  Centra voor jeugd en Gezin bijv., het verlenstuk van Jeugdzorg. Waarom niet gewoon via de Universitair geschoolde huisarts die uw kind beoordeelt ? Ja die hebben het druk, want die overheid heeft veel van deze opleidingen gesloten.
  En dat komt de overheid misschien goed uit.

  Want nu gaan sociaalwerkers bij Jeugd en Gezin en het Bureau Jeugdzorg uw kinderen beoordelen. Het intake gesprek voor AWBZ hulp (BJZ indiceert voor AWBZ hulp) gebeurt door mensen die een sociaalpedagogische opleiding hebben gevolgd.
  Deze mensen zijn niet op het Universitaire niveau opgeleidt van een arts, weten niet op welke kenmerken te letten en geven namens de overheid een kwakzalver indicatie af.

  Ik zie het keer op keer in de praktijk, de niet deskundige sociaalwerker indiceert hulp die volgens deskundigen onnodig is en zelfs contraproductief is.
  Wel belezen ouders schakelen namelijk steeds vaker een arts in om de indicatie te beoordelen. En dan gaan het mis, de on-deskundige sociaalwerker gaat zijn onkunde verbergen achter macht.
  Macht om en kind thuis weghalen omdat de ouders weigeren het kind de geindiceerde hulp (door een sociaalwerker geindiceerd) te geven.

  Sociaalwerkers kan de overheid volgens hen sociale plan scholen. Artsen zijn waarschijnlijk te slim en kijken hier doorheen.

  En dan kunt u zich de sociaalwerker wel volgen, die nu de macht krijgt om zijn onkunde te verbergen.

  Ouders blijf weg bij overheid gelinieerde hulp verlening zoals het GGZ, het Bureau Jeugdzorg, de sociaalwerker op school, de huiswerkbegeleiding vanuit het bureau jeugdzorg.

  Zoek uitsluitend particuliere hulp.
 5. tight-union-5619@tight-union-5619
  #37287
  Zeer nobel streven om iedereen gezond te hebben en houden maar ik let liever op details, de vraag wat, hoe, wanneer en waarom. Op de vraag waarom staat het antwoord al in het artikel:

  Als ze eenmaal gezonde werknemers zijn, zorgen ze voor een betere productie. Ook is er dan minder kans dat ze arbeidsongeschikt raken en een uitkering aanvragen.


  Okee, uit het oogpunt van de overheid begrijpelijk (meer belasting, minder uitkeringen), maar het is um zum kotsen. Niets over het feit dat iemand lijdt als deze ziek is en zelf graag beter wil worden (moraal en noodzaak).

  De manier waarop het o.a. bereikt wordt heeft CitySurfer aardig uitgelegd. Daarnaast kan de vraag waarom ook beantwoord worden door Saved!, er is ook sprake van belangenverstrengeling (de één zijn dood, de ander zijn brood). Hoe dan ook, de zieke burger is in beide gevallen het ondergeschoven kindje terwijl zij hoofdprioriteit zou moeten zijn. Alles voor de poen en procesoptimalisatie! Dat is nou wat je noemt cattle management.

  Om de vraag anders te stellen: wat zijn je rechten en plichten als burger t.a.v. je eigen gezondheid. Lijkt me op zich al een interessante morele discussie zonder de vraag of de overheid in moet grijpen. Ben ook benieuwd wat de wet erover zegt t.o.v. de uitkomst van de discussie.
 6. tight-union-5619@tight-union-5619
  #37289
  Daarnaast, wie bepaald wat een gezonde leefstijl is en wat normaal is? Het éne jaar is kaas gezond, het jaar erop ongezond, enzovoorts. Als ze dan toch willen ingrijpen zou ik zeggen dat ze eerst maar met een goede onafhankelijke transparante leefstijl voorlichtingscampgne over een gezonde leefstijl moeten beginnen. Als er al zoiets als een gemiddelde gezonde leefstijl bestaat.

  (En dan niet aan komen zetten met die melk en fruitsapjes die zogenaamd gezond voor je zijn.)
 7. @Lammertime, je schrijft:
  "Om de vraag anders te stellen: wat zijn je rechten en plichten als burger t.a.v. je eigen gezondheid. Lijkt me op zich al een interessante morele discussie zonder de vraag of de overheid in moet grijpen. Ben ook benieuwd wat de wet erover zegt t.o.v. de uitkomst van de discussie."

  Die rechten van de burger zijn al lang geleden uitvoerig besproken in Europees verband. En men heeft de mensen van Europa te moeten beschermen tegen hen overheden.

  Dit heeft geleidt tot het Europse Verdrag voor de Rechten van de Mens. In het artikel 8 is uitgelegd hoe de verhouding van de staat en de mens is en wanneer de staat in het private domein van de burger mag treden:
  Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven Art. 8
  - 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
  - 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

  Is zo je vraag voldoende beantwoord ?
 8. Aanvullend: Het zinnetje "de bescherming van de gezondheid " slaat jurisprudentie van het EHRM op pandomieen en wordt ook wel eens misbruikt om bij kinderen medische hulp op te leggen.
 9. divine-flower-2294@divine-flower-2294
  #37292
  De andere ziektegevallen zijn het gevolg van ouderdom en aftakeling of is grotendeels ingebeeld.
 10. tight-union-5619@tight-union-5619
  #37294
  Bedankt voor je antwoord CitySurfer!

  Ja dat beantwoordt de zeker voor het gedeelte wat de wet betreft. Het lijkt althans dichtgetimmerd. Het gaat om het zinnetje dan voor zover bij de wet is voorzien en de bescherming van de gezondheid. De uitleg daarvan kan natuurlijk verschillen. Dan zover voorzien kan betekenen dat er uitzonderingen van kracht kunnen zijn. Bescherming ook, want ze willen nu meer preventief te werk gaan wat je als bescherming zou kunnen interpreteren.

  Of er dan ook daadwerkelijk ingegrepen mag worden in een bepaalde situatie zou je betreffende deze twee zinnetjes altijd naar de rechter moeten/kunnen stappen, klopt dat? Aanvullend zou dan ook andere wetten die van toepassing zijn erbij betrokken moeten worden en aan de hand daarvan zal de rechter een uitspraak moeten doen. Hij/zij interpreteert de wetten en spreekt recht.

  Daarnaast staat dit in artikel 8 als ik je verhaal begrijp. Is dat het enige gedeelte van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wat specifiek op persoonlijke gezondheid en levensstijl ingaat?
 11. floral-grass-2144@floral-grass-2144
  #37298
  Jongens, wat een onzin!
  De overheid zou zich verantwoordelijk moeten stellen voor een gezonde samenleving. Maar dat doen ze niet.
  Op dit moment bevordert de overheid slechts de pillen-industrie. Ik zal blij zijn als de overheid begrip krijgt voor de werkelijke voorwaarden van gezondheid:
  Een prettige leef-omgeving!
  Een gezonde werkplek.
  Sociale coherentie oftewel gezelligheid.
  Een veilig bestaan.
 12. Nee, neen, neen Innana !
  Ik ben het met je eens dat de overheid beter de rechten van hen werkgevers moet respecteren.
  Maar ik walg van Rode Boekjes van Mao.

  Gezondheidsreligie verspreid door een overheid druust in tegen een ieders vrijheid. NIet de overheid maar ik ben verantwoordelijk voor mijn lichaam.
 13. dry-cloud-9620@dry-cloud-9620
  #37301
  Als de overheid nu eens begint met een algeheel verbod op alle producten waar de term Light en Suikervrij op staat. Als de overheid dan toch zó nodig zich genoodzaakt voelt om met onze gezondheid te bemoeien. Ik denk dat gros van alle klachten als sneeuw voor de zon verdwijnt.
 14. tight-union-5619@tight-union-5619
  #37307
  Drie reacties, drie totaal verschillende antwoorden. Zo simpel is het dus nog niet ;) Was stiekem natuurlijk ook de bedoeling. Grote vraag is waar eigen verantwoordelijkheid eindigt en de wet begint en in welke mate dat niveau gewenst is.

  Ben daar zelf nog niet over uit, maar er gaan bij mij wel alarmbellen ringelen als de overheid iets gaat doen zonder wat specifieker te zijn. Als ik het zo lees gaan ze een gezonde levensstijl in ieder geval veel meer promoten/opdringen (kan op zich goed zijn voor de burger, daar niet van weg) maar je slaat wel een bepaald pad in en waar zal dat dan weer eindigen? Waarschijnlijk meer dan alleen maar een gezonde levensstijl opdringen.

  Daarnaast wie bepaald wat een gezonde levensstijl is? Volgens mij heb je misschien nog het meeste aan een burgerinitiatief/stichting die mensen voorlicht. Wel volgens de wetenschappelijke methode, dus contacten met onafhankelijke onderzoekers die helpen bovenstaande vraag te beantwoorden. De burgers zelf kunnen dan de voorlichting verzorgen. Overheid heb je dan helemaal niet nodig en het blijft een adviesorgaan wat je medeburgers geven, dus je verliest geen van je rechten. Probleem is alleen waar je geldstroom en organisatie vandaan moet komen...

  En als ik het dus goed gelezen heb probeert de overheid te 'infiltreren' en dergelijke burgerorganen op te zetten (op gelijk niveau als ik beschreven heb). Dan lijkt het voor een buitenstaander net of het en normale burger is, maar je weet niet welke (commerciële) agenda hij/zij dient: ik verwacht niet dat ze geheel onafhankelijk zullen zijn.

Log in om te reageren