1. #amerika
  2. #banaliteit-van-het-kwaad
  3. #cia
  4. #foltering
  5. #marteling
  6. #massapsychologie
  7. #obama
  8. #politiek
  9. #stanford-prison-experiment
  10. Artikelen

Wegens omstandigheden gesloten

Amerika is in de greep van het folterschandaal. Obama wilde in eerste instantie het folterdossier van de agenda, maar overweegt nu toch om te vervolgen. De opdrachtgevers dan, niet de uitvoerders. Zeer significant, want het duidt op een duidelijk andere manier van kijken. Hij lijkt te zien dat iemand die foltert in omstandigheden is gebracht waarin folteren geaccepteerd is. Hij richt zich dan ook op de mensen die de omstandigheden hebben ingericht waarin het kon plaatsvinden.
(Lees hier verder.)

www.trouwcommunities.nl

No Rights Apply
0