1. #2-0
  2. #cult
  3. #god
  4. #modern
  5. #religie
  6. #sekte
  7. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

God® Tweepuntnul

Had het christendom vroeger nog de luxe om andersgelovigen bruut te bekeren en ketters publiekelijk om zeep te helpen, tegenwoordig moet men wat omzichtiger te werk nu de wereldlijke macht het voor het zeggen schijnt te hebben. Maar hoewel het lijkt dat de meeste mensen zich nu overgegeven hebben aan de religies van wetenschap en kapitalisme, er blijft toch altijd een behoefte aan onwereldlijke steun en verlossing. De opkomst van new age sektes en allerlei obscure cultussen tonen aan dat Darwin en het Gouden Kalf steeds meer hun aantrekkingskracht gaan verliezen en er dus een leegte is die opgevuld dient te worden. Helaas zit de Kerk niet stil en gaat ze met haar tijd mee. Als een volleerd marketingbedrijf heeft ze de immer groeiende belangstelling naar geestelijke steun goed in de smiezen en dus worden er meer subtiele middelen ingezet om de verloren schapen naar de pastorale kuddes te lokken. Aldus begeeft men zich op het gebied van wetenschap, literatuur, muziek en de moderne kunstvormen als film. Vooral die laatste wordt steeds meer ingezet om dolende zielen te laten zien dat de Heer™ ook met zijn tijd meegaat. God® gaat 2.0!

zapruder.nl

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0