1. #abdelkader-belliraj
  2. #abderahim-bekhti
  3. #belgie
  4. #marokko
  5. #mohamed-boulayoun
  6. #staatsveiligheid
  7. #synthetisch-terreur
  8. #terrorisme
  9. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Abderahim Bekhti wordt niet uitgeleverd

Abderahim Bekhti wordt niet uitgeleverd

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Brussel heeft in haar arrest geoordeeld dat er geen reden is om de uitlevering van Abderahim Bekhti in te willigen. Die werd gevraagd door de Marokkaanse autoriteiten. De man is een van de zeven inverdenkinggestelden die op 27 november gearresteerd werden na verklaringen van Abdelkader Belliraj tijdens een verhoor in Marokko.

De KI meende dat de feiten waarvan Abderahim Bekhti in Marokko beschuldigd wordt, verjaard zijn. De man met de Marokkaanse nationaliteit wordt ervan verdacht een dertigtal wapens, waaronder kalasjnikovs, in 2001 in Marokko in ontvangst te hebben genomen. Bekhti blijft wel in voorhechtenis, omdat hij aangehouden is in een dossier van wapenhandel. Eind februari zal hij in die zaak voor de raadkamer verschijnen.

De verdachte werd op 16 januari overigens veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vijftien maanden voor het witwassen van sommen afkomstig van een overval. Hij wordt eveneens vervolgd in een dossier rond het omkopen van een gevangenisbeamte.

Abderahim Bekhti was de laatste van de zeven inverdenkinggestelden in het dossier-Belliraj die in voorhechtenis zat. De KI beval op 29 januari dat Mohamed Boulayoun vrijgelaten moest worden en meende dat er geen reden was om de man uit te leveren aan de Marokkaanse autoriteiten, zoals die gevraagd hadden.

Abderahim Bekhti wordt ervan verdacht terroristische misdrijven te hebben gepleegd volgens de zogenaamde "antiterrorismewet" van 2003. Omdat de feiten waarvan de man door de Marokkaanse autoriteiten beschuldigd wordt uit 2001 dateren, stelde de KI dat die wet niet van toepassing is voor die feiten, en dat die onder het gemene recht vallen. De KI besloot dat de feiten die hem ten laste worden gelegd en die meer dan vijf jaar geleden gepleegd zouden zijn, verjaard zijn.

De advocaten van Abderahim Bekhti herinnerden er dinsdag voor de KI nog aan dat hun cliënt er in het dossier-Belliraj van beschuldigd wordt de staatsveiligheid te hebben geschaad en dat zulks volgens het Belgische recht beschouwd wordt als een politiek misdrijf dat enkel in een uitlevering kan uitmonden.

Zie ook :

Belliraj was informant Belgische Staatsveiligheid (Het Laatste Nieuws)
Belliraj hielp Staatsveiligheid aanslag te voorkomen (De Tijd)
Staatsveiligheid wist maanden op voorhand dat Belliraj terrorist was (De Morgen)
Profiel: Abdelkader Belliraj (EMM Explorer)

Brinks Overval (2000)

hln.be

No Rights Reserved (CC0 1.0)
0