1. #afghanistan
 2. #bosnie
 3. #depleted-uranium
 4. #du
 5. #gaza
 6. #irak
 7. #kanker
 8. #kosovo
 9. #libanon
 10. #oorlogsmisdaad
 11. #somalie
 12. #u-238

<< error >> (our Markdown requires valid webpage links, not image links, see manual)

Italiaanse rechter erkent DU-besmettingen

Toen wij drie jaar geleden, vlak voor het begin van de Nederlands missie naar Afghanistan, een grootscheepse actie op touw wilde zette om te waarschuwen tegen de gevaren van Westerse DU-munitie (gebruikt in Gaza, Libanon, Kosovo, Afghanistan, Somailie, Bosnie en Irak) voor bevolking en militairen werden we zowat uitgelachen. We namen contact op met de Nederlandse militaire vakbonden. Deze waren banger hun imago te beschadigen door in zee te gaan met een recalcitrant weblog, dan dat ze bezorgd waren voor de gezondheid van hun militaire leden. De mainstream pers weigerde zich erin te verdiepen. De kamercommissies van Buitenlandse zaken en Defensie weigerden zelfs onze petitie in ontvangst te nemen of zelfs maar te reageren. Hun misdadige ontkenning is hen nu aan het inhalen, over de ruggen van zieke bevolkingen en militairen heen.

zapruder.nl

No Rights Apply
0