1. #corporatisme
 2. #economie
 3. #energie
 4. #evil-fucks
 5. #geld
 6. #gloablisering
 7. #globalisering
 8. #industrial-complex
 9. #leugens
 10. #list-en-bedrog
 11. #marktwerking
 12. #nederland
 13. #neoliberalisme
 14. #politiek
 15. #privatisering
 16. #vrijheid

De uitverkoop van onze NUTSbedrijven.

Ooit, in een zo langzamerhand ver en grijs verleden toen de overheid nog probeerde de burgers vooral van dienst te zijn, werd bedacht dat er bepaalde voorzieningen en diensten beter in publieke handen konden zijn. Zaken als het openbaar vervoer, de gezondheidszorg, beveiliging van de publieke ruimte en ook de elektriciteit- en gasvoorziening.

Dit soort diensten zijn van vitaal belang voor ons land en het werd belangrijk geacht dat alle mensen, ook in de dunbevolkte gebieden, erover konden beschikken. Zo langzamerhand is vrijwel alles onder het mom van de zaligverklaarde marktwerking geprivatiseerd. Deze week werd bekend dat Essent verkocht wordt aan RWE en dat ook Nuon zichzelf te koop heeft gezet..
De tweede kamer huilde krokodilletranen maar kan er ook niets meer aan doen.

De invoering van "marktwerking", begonnen onder druk van de EU in de zorg faalt is al na 2 jaar zichtbaar. Over de problemen van de NS en Prorail wordt al jaren gesproken zonder resultaat. Kaartjes worden onbetaalbaar en de dienstverlening wordt slechter.
Dit zijn nu eenmaal diensten die zich niet lenen voor uitvoering door marktpartijen. Onrendabele lijnen worden afgestoten of de frequentie sterk beperkt. Al in 2001 verscheen in NRC dit kritische artikel. Toch gaat men onverdroten voort op de ingeslagen weg.

Deze week waren het dus Essent en Nuon. In het mekka van de vrije markt werking, de VS, is men al hard op weg om ook het leger te privatiseren, Blackwater heeft al een enorme troepenmacht in Irak en draait op voor alle vuile klusjes. Ben benieuwd of het hier ook ooit zover komt.

De bedrijven waar we het hier over hebben zijn nutsbedrijven. Een typering die niet voor niets gekozen is. Ze werken voor het algemene nut. Dat was zo, dat is zo en zal altijd wel zo blijven. Dit is een instelling die niet te verenigen is met het marktprincipe. Nu worden onrendabele lijnen afgestoten, straks worden onrendabele patiënten ook maar niet meer geholpen.

Er is bovendien in het geheel geen sprake van echte marktwerking. Dat is een fabeltje wat ook in het geheel niet mogelijk is.

Het is overduidelijk dat wij de komende decennia zwaar moeten investeren in onze energievoorziening om minder afhankelijk te worden van olie en andere fossiele brandstoffen. Is het niet om de CO2 uitstoot, dan wel vanwege Peak Oil. RWE, nieuwe eigenaar van Essent, is druk bezig een "schone" kolencentrale in de Eemshaven te bouwen. Daarnaast heeft men diverse kerncentrales, iets waar we in Nederland over het algemeen tegen zijn.

De grootste aandeelhouders van Essent en Nuon zijn provincies en enkele grote gemeenten. Al voordat ze het geld goed en wel ontvangen hebben zijn ze het natuurlijk al aan het uitgeven. Bedenk wel dat Essent vorig jaar € 882 miljoen winst maakte en dat dit dus ten goede kwam aan deze aandeelhouders. Als straks het geld verbrast is zullen ongetwijfeld de belastingen omhoog moeten, dat geld moet toch ergens vandaan komen.

All Rights Reserved
13
 1. rough-dawn-5196@rough-dawn-5196
  #31213
  Marktwerking is newspeak voor marktcontrole.
 2. mute-truth-9920@mute-truth-9920
  #31248
  Heel goed artikel.

  Marx heeft ons inmiddels bijna twee eeuwen geleden uitgelegd hoe desastreus het is om NUTS-bedrijven te privatiseren.
  De vraag is natuurlijk welke boeven hieraan verdienen en hoelang we deze boeven hun gang laten gaan. In dit geval ons nationaal eigendom in de verkoop te zetten.
  De boeven kunnen natuurlijk hun gang gaan op basis van de alom aanwezige domheid en onwetendheid.
  Dus maar weer eens: bevrijdt je van je onwetendheid en lees Marx.

  Succes, Ben
 3. In Spanje hebben ze commercieele zonnetorens. Daar bouwen ze geen kolencentrales maar een veld met spiegels die licht op een 100 meter hoge toren richten.

  Nu is het in Spanje een stukie zonniger dan hier maar Nederlandse bedrijven hebben een Noordzee waar een drijvende waterstofgas fabriek op zonne energie op kan drijven. Of we kunnen een stukje Afrika huren...

  Mijn droom is om een klein dorp in Afrika op te zetten wat zichzelf levend houd aan massa's energieverkoop via stroomkabels. Totdat het zichzelf kan voorzien, dan reis ik door om het volgende voor dood verklaarde dorpje op de wereldkaart te zetten.
 4. johan-kierewiet@johan-kierewiet
  #31269
  Van privatisering is nog nooit een burger beter geworden denk ik altijd maar.

  Dit is de spaanse zonnetoren

  @ Merethan:
  Mijn droom is om een klein dorp in Afrika op te zetten wat zichzelf levend houd aan massa's energieverkoop via stroomkabels. Totdat het zichzelf kan voorzien, dan reis ik door om het volgende voor dood verklaarde dorpje op de wereldkaart te zetten.


  Wat let je?!
 5. Te weinig resources?

  Ik ben pas 21 en ik kan niet zomaar even een significante lading zonnepanelen regelen of wat bouwapperatuur verschepen om daar een zonnetoren neer te zetten.

  Daarbij zijn er zoveel krachten die enorm veel belang hebben bij een arm en door oorlog verdeeld Afrika... Ze zullen er alles aan doen om zo'n idealistische Nederlander die op termijn welvaart en een beter welzijn komt brengen te dwarsbomen en kapot te maken.
 6. rik-net@rik-net
  #31299
  Door privatisering gaat de dienstverlening naar zijn klote.

  Het GVB in Amsterdam wil zijn nachtbussen opheffen, dit is het gevolg van de op hande zijnde aanbesteding in 2012. Om deze aanbesteding te krijgen moet het GVB marktcomfort kunnen werken, d.w.z. voor en bepaalde prijs het openbaar vervoer runnen in Amsterdam. Het GVB is nu nog te duur deze gunning te krijgen en gaat zodoende de nachtbussen opheffen omdat dit € 4.000.000 op jaarbasis zou schelen. Het huidige GVB wil op deze manier de gunning binnen halen. Op heel veel zaken wordt op dit moment bezuinigd om maar marktcomfor te kunnen zijn. Dit gaat ten koste van de dienstverlening. Werkzaamheden die in het verleden door eigen personeel werden gedaan moet worden uitbesteed, niet dat dit goedkoper is maar het geld komt dan uit een ander potje en wordt derhalve niet mee gerekend.

  Wat krijgt de nieuweconsessiehouder?

  De consessiehouder krijgt alleen het personeel en de dienstregeling. Het materiaal zoals onroerende goederen, trams, bussen en metro's blijven van de gemeente Amsterdam. Het onderhoud van dit materiaal moet wel worden betaald.
  Het ROA , regionaal overleg orgaan groot amsterdam, heeft voor een deel de dienstregeling bepaald, de consessiehouder heeft ook een eigen inbreng hierin. Middels GPRS wordt in elk voertuig constant gemeten waar deze zich bevind en of deze wel op tijd rijdt, er zitten 2 GPRS systemen in elk voertuig, 1 van de ROA en 1 van het GVB.

  Elke consessiehouder gaat voor de winst, dit zijn private ondernemingen merendeels uit andere landen, zoals Arriva of Greyhound en anderen. Hieruit kun je dus concluderen dat wil zo'n consessie houder op de subside die ze van de overheid krijgen nog winst maken heel erg inventief zullen moeten omgaan. Het lukt het huidige GVB niet om de zogenaamde marktprijs te halen, het huidige GVB hoeft geen winst te maken. vandaar de afschaffing van de nachtbussen.

  De stappen die al genomen zijn is uitkleding van het onderhoud, met minder mensen moet steeds meer onderhoud worden gedaan, onderhoudsbeurten worden samen gevoegd dit betekent dat de onderhoudsbeurten zoals voorgeschreven door de fabrikant later worden uitgevoerd, de kans op uitval is hier dus groter door geworden en dat gebeurd ook. Reparatie's die door de eigen wegenwacht op straat werden gedaan worden nu op een later tijdstip in de werkplaatsen gerepareerd, dit betekent ongemak voor passagier en berijdsters van het voertuig.

  Het huidige personeel is al tot een minimum gereduceerd. Dit heeft ook weer als nadeel dat bij ziekmeldingen er geen dienstwagen kunnen uitrijden omdat er gen reserve personeel is om dit op te vangen, Verlof wordt stelselmatig geweigerd vanwege de te korten bij het personeel, de werkdruk neemt dierdoor toe waardoor weer ziekmeldingen onstaan, de visieuze cirkel is geboren waar je als werkgever niet in wil komen.

  Het GVB heeft nog hun eigen bestuurders maar wringen zich in allerlei bochten die consessie binnen te halen. Halen ze dit niet dan wordt het uitbesteed aan de hoogste bieder. Onder de tafel wordt wel gesproken over een onderhandse gunning maar dan is de voorwaarde dat vanaf 2009 het GVB marktcomfort moet zijn, wat dit ook moge betekenen want niemand heeft enig inzicht in de complexiteit van vervoer in grootstedelijke gebieden.
 7. rik-net@rik-net
  #31300
  vervolg:
  Een ieder kan begrijpen wat het betekent op het moment dat de consessie in werking is, het maakt niet uit welk bedrijf het krijgt, De graaiers zullen willens en wetens er beter van worden en passagiers en personeel zullen de dupe worden, dat is zeker.
 8. floral-wave-0502@floral-wave-0502
  #31303
  @ Rik:
  artikel over de problemen met Arriva in Den Bosch

  Van de 22 gecontroleerde bussen van Arriva werden er 21 direct stilgezet...
 9. rik-net@rik-net
  #31305
  @sxeptix,

  En wat heeft de politiek over de slechte dienstverlening en omstandigheden bij Arriva en Connexion geleerd?
  De consessietrein is niet te stoppen!

  Ook in Amsterdam is zo'n onderzoek geweest, er werden ook daar diverse bussen van de weg gehaald.

  De aanbestedingen kunnen nooit werken, de consessiehouder is niets anders geworden dan een uitzendbureau voor rijdend personeel. Er moet ook nog verdiend worden anders stapt niemand hierin. De verliezen van het begin zullen de winsten van de toekomst zijn. Het is nu voor de grote bedrijven, de kleinere bedrijven weg te kapen. Hier hoeft op deze consessie niet verdient te worden. Als die grote bedrijven uiteindelijk alles beheersen is er geen concurentie meer en bepalen zij de prijs.

  Privatisering van nutsbedrijven is de doodsteek van het sociale bestel.
 10. wandering-fog-8251@wandering-fog-8251
  #31309
  "Privatisering van nutsbedrijven is de doodsteek van het sociale bestel"

  Brood bakken geschiedt niet door de overheid. Toch heb jij geen honger. Auto's maken wordt niet door de overheid gedaan. Toch is er een overvloed aan auto's beschikbaar.

  Energie kan prima aangeleverd worden door private partijen, daar heb je geen overheid voor nodig. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is wel dat iedere ondernemer die er een gooi naar wil doen - binnen zijn middelen - toegestaan wordt zijn plannen daarvoor te realiseren. Concessies zijn domweg staatsmonopolies, uitgegeven aan bepaalde bedrijven. Dat vergelijken met 'vrije markt' is een sticker plakken op de situatie (van overheidswege gecreëerde monopolies) en vervolgens het niet toegepaste principe (vrije markt) veroordelen.

  Dat ligt in dezelfde lijn als het huidige systeem vervloeken en dus de vrije markt veroordelen. Dan zit je in mijn ogen een niet bestaand iets te veroordelen.
 11. rik-net@rik-net
  #31316
  Daar ligt nu juist het probleem Democraatus, het is de vrije markt die zich op deze bedrijven gaat richten, de stakingen die vorig jaar (2008) in het openbaarvervoer zijn geweest getuigen daarvan.

  Door dienstverlenende bedrijven te privatiseren middels conseccies duw je dit soort dienstverlening meteen in de vrije markt, omdat er geen onafhankelijke niet aan commercie gerelateerde bedrijven zijn om dienstverlening over te nemen.
 12. rough-dawn-5196@rough-dawn-5196
  #31333
  SP voert actie ZeZijnNuts.

  Petitie tekenen:
  http://www.sp.nl/zezijnnuts/index.php
 13. delicate-heart-7232@delicate-heart-7232
  #31366
  Ach gut, ook hier komt de CO2 fabel om de Zaplog hoek kijken. Investeren vanwege de CO2 Hoax......
  Marktwerking ? Het gaat deze bedrijven om 1 zaak: winst.

  Omdat voor elkaar te krijgen moet je gevoelloze "mensen" aan de top zetten. Geef ze 10 miljoen per jaar en ze sluiten zelfs 85 jarige bijstand omatjes af en laten hen doodvriezen. En we noemen het marktwerking.

  Maar affin, veel geld is natuurlijk wel belangrijk ! Want dan heb je aanzien ! Dus volg vooral het staatsonderwijs zodat u losgekoppeld wordt van uw gevoel. U in uw hoofd beland en leeft ingevolge angst en hebzucht.

  Pro, hoe groter de bovenclub, des te meer gebeurt er aan de onderkant. Stirling motor gekoppeld aan een elektrische generator.
  Gewoon weer uw eigen elektriciteit voorziening. Makkelijk op hout te stoken.

  Leve the Freeman on the land !