1. #auteursrecht
  2. #bloggen
  3. #journalistiek
  4. #social-media
  5. #wetten
  6. Artikelen

<< error >> (our Markdown requires webpage links, not image links, see manual)

Legaal bloggen: juridische aspecten van weblogs

Deze gids bespreekt de belangrijkste juridische kwesties waar je tijdens het bloggen (blogging) in kunt belanden. Denk aan auteursrecht, aansprakelijkheid, smaad en belediging of gebruik van werk van anderen.

Door ICT-jurist Arnoud Engelfriet (blog, contact).

Een blogger heeft te maken met een wirwar aan wetten en juridische regels voor zijn weblog. Auteursrecht, aansprakelijkheid, smaad en belediging: al deze juridische kwesties bevatten valkuilen waar je tijdens het bloggen (blogging) in kunt belanden.

In dit document vind je een antwoord op de meest gestelde juridische
vragen. Suggesties en aanvullingen zijn welkom.

De antwoorden in deze FAQ of VVV (veel voorkomende vragen) geven een algemeen beeld. Het recht is echter geen exacte wetenschap. Bij een specifieke situatie kan het antwoord best anders zijn vanwege de
bijzondere omstandigheden van dat specifieke geval. En verwacht
niet dat "er stond op Ius mentis dat het mocht" veel zal helpen
bij de rechtbank.

Verder gaat deze gids uit van Nederlands recht. Voor Belgische blogs
is er het uitgebreide artikel U Blogt Toch Ook? van Edwin Jacobs en Wim Schreurs.

Het Amerikaans recht betreffende weblogs komt zeer uitgebreid aan
de orde in de Legal Guide for Bloggers van de Electronic Frontier Foundation.

Inhoudsopgave

www.iusmentis.com

No Rights Apply
0