1. #born-again-christians
 2. #christendom
 3. #fundamentalistische-christenen
 4. #holocaust
 5. #irak
 6. #israel
 7. #joden
 8. #politiek
 9. #religie
 10. #verenigde-staten
 11. Artikelen

De joden zullen verbranden

Ben benieuwd wanneer iedereen nou eens wakker wordt. Amerika kent ongeveer 80 miljoen fundamentalistische 'born again' christenen die de politieke agenda van de neoconservatieve beweging in de VS domineren. Zij achten het vanuit religieus oogpunt noodzakelijk om een 'bepaalde' situatie in het midden oosten te creëren zodat de 'verlosser' komen kan. Een draagkrachtige groep mensen die er met elkaar bizarre opvattingen op na houden. Het is hun bedoeling, en door hun steun aan de Neocons dus het buitenland beleid van de VS en the Coalition of the Willing, om met gebruikmaking van overheidsmiddelen in het midden oosten een situatie te doen laten ontstaan die hen de kans geeft de legioenen van de antichrist - die ze tegen Israël laten optrekken - te verslaan in de vallei van Armageddon waarbij de joden zullen verbranden of zich tot het christendom zullen bekeren, waarna volgens de christen terroristen in de politiek de Messias op aarde zal terugkeren. Een waanzinnige doelstelling, maar daarom niet minder waar.

De mensen die in deze ideeën geloven zijn niet lauw in hun geloofsopvattingen; voor hen is het een kwestie van eeuwig leven en dood. Onder hen bevinden zich invloed rijken mensen als John Ashcroft, de 79ste procureur-generaal van de VS, diverse senatoren en Thomas Dale DeLay, oud leider van de meerderheid in het US Huis van afgevaardigden. Het is dus een belangrijke groep Amerikaanse kiezers die waarlijk geloven dat ze bij hebben te dragen aan de verbranding of bekering van de Joden teneinde de Messias te kunnen laten wederkeren. Deze leden beschouwen de invasie van Irak als opwarmertje, precies zoals Openbaringen hen voorspelt. De Amerikaanse steun voor Israël komt hiermee in een totaal ander daglicht te staan. Als de Amerikaanse president de conflicten in het midden-oosten niet opstookt komt de harde kern van de Neoconservatieve christenen niet naast God te zitten. Bush, McCain en elke andere president van de VS verliezen dus stemmen als zij de agressie van Israël niet aanmoedigen.

U dacht natuurlijk dat de Moslims de boosdoeners zijn in de wereld, en dat Christenen rechtschapen mensen zijn die naar eer en geweten, integer en trouw, de goede daden van Jezus Christus navolgen, maar niks is minder waar. De christenen in de westerse politiek zijn een gevaarlijker soort terroristen dan de verloren zielen die zich bij hun terrorisme op de Islam beroepen. Balkenende, Verhagen, Donner, Hirsh Ballin en de rest van het CDA, de CU, de SGP en dat soort mensen behoren tot de Nederlandse tak van zij die het terrorisme van de Amerikaanse christen fundamentalisten steunen. Het staat ook allemaal helder verwoord in dit rapport.

De geschiedenis wijst uit dat terrorisme en religieuze deviaties hand in hand gaan. Dit zei Bob de Graaff, de Nederlandse professor terrorisme aan de Liedse Universiteit, tijdens zijn oratie 22 januari 2008, over terroristen: veel gedragingen komen onbewust en op emotionele gronden tot stand. En dat geldt in het bijzonder voor politiek geweld. Extreme ideologieën en kritisch denken gaan zelden samen. Veel terroristen zijn utopisten en daardoor extreem moeilijk voorspelbaar in hun concrete gedragingen.

De moslim terrorist kent de beloning met 72 maagden als utopie, de christen terrorist gelooft dat het met diens terrorisme de wederkomst van de Messias bevordert. De politiek van de Verenigde Staten laat goed zien dat deze extreme christelijke ideologie niet samen gaat met kritisch denken, en ook is de VS moeilijk voorspelbaar in diens concrete gedragingen. Eigenlijk is de VS goed voorspelbaar want het uitgangspunt is de verbranding van de Joden of hun bekering en de vernietiging van de anti-christ (alles en iedereen die zich niet bekeerd heeft), waarna Jezus terug komt op aarde. Het staat allemaal aangekondigd in Openbaringen en de VS is Hollywood minded genoeg om de voorspellingen in dat boek gewoon uit te voeren.

Hitler had zijn werk ook al aangekondigd in Mein Kampf en in zijn redevoeringen had hij het over de vernietiging van de Joden. Dat werd toen kennelijk niet serieus genomen, of iedereen liet het op z'n beloop. Achteraf vragen velen zich af waarom toen niemand aandacht bestede aan de holocaust die Hitler iedereen in het vooruitzicht stelde, en vandaag de dag is precies hetzelfde aan de hand. Behalve dan dat de aankondigingen iets verhulder zijn. 63 jaar na de holocaust is het not done om het expliciet over de verbranding van de joden te hebben, dat gaat in meer verscholen termen en met verhulde aanwijzingen. Logisch anders vallen de plannen te snel op en wordt uitvoering bemoeilijkt.

Belangrijke aanwijzingen waaruit iedereen op maken kan dat er iets niet deugt aan het buitenland beleid van de VS is the project of the New American Century Inc. De website van die organisatie leest als het nieuwe Mein Kampf. De doelstellingen van die organisatie hebben het over: we need to accept responsibility for America's unique role in preserving and extending an international order friendly to our security, our prosperity, and our principles. En: Such a Reaganite policy of military strength and moral clarity may not be fashionable today. But it is necessary if the United States is to build on the successes of this past century and to ensure our security and our greatness in the next. Het gaat dus om de Amerikanen en hun grootsheid. U doet er niet toe. Wie dat legt naast de verwoesting van Irak, de Patriot Act en het feit dat in Amerika een wet is aangenomen die het christendom als superieure religie aanwijst, weet dat de verbranding van de Joden waarlijk in het verschiet ligt.

Bekijk ook deze documantaires:

*) Gods agenda
*) the Elephant in the Room
*) De Staat van Ontkenning

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
18
 1. purple-hill-2870@purple-hill-2870
  #24955
  Jullie zullen het niet geloven, maar deze jongen heeft een half jaar lang om de hoek bij Armageddon gewoond. :)
  Mooie vallei, aardig wat ruimte voor een leuke veldslag.

  Goed stuk, al geloof ik niet dat uiteindelijk de christengekken zullen prevaleren. Want ik denk dat veel christendom van de huidige elite fake is (denk maar aan de neocon-ideologie die voorschrijft dat het domme volk met maffe religieuze mythes is slaap wordt gesust). Maar het is natuurlijk mogelijk.
 2. soft-mud-3254@soft-mud-3254
  #24957
  Voorspellen is moeilijk, vooral de toekomst...

  Niels Bohr.
 3. rough-dawn-5196@rough-dawn-5196
  #24958
  Met De Hoop-Scheffer, CDA-lid en christen-terrorist, aan het roer van de NAVO heeft de NAVO een zich nieuwe first-strike policy aangemeten. In de taal val de politici: Een pre-emptieve (zo nodig nucleare) aanval door NAVO is nu toegestaan. In de taal van gewone mensen: De NAVO mag dus tegenwoordig een aggressieve onuitgelokte aanval doen zo nodig met nucleare middelen als zij alleen maar denkt dat een van de NAVO leden aangevallen zal worden.
 4. round-boat-6078@round-boat-6078
  #24960
  Het vs leger is ook vergeven van die Jezus-freaks. Tot aan generaals toe. Niet voor niets maakte een van die generaals naar ik meen ergens in 2003 de opmerking dat het vs leger "God's Army" is. Het is niet nodig om een heel leger om te vormen naar een cristelijk bolwerk. Een fundamentalistisch christelijk deel in het leger , of kruisvaarders, zoals ze het vroeger noemden kan uitstekend binnen in het leger opereren. Een leger in een leger om de heilige oorlog te voeren tegen de heidenen en het woord te verspreiden.

  Holy War-kruisvaarders, er veranderd weinig.
 5. square-hat-0050@square-hat-0050
  #24964
  De zelfverklaarde liefde van de christen in de politiek voor Israël is een leugen omdat de profetie die deze christen navolgt oorlog en vernietiging (of bekering) van de joden voorspelt alvorens de Verlosser terug komt op aarde. Die vernietiging vindt plaat in de vallei van Armageddon, bij Megiddo, nadat de Staat Israël met hulp van de christenen in de westerse politiek is opgericht, de joden zich daar met met hulp van de christenen in de westerse politiek zijn gaan vestigen en de anti-christ (lees de islamiet, in de vorm van Iran bijvoorbeeld) met hulp van de christenen in de westerse politiek tegen de joden is opgehitst. Het spel wat de VS stilzwijgend speelt is vies, vuil en voos. Het houdt onder andere de vernietiging of bekering van het Joodse volk in. Bizar, maar wel gewoon keihard de feiten.
 6. rik-net@rik-net
  #24966
  Was het ook niet zo dat op alle belangrijke posten Joden de dienst uit maken? Dan klopt het verhaal niet.
 7. square-hat-0050@square-hat-0050
  #24968
  Dan klopt het verhaal niet.

  Verhaal iets beter volgen. Met liefde laat de 'endtimer' de jood in de waan de touwtjes in handen te hebben. Dan zijn ze makkelijker te manipuleren en laten ze zich makkelijker voor het karretje spannen van de Amerikaanse christen fundamentalist. Endtime is nabij omdat christenen in de politiek denken dat het nodig is de endtime nabij te laten zijn.
 8. round-boat-6078@round-boat-6078
  #24970
  Nee, er zit een sterke, maar tijdelijke overeenkomst tussen zionisme en de fundamentalistische christenen. Namelijk de thuisstaat , en zoveel mogelijk joden daarheen krijgen.

  Tot zover plukken beiden de vruchten van de inspanning.
  Tot er weer een "openbaring " uit het boek geholpen wordt uit te komen. Bv. de Al Aqsa moskee die bij een natuurverschijnsel zoals een aardbeving ofzo met de grond gelijk gemaakt wordt. Dit is volgens mij het volgende deel van het verhaal. Nu kan dat nooit mioeilijk zijn, door dat archeologische gegraaf eronder wordt die vast niet steviger. van.
  Daar na zal het ver afgelopen zijn met de gezamelijke agenda. .Er zal nog een synagoge gebouwd moeten worden, zo wordt het immers in het boek gelezen, uiteraard precies op de plek van de Al Aqsa moskee. Natuurlijk wetend de zionisten wat de achterliggende gedachte van de andere partij is, maar zolang beide dezelfde doelstelling hebben zullen beide elkaar niet afvallen.

  Vanaf dat moment worden de beide partijen tegenstanders, want het volgende hoofdstuk is de vernietiging van de Joden. Hoe simpel is dat wanneer de steun voor Israel in de VS verdwijnt?
 9. rik-net@rik-net
  #24973
  Lijkt me toch hel moeilijk, de hele financiele wereld is in handen de joden. Als je kijkt naar de Rothschilds boom, niet alleen de finciele wereld, er is geen organisatie waar geen joden aan de top zitten.

  Ik ben bang dat de gewone burger het niet leuk zal vinden om te horen dat de banken geld kunnen creëren en zij die het krediet van de natie controleren, leiden het staatsbeleid van de overheden, en houden het lot van de mensen in de palm van hun hand.
  Wie de geldvoorraad van elk land controleert, is de absolute heerser over alle handel, industrie, politiek en brave burger.
  De onzichtbare macht van het geld is aan het werk om de mensheid te controleren en te onderwerpen. Het financierde het Communisme, Fascisme, Marxisme, Zionisme en Socialisme. Allen zijn ze vertegenwoordigd om de Verenigde Staten deel uit te laten maken van een wereldoverheersing met heel veel machtige joden aan de top.
  Daarom snap ik jouw redenatie niet.
 10. round-boat-6078@round-boat-6078
  #24974
  vauit de fundamentalistische christenen moeten joden naar Israel om vernietigd te worden. Zionisten vinden zichzelf de "chosen people" , althans parasiteren op dat idee, en hebben een heel ander agenda, waar jij een onderdeel van opmoemt. Nu, op dit moment sluiten beide agenda's nog op elkaar aan, maar in de toekomst zal dat ongetwijfeld veranderen.
 11. purple-hill-2870@purple-hill-2870
  #24980
  Lijkt me toch hel moeilijk, de hele financiele wereld is in handen de joden. Als je kijkt naar de Rothschilds boom, niet alleen de finciele wereld, er is geen organisatie waar geen joden aan de top zitten.

  Valt erg mee. Ten eerste bestaan er nou eenmaal joden, dus zou het een beetje raar zijn als je er niet af en toe eentje tegenkomt.
  Maar denk je echt dat joden aan de top gaan denken, goh laat ik eens met alle andere joden aan de top gaan samenzweren om straks de wereld te kunnen overheersen? Wat gaan ze met alle niet-joden aan de top doen? Ik zal je een ultra-geheim feit meedelen: aan de top van de bankkartels en de industrie interesseert het mensen geen ene ruk of iemand nou joods is of katholiek of wat dan ook, als ze het spel maar meespelen.
  Dan nog iets, als de hele financiele wereld "in de handen van de joden" zou zijn, waarom hebben ze dan in vredesnaam zo'n ontzettend lullig heet en droog klein landje gekocht aan de Middellandse Zee, met van die Arabieren eromheen die ook niet erg willen meewerken? Waarom niet Californie ofzo? :P

  Ik ben bang dat de gewone burger het niet leuk zal vinden om te horen dat de banken geld kunnen creëren en zij die het krediet van de natie controleren, leiden het staatsbeleid van de overheden, en houden het lot van de mensen in de palm van hun hand.

  Ik heb laatst weer een poging gedaan om het er eens over te hebben op de topsite nujij.nl :)
  Wie de geldvoorraad van elk land controleert, is de absolute heerser over alle handel, industrie, politiek en brave burger.

  Juistem.
  De onzichtbare macht van het geld is aan het werk om de mensheid te controleren en te onderwerpen. Het financierde het Communisme, Fascisme, Marxisme, Zionisme en Socialisme.

  Er is nogal een verschil tussen fascisme en social./comm./marxisme. Het eerste is per definitie evil, het tweede niet automatisch (alleen als het misgaat). De fascisten werd door de investeerders graag gesteund, want met fascisme maakt je veel meer winst dan met socialisme (omdat in het tweede model de gewone burger meer overhoudt).
  Dus in die zin klopt het niet wat je zegt, de internationale bankiers/investeerders zouden nooit, maar dan ook nooit, een socialistische machtsovername financieren.

  Toen de Sovjetunie eenmaal bestond en niet meer direct weg te bombarderen viel (hebben ze wel geprobeerd hoor, na de Russische revolutie) is er natuurlijk wel geld aan geleend voor zover ze dachten eraan te verdienen.

  Het klopt inderdaad dat de socialisten meteen een eigen geldsysteem hadden moeten opzetten, maar ja, ze moesten zonodig snel industrialiseren en staken zich dus in de schulden.
  Allen zijn ze vertegenwoordigd om de Verenigde Staten deel uit te laten maken van een wereldoverheersing met heel veel machtige joden aan de top.

  Het al dan niet joods-zijn van bankiers is echt irrelevant.
 12. round-boat-6078@round-boat-6078
  #24981
  "in de handen van de joden" zou zijn, waarom hebben ze dan in vredesnaam zo'n ontzettend lullig heet en droog klein landje gekocht aan de Middellandse Zee, met van die Arabieren eromheen die ook niet erg willen meewerken?"

  Jeruzalem?
 13. empty-lab-3383@empty-lab-3383
  #24989
  Mag ik even opmerken: Karl Marx (joods),, uitvinders van de atoomboom ( Teller, Oppenheimer cum suis, joods).Ben ik nu antisemiet? Wat trouwens iets achterlijks is want geheel het arabische volk is semitisch en ik heb niks tegen arabieren want ik heb er lang tussen geleefd.Ik heb iets tegen volkerenmoord maar die israliers ( niet per se joden) doen hetzelfde als de nazies en nu lopen huilen met meer dan 200 A-bombs in Dimona? Wat een geziek
 14. empty-lab-3383@empty-lab-3383
  #24991
  Sorry, ik bedoel uiteraard bom en geen boom, alhoewel boom des levens. (grapje). Excuses voor de foute spelling.
 15. purple-hill-2870@purple-hill-2870
  #24994
  "in de handen van de joden" zou zijn, waarom hebben ze dan in vredesnaam zo'n ontzettend lullig heet en droog klein landje gekocht aan de Middellandse Zee, met van die Arabieren eromheen die ook niet erg willen meewerken?"


  Jeruzalem?

  De Zionisten wilden graag naar Jeruzalem, maar het ingebeelde joodse wereldbankierscomplot interesseert dat hele Jeruzalem natuurlijk geen fluit. Wat doet een lid van het ingebeelde joodse wereldbankierscomplot liever denk je, mijmeren over Koning Salomo en de Tempel in Jeruzalem of golfen in Florida? :)

  Tuurlijk, o.a. Rothschild heeft de zionisten financieel gesteund. Dat moet je ook bekijken in de Britse koloniale context. Kun je heel lang over doorgaan. Maar het zionisme en het feit dat er een aantal machtige joodse bankiers zijn moet je toch echt los van elkaar zien. Het zionisme is in veel opzichten een anti-bourgeois beweging, socialistisch, radicaal anti-religieus, anti-traditie.
  Niet echt veel links met het bankierswezen, behalve dan de zionisten door de kolonialen werden gezien als een potentieel handige tool voor verdeel-en-heers in het M.-O.
  Mm.. misschien dwaal ik af.
 16. jolly-fire-9679@jolly-fire-9679
  #25052
  Waarom moet ik toch steeds aan ranzige boter denken als het weer over religie gaat?
 17. round-boat-6078@round-boat-6078
  #25053
  Alles parasiteert op elkaar, Yelamdanu. Je kan het denk ik niet los zien van elkaar, religie, zionisme, individualisme, bankiers. Het heeft allemaal een uiterst doel, controle. Binnen die controlegeile groeperingen zal er uiteindelijk nog wel het een en ander afgevochten worden, om te bepalen wie welk stukje van de taart krijgt. Of wie de hele taart krijgt.
 18. dawn-term-5257@dawn-term-5257
  #25058
  Ze doen maar aan.
  Ze zijn aan hun einde.
  Interne conflicten lopen steeds verder op.
  De rothschilds en de rockefellers kunnen al niet meer door 1 deur.
  China, japan en rusland werken niet meer mee maar tegen.
  Sit back and enjoy hun laatste stuipen en hoe hun macht beetje bij beetje wegvalt.

  Carpe diem homo universalis