1. #cia
 2. #geschiedenis
 3. #geschiedvervalsing
 4. #goelags
 5. #rusland
 6. #soviet-unie
 7. Artikelen

De GULAG's waren minder erg dan Westerse gevangenissen volgens de CIA

De Goelags waren de Sovjetgevangenissen van 1929-1954 onder Stalin.

Volgens Viktor Zemskov, een van de experts op dit gebied, zaten er op het hoogtepunt van de Grote Terreur ongeveer 1,8 miljoen gevangenen in de Goelags, waarvan 80% bekende criminelen waren zoals dieven, verkrachters, moordenaars enz.
en de laatste 20% bestond uit andere criminelen en politieke gevangenen. Opmerking: Hoewel politieke gevangenen zogenaamde "vijanden van de staat" omvatten, was een vrij groot deel van de politieke gevangenen van 1941 tot de jaren 1950 nazi's.
In de VS zitten ongeveer 2,2 miljoen mensen in de gevangenis, vergeleken met 1,3-1,8 miljoen in de Goelags. 462.000 van deze mensen zijn niet veroordeeld, wat betekent dat ze tot vele jaren in de gevangenis zitten zonder straf.
De maximumstraf in de Goelags was 10 jaar en in de VS is er geen limiet. Het gemiddelde aantal jaren in de goelags was minder dan 4 jaar, terwijl het gemiddelde in de VS meer dan 5 jaar is, met een laagste schatting van ongeveer 3 jaar.
Er is echter één groot verschil tussen Amerikaanse gevangenissen en de Goelags: de Goelags werden in 1954 afgeschaft, Amerikaanse gevangenissen werken nog steeds op dezelfde manier.

Sterfgevallen in Goelags

Het sterftecijfer in de Goelags lag in oorlogstijd rond de 3-5%, en rond de 2,5% in vredestijd, wat nog steeds vrij hoog is en de wreedheid van de gevangenissen illustreert, maar ook de bewering ontkracht dat de Goelags "dodenkampen" waren.
Het is ook veel lager dan het eerdere sterftecijfer van de tsaristische gevangenissen, dat rond de 40% lag.

In zijn boek Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin, schrijft de Amerikaanse historicus en lid van de Council of Foreign Relations, Timothy Snyder:

"Het blijkt dat, met uitzondering van de oorlogsjaren, een zeer grote meerderheid van de mensen die in de Goelag terechtkwamen, deze levend verliet."

"Te oordelen naar de Sovjetgegevens die we nu hebben, bedroeg het aantal mensen dat tussen 1933 en 1945 in de Goelag stierf, terwijl zowel Stalin als Hitler aan de macht waren, ongeveer een miljoen."

Werk in de Goelags

Dit komt uit een studie van Leonid Borodin en Simon Ertz:

"We ontdekken dat zelfs in de Goelag, waar geweld het gemakkelijkst kon worden toegepast, de kampbeheerders materiële prikkels combineerden met openlijke dwang en dat ze, naarmate de tijd verstreek, meer belang hechtten aan motivatie.
Tegen de tijd dat het Goelag systeem werd verlaten ... was het primaire onderscheid tussen slaven- en vrije arbeid vervaagd: Goelaggevangenen werden betaald volgens een systeem dat overeenkwam met dat van de civiele economie beschreven door Bergson."

"De Goelagadministratie gebruikte een 'werkkrediet'-systeem, waarbij straffen met twee dagen of meer werden verminderd voor elke dag dat de norm werd overschreden."

De CIA over de Goelags

Een CIA-studie getiteld "Dwangarbeiderskampen in de USSR: Transfer of Prisoners between Camps" uit 1957 onthult een paar interessante punten:

 1. Tot 1952 kregen de gevangenen in de Goelags een gegarandeerde hoeveelheid voedsel en kregen ze extra rantsoenen voor extra werk.
 2. Vanaf 1952 werkte het Goelagsysteem op basis van "economische verantwoording", wat betekent dat hoe meer de gevangenen werkten, hoe meer ze betaald kregen. (ja, in de jaren 50 werden ze zelfs betaald)
 3. Gevangenen die 105% van het werk deden dat ze moesten doen, werden een dag van hun straf afgehaald.
 4. Na de wederopbouw van de USSR na de Tweede Wereldoorlog had de USSR meer middelen, waardoor de gevangenen meer voedsel kregen.
 5. Tot 1954 werkten de gevangenen 10 uur per dag, terwijl de vrije arbeiders 8 uur per dag werkten. Na 1954 werkten zowel gevangenen als vrije arbeiders 8 uur per dag.
 6. Een CIA-onderzoek van een voorbeeldkamp toonde aan dat 95% van de gevangenen echte criminelen waren.
 7. In 1953 werd amnestie gegeven aan 70% van de criminelen die beschuldigd werden van matige misdaden in een voorbeeldkamp dat door de CIA was onderzocht. Binnen de volgende 3 maanden werden de meesten opnieuw gearresteerd voor het plegen van nieuwe misdaden.

Dus, volgens de CIA: De Goelags hadden verrassend goede omstandigheden vergeleken met die van kapitalistische landen in die tijd, zoals Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, etc. (Dat wil niet zeggen dat de Goelags goed waren, dat waren ze zeker niet, maar ze waren niet de slechtste).

Voordat je dit meteen afdoet als onzin, wil ik je eraan herinneren dat de CIA door de jaren heen onpeilbare hoeveelheden inlichtingen en informatie over andere landen heeft verzameld, vooral tijdens de Koude Oorlog. Ik wil je er ook aan herinneren dat geen enkele andere instelling ter wereld socialistische leiders en landen meer schade heeft berokkend dan de CIA, dus waarom zouden ze opzettelijk iets publiceren dat tegen hun eigen belangen ingaat als het niet eens waar is?
Trouwens, ik zeg niet dat dit feiten zijn, ik citeer alleen de CIA.

En voordat je me aanvalt en me een tankie noemt, ik ben me er volledig van bewust dat de goelags shit waren. Maar het waren geen vernietigingskampen zoals ze vaak worden genoemd.

Bronnen

 • J. Arch Getty - Origins of The Great Purges
 • Viktor Zemskov on the Gulags and The Great Terror
 • Leonid Borodin and Simon Ertz - Compensation Versus Coercion in the Soviet GULAG
 • Timothy Snyder - Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin
 • Greanville Post - The Truth about the Soviet Gulag-surprisingly-revealed by the CIA
 • CIA - Forced Labor Camps in the USSR: Transfer of Prisoners between Camps
 • Leonid Borodkin and Simon Ertz - Coercion Versus Motivation in the Soviet GULAG
 • Prison Policy Initiative - Mass Incarceration: The Whole Pie 2023

Vertaling van deze twitter draad.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. zaplog@zaplog
  #156369
  -- selected for frontpage by system --