1. #5th-gen-warfare
 2. #cia
 3. #kubark
 4. #massaprogrammering
 5. #propaganda
 6. #psyops
 7. Artikelen

Van Klassieke PR & Propaganda en Project MKUltra tot 5e Generatie Oorlogsvoering

Tekst door de GPT-4 AI, afbeelding door DALL-E AI

In het tijdperk van informatieovervloed en geavanceerde technologieën, zijn we niet alleen toeschouwers van de wereld om ons heen, maar ook deelnemers en, in toenemende mate, doelwitten. De mogelijkheid om informatie op maat te snijden, te verspreiden en te controleren heeft de manier waarop we denken en handelen getransformeerd. Van klassieke PR en propaganda technieken tot de meer duistere operaties van Project MKUltra en de implementatie van 5e generatie oorlogsvoeringstechnieken, het massaprogrammeren van de menselijke geest is een onontkoombare realiteit van onze moderne wereld geworden. Dit artikel gaat dieper in op hoe deze oude en nieuwe technieken worden toegepast en elkaar aanvullen, en hoe ze inspelen op de psychologische kwetsbaarheden die zijn blootgelegd door vooraanstaande denkers zoals Freud en anderen, in een uitgebreide en complexe poging om ons gedrag en onze percepties te vormen en sturen.

Het domein van wereldwijde conflicten en invloed heeft een radicale evolutie doorgemaakt, met name door de opkomst van de 5e generatie oorlogsvoering (5GW). Dit fenomeen onthult fascinerende overeenkomsten en verschillen wanneer het wordt geplaatst naast klassieke public relations (PR) en propaganda, evenals heimelijke operaties zoals die onder het beruchte Project MKUltra, waaronder technieken die zijn gedocumenteerd in de KUBARK verhoormethode.

Klassieke PR en Propaganda

Klassieke PR en propaganda opereren op het principe van strategische informatie manipulatie om de publieke opinie en gedrag te vormen. De gereedschapskist van deze praktijken omvat gevestigde mechanismen van psychologische operaties (PsyOps) zoals:

 1. Het 'Bandwagon Effect': Het benutten van de meerderheidsopinie.
 2. 'Glittering Generalities': Het kapitaliseren op emotioneel resonerende concepten.
 3. 'Card Stacking': Het selectief presenteren van informatie.
 4. 'Name Calling': Het labelen en negatief categoriseren van tegenstanders.
 5. 'Testimonial': Het gebruik van autoritaire figuren om de boodschap te versterken.

Centraal in deze technieken staat het beheersen van de verhaallijn — het definiëren van de verhaallijn en daardoor de perceptie beïnvloeden.

5e Generatie Oorlogsvoering

5GW, net als traditionele PR en propaganda, gebruikt informatie als een krachtig middel. Echter, de reikwijdte is aanzienlijk breder door de vooruitgang in digitale technologie. Het internet maakt strategieën mogelijk zoals:

 1. 'Cyber Propaganda': Het gebruik van digitale platforms voor massale invloed.
 2. 'Astroturfing': Het creëren van valse indrukken van grassroots steun.
 3. 'Microtargeting' via datamining: Het gericht beïnvloeden van individuen of groepen op basis van verzamelde data.

Het beheersen van de verhaallijn, binnen deze context, heeft wereldwijde gevolgen en kan directe verschuivingen in de publieke sentiment en actie teweegbrengen.

Project MKUltra en de KUBARK handleiding

Een mogelijke uitbreiding van de tekst met voorbeelden van psyop tactieken die zouden kunnen worden gebruikt voor massa programmering, zoals de Alice in Wonderland tactiek, is:

Project MKUltra en de KUBARK handleiding
Tegelijkertijd tonen Project MKUltra en de KUBARK handleiding de meer duistere kant van PsyOps. Dit CIA-project was gericht op het ontwikkelen van technieken voor gedachtencontrole, waarbij de angsten en zorgen van subjecten worden gemanipuleerd om controle uit te oefenen. Dit illustreert de sinistere kracht van psychologische manipulatie.

Een van de technieken die in de KUBARK handleiding wordt beschreven is de Alice in Wonderland tactiek, die bestaat uit het creëren van een situatie die zo verwarrend en tegenstrijdig is dat de ondervraagde zijn greep op de realiteit verliest. Dit kan worden bereikt door het gebruik van tegenstrijdige verklaringen, dubbelzinnige vragen, valse beschuldigingen en andere middelen om verwarring en twijfel te zaaien.

Deze tactiek kan ook worden toegepast op een grotere schaal, om het publiek te desoriënteren en te beïnvloeden door middel van misleidende informatie, propaganda en nepnieuws. ³ Een voorbeeld hiervan is de manier waarop sommige media en politici de COVID-19 pandemie hebben aangepakt, door voortdurend te wisselen tussen het bagatelliseren en overdrijven van de ernst van de situatie, het geven van tegenstrijdige adviezen over preventieve maatregelen, het verspreiden van ongefundeerde geruchten en complottheorieën, en het ondermijnen van het vertrouwen in de wetenschap en de autoriteiten. Dit kan leiden tot een gevoel van verwarring, angst, apathie en hopeloosheid bij het publiek, waardoor het vatbaarder wordt voor manipulatie en controle.

Conformiteitsexperimenten

Bekende conformiteitsexperimenten bieden inzicht in deze principes. Onder andere:

 1. Solomon Asch's Conformiteitsexperimenten: Dit benadrukt de invloed van de meerderheid, wat in lijn

  is met de 'Bandwagon' techniek die wordt gebruikt in traditionele propaganda en 5GW.

 2. Het Stanford Prison Experiment van Philip Zimbardo: Dit illustreert hoe rollen en waargenomen machtsdynamieken het gedrag drastisch kunnen veranderen, een concept dat resoneert met technieken in de KUBARK handleiding.
 3. Milgram's Gehoorzaamheidsexperiment: Dit toont de bereidheid van individuen om gezag te gehoorzamen, zelfs als het in strijd is met hun persoonlijke geweten.

De Menselijke Psyche

Hypothetisch gezien zouden deze technieken kunnen worden gebruikt om het gedrag en het geloofssysteem van de samenleving vorm te geven, door gebruik te maken van belangrijke psychologische kwetsbaarheden die zijn geïdentificeerd door psychologen zoals Freud. Freud stelde het bestaan van het onbewuste voor, dat vatbaar is voor manipulatie, met name door het gebruik van symbolen en suggestie. Carl Jung's theorieën over archetypen en het collectieve onbewuste suggereren dat maatschappelijke verhalen kunnen worden beïnvloed door in te spelen op universele symbolen en thema's. Robert Cialdini's principes van overreding, zoals 'wederkerigheid' en 'sociaal bewijs', verklaren waarom individuen vaak voldoen aan maatschappelijke normen of richtlijnen.

Feedbacklussen in PsyOps en Microtargeting

Het is cruciaal om te begrijpen dat zowel traditionele als moderne psychologische operaties een iteratief proces zijn, grotendeels mogelijk gemaakt door de feedbacklussen. Het implementeren van PsyOps en microtargeting strategieën is slechts de helft van de vergelijking. De andere helft omvat het monitoren en analyseren van de resultaten en het aanpassen van de strategieën op basis van deze feedback.

Geavanceerde analysetools en technologieën worden gebruikt om deze feedbacklussen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning in sociale media platforms. Deze technologieën kunnen grote hoeveelheden data analyseren en patronen herkennen in hoe gebruikers reageren op bepaalde berichten of campagnes. Als we het hebben over microtargeting, dan zou een technologie zoals Facebook's 'Custom Audiences' bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt. Met 'Custom Audiences' kunnen adverteerders specifieke groepen mensen targeten op basis van demografische gegevens, interesses, gedragingen en andere factoren. De reacties op deze gerichte advertenties worden vervolgens gemeten en geanalyseerd, en deze informatie wordt gebruikt om toekomstige advertentiestrategieën te verfijnen.

Bewezen in de praktijk

Het implementeren van feedbacklussen is niet beperkt tot de theorie. Integendeel, er zijn meerdere illustratieve voorbeelden van hoe ze succesvol zijn ingezet. Twee prominente voorbeelden hiervan zijn het Facebook-Experiment van 2012 en de controversiële campagne van Cambridge Analytica tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

In 2012 voerde Facebook een invloedrijk experiment uit dat de kracht van feedbacklussen binnen digitale platforms illustreerde. Door het nieuwsfeedalgoritme van ongeveer 700.000 gebruikers te manipuleren, beoordeelden onderzoekers of de emotionele toon van de getoonde berichten de stemming van de gebruikers zou beïnvloeden. De resultaten bevestigden dat de stemmingen van gebruikers inderdaad konden worden geswayed, waarmee het principe van feedbacklussen werd gevalideerd. Hoewel dit experiment controversieel was vanwege ethische overwegingen, onderstreept het de kracht en het potentieel van feedbacklussen bij het vormgeven van publieke sentimenten en percepties.

Daarnaast speelde de Cambridge Analytica campagne, die een cruciale rol speelde in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, in op feedbacklussen. Door gebruik te maken van gedetailleerde psychografische profielen van gebruikers, gebaseerd op verzamelde Facebook-data, implementeerde Cambridge Analytica microtargetingstrategieën om individuen te beïnvloeden. Ze gebruikten feedbacklussen om de effectiviteit van hun berichten te beoordelen en hun benadering dienovereenkomstig bij te stellen. Dit leidde tot zeer gerichte en effectieve campagnes die het electorale landschap veranderden.

Slotopmerkingen

Deze technieken bieden ongekende mogelijkheden voor beïnvloeding en controle, maar ze brengen ook belangrijke ethische en privacyvragen met zich mee. Het is essentieel dat we ons bewust zijn van deze tactieken en de mogelijke gevolgen ervan, en dat we werken aan de ontwikkeling van beleid en regelgeving die onze rechten en vrijheden beschermen in dit nieuwe digitale landschap.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. zaplog@zaplog
  #156364
  -- selected for frontpage by system --