1. #aivd
 2. #falseflag
 3. #infiltratie
 4. #inlichtingendienst
 5. #nctv
 6. #provocatie
 7. Artikelen

De naam is Mouw. Evert Mouw.

Na verschillende onthullingen over de Denktank Desinformatie, stapte onlangs een nieuwe naam uit de schaduw als deelnemer van de Vaccinatie Alliantie. Opvallend vanwege zijn opmerkelijke palmares.

Na talrijke publicaties over de Vaccinatiealliantie en de Denktank Desinformatie blijft een oorverdovende stilte heersen, zowel vanuit de overheid als de deelnemers zelf. Het is een verontrustend bewijs van de heimelijke aard van deze groep individuen die zich hebben toegelegd op het vergroten van de vaccinatiebereidheid en het bestrijden van desinformatie.

Op 29 mei 2023 onthulde een tot dan toe onbekend persoon zijn betrokkenheid bij de Vaccinatiealliantie door er een artikel aan te wijden op zijn website, gevolgd door een reeks tweets. Hoewel het lekken van informatie door een deelnemer op zichzelf niet sensationeel is, werden er geen nieuwe feiten onthuld, afgezien van zijn persoonlijke kijk op de Vaccinatiealliantie en de Denktank Desinformatie. Vervolgens werd er op nadrukkelijk verzoek van verschillende mensen niet aan het verzoek om meer informatie voldaan.

Na enig onderzoek blijkt dat deze persoon een opmerkelijk verleden heeft met sympathieën voor neonazisme en antisemitisme. Deze onthulling staat haaks op zijn recente diversiteit aan activisme tegen een totalitaire samenleving in de afgelopen jaren.

Dit roept de vraag op wat hier precies aan de hand is en welke motieven er schuilgaan achter deze verrassende betrokkenheid. Is Evert Mouw een onnozele Patsy, of een sluwe geheim agent die infiltreert in allerlei groeperingen?

Vaccinatie Alliantie: Onthullingen van Binnenuit

Op 29 mei 2023 verscheen er een artikel op de persoonlijke website van Evert, waarin hij openlijk sprak over zijn eerdere aanwezigheid bij enkele bijeenkomsten van de Vaccinatie Alliantie. Het stuk bood echter weinig onthullingen, afgezien van zijn bevestiging van betrokkenheid. Hij beschreef zijn achtergrond in medische informatica en politicologie, evenals zijn beweegredenen om deel te nemen aan de Vaccinatie Alliantie.

Evert onthulde dat hij in zijn dagelijks leven betrokken is bij diverse projecten en aangaf dat zijn agenda grillig is, waarbij hij voornamelijk via e-mail communiceert. Naast deze projecten wijdt hij zijn tijd vooral aan zijn persoonlijke hobby's, verplichtingen en interesses. Opmerkelijk is dat hij beweert ongebruikelijke kennis te hebben van "sommige dieptepsychologische thema's". Zijn politieke oriëntatie is door de jaren heen verschoven van de Nieuwe Nationale Partij en de Nationale Alliantie naar de Jonge Socialisten (PvdA), via de JOVD (VVD), naar Forum voor Democratie (FvD).

In verschillende tweets lichtte Mouw vervolgens zijn wens toe om de verschillende kampen bij elkaar te brengen door middel van het bouwen van bruggen. Hij verwees daarbij naar de synthese van these en antithese uit de leer van Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Volgens zijn eigen verklaring was Mouw niet onder de indruk van sommige bijeenkomsten van de Vaccinatie Alliantie en zou hij zelfs eens voortijdig de zaal hebben verlaten. Dit had echter niets te maken met het feit dat de betreffende presentatie werd gegeven door de inlichtingendienst NCTV, maar eerder vanwege het onbevredigende niveau van de bijeenkomst.

Het Bewogen Verleden van Evert Mouw

Op de website van de onderzoeksgroep Kafka is een artikel te vinden dat het turbulente verleden van Evert Mouw belicht. Volgens de onderzoekers zou Mouw in de jaren '90 een frequente bezoeker zijn geweest van het neonazistische internetforum Stormfront. Hij spande zelfs een rechtszaak aan tegen de website omdat hij van mening was dat ze hem ten onrechte beschuldigden van "overtuigd nationaal-socialisme en Hitleraanhang". Het artikel op de website ondersteunt deze beweringen met diverse uitingen van Mouw over raszuiverheid, de Holocaust en zijn haat tegen Joden. Daarnaast zou hij niet terugschrikken voor geweld ter verdediging van het blanke ras.
Een van Mouw's posts op het Stormfrontforum luidde als volgt: "I agree with 14 words". Deze veertien woorden staan voor "We must secure the existence of our people and a future for white children".
Na de millenniumwisseling was Mouw ook lid van de extreemrechtse partij "Nationale Alliantie" en nam hij deel aan een demonstratie van deze partij.

In 2018 nam Mouw ook deel aan een demonstratie van de groepering "Rechts in Verzet".

Het online platform Krapuul publiceerde een artikel over Mouw, dat bijdroeg aan het associëren van Ongehoord Nederland en Forum voor Democratie met extreemrechts. Mogelijk hadden FvD en ON de achtergrond van Mouw niet onderzocht.

Meer recentelijk heeft Mouw zich sinds 2020 op het stikstofdossier gestort. Hij heeft verschillende artikelen over dit onderwerp op zijn website geschreven en was zelfs lid van het juridische team van de Farmers Defence Force.

Tijdens een boerendemonstratie nam Mouw het woord en gebruikte daarbij veel beeldspraak en metaforen. De boerengemeenschap die de toespraak bijwoonde, leek moeite te hebben met de overmatige abstractie.

Een jaar eerder was Mouw te gast bij Sven Hulleman om te spreken over de veranderende wereld.

In maart 2020 kwam Mouw als stikstofexpert aan het woord in een van de eerste uitzendingen van Ongehoord Nederland. Dit leidde tot een zeer tendentieus artikel op het online medium De Dagelijkse Standaard, waardoor Ongehoord Nederland in een negatief daglicht werd geplaatst. Het artikel benadrukte de tegenstelling tussen de linkse omroep BNNVARA en de nieuwe 'extreemrechtse' omroep en suggereerde dat men beter voor de eerste kon kiezen.

False Flag operaties

In de zomer van 2022 vonden diverse demonstraties plaats waarin het belang van de boeren werd benadrukt. Het boerenverzet kwam echter in opspraak vanwege een extremistisch frame dat door grote mediakanalen aan de boeren werd toegeschreven.

Op 8 augustus 2020 werd 's nachts een nazivlag aangetroffen op een verlaten viaduct in de buurt van Mouws woonplaats. De dader was spoorloos, maar de fotograaf was er eerder bij dan de brandweer.

Tijdens de jaarwisseling werd op de Erasmusbrug in Rotterdam een projectie van racistische teksten vertoond. Een van de teksten die voorbij scrolde was de uitspraak "14 words". Deze relatief onbekende slogan zou ook door Mouw op het Stormfrontforum zijn gebruikt.

Hoewel beide genoemde gebeurtenissen op zichzelf staand lijken te zijn, is er ook een suggestie dat ze mogelijk verband houden met een false flag-operatie. Een dergelijke operatie heeft als doel een bepaalde groep in diskrediet te brengen of maatregelen te rechtvaardigen. Deze gebeurtenissen hebben ophef veroorzaakt en op Twitter waren er verontwaardigde reacties van politici en andere bekende personen te zien. Dit patroon is de laatste jaren veelvuldig zichtbaar geweest.

Een duidelijke trend in de huidige samenleving is polarisatie. Kritische partijen of groeperingen die vraagtekens zetten bij het overheidsbeleid worden al snel bestempeld als 'extreemrechts'. Dit heeft tot gevolg dat mensen zich niet willen associëren met deze partijen of groeperingen. Voorbeelden hiervan zijn Farmers Defence Force, Ongehoord Nederland en Forum voor Democratie, die allemaal te maken hebben gehad met dit soort profilering.

Intrigerende vragen rond Evert Mouw

In een aaneenschakeling van gebeurtenissen worden er serieuze vraagtekens geplaatst bij de betrokkenheid van Evert Mouw bij verschillende groeperingen en de motieven die daaraan ten grondslag liggen. Met name zijn verleden met neonazistische sympathieën werpt een schaduw over zijn rol en roept prangende vragen op over hoe hij zijn weg heeft gevonden naar prominente initiatieven.

Een van de meest opmerkelijke zaken is de aanwezigheid van Mouw in de Vaccinatiealliantie, een organisatie die zich richt op het verhogen van de vaccinatiegraad. Hoe kon iemand met een dergelijk verleden en zonder enige inhoudelijke achtergrond of relevant beroep betrokken raken bij een initiatief van deze aard? Deze vraag blijft vooralsnog onbeantwoord en zorgt voor verbazing en bezorgdheid.

Eenzelfde vraag kan gesteld worden over zijn betrokkenheid bij Farmers Defence Force, een actiegroep die zich inzet om boeren te beschermen tegen onteigening in een ongelijke strijd. Wat was de beweegreden achter zijn betrokkenheid bij deze groep en op welke manier heeft hij zich daar kunnen positioneren?

Ook roept de vraag hoe Evert Mouw in contact is gekomen met Sven Hulleman, Ongehoord Nederland en wat de redenen waren voor zijn betrokkenheid daarbij. En waarom is Mouw nu naar buiten getreden over zijn lidmaatschap van de Vaccinatiealliantie, juist op het moment dat deze organisatie samen met de Denktank Desinformatie in opspraak is geraakt?

Mouw beweert graag bruggen te willen slaan tussen de extremen, tussen de leden van de Denktank Desinformatie en degenen die zich bedrogen voelen. Maar hoe verhouden zijn radicale standpunten op het neonazi-forum zich tot de vriendelijke en welwillende indruk die hij achterlaat in interviews en zijn recente uitingen op Twitter? Het blijkt lastig om deze aspecten met elkaar te verenigen.

Mogelijke verklaringen: Onbenul of Infiltrant

Een mogelijkheid is dat Mouw een spijtoptant is, iemand die tot 2018 neonazistische sympathieën koesterde, maar daarna lid werd van zowel de PvdA als de VVD. Op onnavolgbare wijze zou hij zich willen inzetten voor een hogere vaccinatiegraad om vervolgens zijn aandacht te richten op het stikstofdossier en zich aan te sluiten bij Farmers Defence Force. Deze verklaring zou echter vereisen dat Mouw over een scala aan vaardigheden beschikt die op het eerste gezicht lijken te ontbreken.

Het verleden van Mouw vormt zonder twijfel een risico voor het imago van de groeperingen waarbij hij zich aansluit. Het is niet ongewoon dat de media de identiteit van kritische groeperingen ophangen aan het verleden van een individu. Opvallend genoeg is dit nog niet gebeurd met de Vaccinatiealliantie of de Denktank Desinformatie, hoewel deze associaties eenvoudig te leggen zijn. De leden van de Vaccinatiealliantie waren immers medeverantwoordelijk voor de implementatie van een segregatiesysteem dat miljoenen mensen uitsloot van het sociaal-maatschappelijk leven, wat dichter bij een fascistische ideologie ligt dan andere verbanden waar Mouw zich bij heeft aangesloten.

Een andere plausibele verklaring is dat Evert een infiltrant is die in opdracht van een inlichtingendienst zoals de AIVD of de NCTV infiltreert in groeperingen die op dat moment als bedreigend voor de overheidsdoelstellingen worden beschouwd.

Deze hypothese verklaart de tegenstrijdigheden in zijn profiel en zijn activisme in verschillende groepen die nauwlettend worden geobserveerd door de inlichtingendiensten.

Niettemin blijft zijn lidmaatschap bij de Vaccinatiealliantie een mysterie. Wellicht biedt zijn kritische houding binnen deze alliantie op zijn weblog enige inzicht. Hij heeft zich immers meermaals kritisch uitgelaten en is zelfs een keer de zaal uitgelopen tijdens een presentatie van Binnenlandse Zaken en de NCTV. Zijn deelname zou mogelijk een strategie kunnen zijn om potentiële critici binnen de groep aan te trekken. Het is belangrijk op te merken dat de Vaccinatiealliantie bestond uit een grote groep van 125 mensen die elkaar wellicht niet allemaal persoonlijk kenden.

De waarheid achter deze verschillende verklaringen ligt in de handen van de lezer. Voor de groeperingen waaraan Mouw verbonden is, is het echter van belang om zijn achtergrond nader te onderzoeken. In het huidige medialandschap is het gebruikelijk om een hele partij of beweging af te rekenen op het verleden van één individu, vaak op het moment dat het de tegenstanders goed uitkomt.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. zaplog@zaplog
  #156362
  -- selected for frontpage by system --