1. #co2
  2. #klimaat
  3. #kweekvlees
  4. #milieu
  5. #vlees
  6. Artikelen

Milieu-impact van kweekvlees vele malen groter dan van echt vlees

Een DeepL vertaling van dit artikel.

Uit een nieuw onderzoek van de Universiteit van Californië in Davis blijkt dat de milieu-impact van in laboratoria gekweekt of "gecultiveerd" vlees waarschijnlijk "ordes van grootte" hoger is dan die van rundvlees uit de detailhandel, gebaseerd op de huidige en toekomstige productiemethoden.

De studie, die nog moet worden beoordeeld door vakgenoten, concludeert dat de energie die nodig is en de broeikasgassen die worden uitgestoten tijdens alle productiefasen van in het laboratorium gekweekt vlees veel groter zijn dan bij traditioneel gekweekt rundvlees.

Onderzoekers voerden een levenscyclusanalyse uit van de energie die nodig is en de broeikasgassen die vrijkomen in alle productiefasen en vergeleken dat met rundvlees. Een van de huidige uitdagingen bij in het laboratorium gekweekt vlees is het gebruik van zeer geraffineerde of gezuiverde groeimedia, de ingrediënten die nodig zijn om dierlijke cellen te helpen vermenigvuldigen. Momenteel is deze methode vergelijkbaar met de biotechnologie die wordt gebruikt om farmaceutische producten te maken. Dit werpt een kritische vraag op voor de productie van kweekvlees: Is het een farmaceutisch product of een voedselproduct? -Universiteit van Californië

< "Als bedrijven groeimedia moeten zuiveren tot farmaceutische niveaus, worden er meer grondstoffen gebruikt, waardoor het aardopwarmingspotentieel toeneemt. Als dit product geproduceerd blijft worden volgens de 'farmaceutische' aanpak, zal het slechter zijn voor het milieu en duurder dan conventionele rundvleesproductie."

Aldus hoofdauteur en promovendus Derrick Risner van het US Davis Department of Food Science and Technology.

De wetenschappers beschouwden het 'aardopwarmingspotentieel' als de kooldioxide-equivalenten die worden uitgestoten voor elke kilogram geproduceerd vlees - en ontdekten dat het aardopwarmingspotentieel van vlees uit laboratoria dat deze gezuiverde media gebruikt tot 25 keer groter is dan het gemiddelde voor rundvlees uit de detailhandel.

Meer van UC Davis over de uiteindelijke doelen van in het laboratorium gekweekt vlees

Een van de doelen van de industrie is om uiteindelijk laboratoriumvlees te maken met voornamelijk ingrediënten of culturen van voedselkwaliteit, zonder het gebruik van dure en energie-intensieve ingrediënten en processen van farmaceutische kwaliteit.

Onderzoekers ontdekten dat kweekvlees in dat scenario veel milieuvriendelijker is, maar met een breed bereik. Ze berekenden dat het aardopwarmingspotentieel van kweekvlees tussen 80% lager en 26% hoger zou kunnen liggen dan dat van conventionele rundvleesproductie. Hoewel deze resultaten veelbelovend zijn, vormt de sprong van "farma naar voeding" nog steeds een aanzienlijke technische uitdaging voor het opschalen van het systeem.

"Onze bevindingen suggereren dat kweekvlees niet inherent beter is voor het milieu dan conventioneel rundvlees. Het is geen wondermiddel", zegt auteur Edward Spang, universitair hoofddocent aan de afdeling Voedingswetenschappen en -technologie. "Het is mogelijk dat we de impact op het milieu in de toekomst kunnen verminderen, maar het zal aanzienlijke technische vooruitgang vereisen om tegelijkertijd de prestaties te verhogen en de kosten van de celkweekmedia te verlagen."

Zelfs de meest efficiënte rundvleesproductiesystemen die in het onderzoek zijn onderzocht, presteren beter dan kweekvlees in alle scenario's (zowel voedingsmiddelen als farmaceutica), wat suggereert dat investeringen in klimaatvriendelijkere rundvleesproductie sneller grotere emissiereducties kunnen opleveren dan investeringen in kweekvlees.

Het ontwikkelen van de technologie die de sprong van "farmaceutisch naar voedsel" mogelijk maakt, is een van de doelen van het UC Davis Cultivated Meat Consortium, een multidisciplinaire groep wetenschappers, ingenieurs, ondernemers en onderwijzers die onderzoek doen naar kweekvlees. Andere doelen zijn het opzetten en evalueren van cellijnen die gebruikt kunnen worden voor het kweken van vlees en het vinden van manieren om meer structuur te creëren in kweekvlees.

Risner zei dat zelfs als vlees uit laboratoria niet resulteert in een klimaatvriendelijkere hamburger, er nog steeds waardevolle wetenschap kan worden geleerd van de inspanningen.

"Het leidt misschien niet tot milieuvriendelijk basisvlees, maar het zou bijvoorbeeld wel kunnen leiden tot goedkopere geneesmiddelen," zei Risner. "Mijn zorg zou zijn om dit te snel op te schalen en iets te doen dat schadelijk is voor het milieu."

Andere auteurs zijn Yoonbin Kim en Justin Siegel van UC Davis en Cuong Nguyen van de University of California Division of Agriculture and Natural Resources.

Het onderzoek werd gefinancierd door het UC Davis Innovation Institute for Food and Health en de National Science Foundation Growing Convergence Research grant.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
  1. zaplog@zaplog
    #156361
    -- selected for frontpage by system --