1. #farmaceutische
  2. #farmacie
  3. #gezondheid
  4. #industrie
  5. #johnson-johnson
  6. Artikelen

Johnson & Johnson: gewetenloos ondernemen

De firma Johnson & Johnson (hierna: J&J) heeft de afgelopen jaren meermaals het nieuws gehaald. De firma, ook wel bekend van het Janssen coronavaccin, zou decennia lang met asbest vervuild talkpoeder op de markt hebben gebracht. Een overzicht van deze langslepende schandvlek op de mega farmaceut.

Lees meer

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0