1. #china
  2. #dollar
  3. #india
  4. #verenigdestaten
  5. #wereldreservemunt
  6. Artikelen

Betekent dit het einde van de dollar als wereldreservemunt?

De status van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt neemt aanzienlijk af. De tekenen daarvan zijn overal zichtbaar.

Lees meer

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0