1. #lgbt
  2. #swastika
  3. Artikelen

Overeenkomsten tussen de regenboogvlag en de swastika

De regenboogvlag moet dit weekend weer door de aanvoerders van betaald voetbalteams gedragen worden. Aldus bepaalde onze woke KNVB.

De paar aanvoerders die deze propaganda niet trokken en weigerden mee te doen aan deze poppenkast, werden collectief afgezeken door onze woke-MSM. Al jaren moeten zebrapaden, bankjes, bussen en alle mogelijke apps eraan geloven en worden omgeturnd tot deugsymbolen in de steeds verdergaande LGBTQ verdwazing. De overheid en multinationals leggen de bevolking zo op hoe ze moeten deugen.

Deze massale propaganda en dwang van de overheid in samenwerking met grootkapitaal doet mij denken aan het fascisme van de jaren dertig van de vorige eeuw.
Destijds oefende de overheid in samenwerking met grote bedrijven ook een grote mate van massapsychose uit op de bevolking. Ook toen stond de eenheid van de bevolking voorop. En overal hing dat symbool dat de eenheid van de bevolking uit moest dragen. De bevolking moest volgen en het symbool dragen om te deugen.

En natuurlijk waren er destijds ook mensen die buiten die boot van eenheid vielen, namelijk de Joden. Zij waren de zgn Untermenschen die met hun afwijkende meningen een bedreiging voor de eenheid van de massa vormden. Ook nu zijn het conservatieve religieuze Joden, maar ook Christenen en Moslims die verketterd worden omdat ze niet meedoen aan het door de overheid opgedragen symbolieke vlagvertoon.

De Nazi propaganda van destijds kwam dan ook uit dezelfde koker als de huidige LGBTI waanzin. Het hakenkruis en de Arische rassentheorie werden in het westen geintroduceerd door Blavatski, de grondlegster van de Theosofie. De theosofie ziet Lucifer, de lichtdrager, als hun God en de God van de Joden, Christenen en Moslims als hun vijand. Vandaar dat hun tijdschrift Lucifer, de lichtbrenger heet. Theosofie is op haar beurt weer een spinoff van de Vrijmetselarij. De meest vooraanstaande 33 graads vrijmetselaar Albert Pike verklaarde Lucifer in zijn boek Morals and Dogma al tot zijn God. Zoals bekend is Lucifer een andere naam voor Satan of de duivel, de macht van het kwade. Een tijdschrift van de Nederlandse vrijmetselarij heette dan ook De Swastika nog voordat Hitler aan de macht kwam.

De financier en grondlegger van de Völkischer Beobachter het NSDAP partijblad, was von Sebottendorf, een vrijmetselaar. Hij was tevens grondlegger van de DAP, de voorloper van de NSDSAP. Hitler schreewde danwel publiekelijk dat hij tegen de vrijmetselarij was, in werkelijkheid was zijn minister van financiën een vrijmetselaar en was er geen sprake van vervolging van mainstream vrijmetselaars.

Hitler was een staats inlichtingendienstofficier en werd gezonden om de socialistische partij te infiltreren die in werkelijkheid al een intelligence asset was . Hij werd gezonden om arbeiders voor zich te winnen dmv massapsychose en massavorming. Na de overname van de arbeidersbeweging verdween de klassenstrijd tegen de oligarchie naar de achtergrond en werd niet de oligarchie, maar werden religieuze Joden het zondebok. Ook uit Wall Street onving Hitler veel geld van industriëlen, onder andere om de dreiging van arbeiders voor het grootkapitaal teniet te doen.

Ook de huidige globalistische wereldpolitiek die de LGBTQ waanzin uitdraagt is nog verbonden met de theosofie. Zo is de meest invloedrijkste LGBTQ propaganda pleitbezorger, de VN, nauw verbonden met het theosofische Lucis Trust, voorheen VN uitgeverij Lucifer’s Trust.

De zaken waar LGBTQ voor staat worden in het Oude Testament uitdrukkelijk afgekeurd. Seks met hetzelfde geslacht en het dragen van vrouwenkleren door mannen worden in het oude testament als een gruwel voor God benoemd. Dit wordt in de huidige liberale samenleving natuurlijk als totaal achterhaald gezien, maar deze liberale samenleving is nu eenmaal het resultaat van de door vrijmetselaars gestarte Franse revolutie. De huidige aanhangers van Lucifer scheppen er genoegen in om de bevolking te bombarderen met Luciferiaanse LGBTQ symbologie. Overigens is de regenboog van oorsprong juist het christelijk symbool van hoop na de zondvloed
Het zich toeeigenen van een christelijk symbool tot een symbool voor ernstige zonde is een vorm van vrijmetselaarsspot.

De LGBTQ secte wordt net als de Nazi’s door het grootkapitaal aangestuurd. Dezelfde massapsychose en massavorming als in de Nazitijd wordt toegepast om groepen die voorheen een bedreiging voor de oligarchie vormden om te turnen tot instrumenten voor het grote geld. De multinationals en oligarchen als Soros (ook al fout tijdens WOII) voeren zo de identiteitshetze op om de aandacht van de machtspositie van de oligarchie af te leiden.
Het grootste verschil tussen toen en nu is dat de Nazi’s nog een onzinnige rassentheorie introduceerden om te verhullen dat hun strijdin werkelijkheid tegen God en zijn aanhangers was. De huidige LGBTQ stroming is een stuk eerlijker over haar werkelijke ideologie. LGBTQ promoot openlijk de ultieme sexuele keuzevrijheid. Do What thou willt, zoals we dat ook kennen van satanist Aleister Crowley.

Bronnen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Party (Hitler intelligence asset)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Sebottendorf
https://gemengde-vrijmetselarij.3-5-7.nl/2017/10/03/de-swastika/
https://www.lucistrust.org/about_us/support_un
https://www.un.org/en/fight-racism/vulnerable-groups/lgbtqi-plus

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
  1. zaplog@zaplog
    #156342
    -- selected for frontpage by system --