1. #aivd
  2. #beinvloeding
  3. #controlled-opposition
  4. #nctv
  5. #verkiezingen
  6. Artikelen

Zo sturen politiek en inlichtingendiensten de verkiezingen

Framing, desinformatie natuurlijk, maar vooral pluggen ze in op wat leeft, en stoken het sentiment op dat ze goed uitkomt.

PSST ... stemmen is ZINLOOS

Critici die niet stemmen is natuurlijk prima voor het regime. Dat geeft ze de kans om 'gewoon' te winnen, en zo genoeg legitimiteit te krijgen om de volgende great reset-stappen door te voeren. Dan rest nog nog maar één Tweede Kamer verkiezing en dan we zitten al bijna in 2030.

Als tenminste pro-boer partijen de Eerste Kamer kunnen bezetten dan wordt het spelletje mogelijk interessant.

Ontmoedigen is een geluid wat we vaak horen op de socials en telegram.

PSST ... verkiezingen worden gemanipuleerd

Veel mensen weten weinig over het verkiezingsproces en die zijn gewillige prooi voor dit geluid. Als je een beetje uitzoekt hoe het werkt kan er wel gemanipuleerd worden, maar of dat significant kan? Niet vanzelfsprekend.

In 2021 was dit trouwens anders vanwege drie dagen en veel briefstemmen, maar dat is dit jaar allebei niet.

Laten we eens kijken. Met de fysieke biljetten kan er eigenlijk niet grootschalig gefraudeerd worden. Er zijn gewoon teveel mensen bij betrokken. Er wordt altijd 2x geteld: eerst op partij, en dat wordt weer herverdeeld om op kandidaat geteld te worden. Zowel telfouten als fraude vallen zo door de mand, tenzij de hele ploeg corrupt is natuurlijk.

De enige briefstemmers nu zijn KBN, Kiezers Buiten Nederland (37K), en daarvan komen de stemmen op een eigen stembureau terecht. De uitslag is dus inzichtelijk, moet enigzins geloofwaardig blijven en kan dus max een percentage getuned worden.

Welk effect dit heeft? De KBN stemmen komen in een aparte kieskring terecht en die 37K heeft de volgende invloed (aantal zetels x stemgewicht) op de eerste kamerverkiezing.

Zoals je ziet: niet veel. De volmachten van gedetineerden kunnen daarentegen 100% gemanipuleerd worden, want ze belanden in de grote bak en zijn dus niet te volgen. Maar dat zijn er 1/3 minder dan KBN hierboven. Tot slot gaat deel van de overige volmachten (totaal 5-10% stemmen) ook per brief, dus die zijn ook kwetsbaar.

Ze kunnen ook gericht stempasfraude inzetten (mensen met meerere stempassen), maar dat zet ook niet echt zoden aan de dijk met maar 1 stemdag .

Dus tenzij ze toch ergens in Zuid-of Noordholland ergens BAKKEN met stemmen kunnen inschuiven, lijkt significant (meer dan 20%) frauderen toch aan te komen op desinformatie en wantrouwen zaaien.

Dit lijkt anders te worden als je bedenkt dat:

Als corruptie al zo diep zit, dan komt ook geen onderzoek naar de paper trail. Het OM kiest namelijk of het daartoe overgaat, en voert zo'n onderzoek ook zelf uit. Er zijn geen regels over de transparantie hiervan, bij navraag blijkt dit afhankelijk van de argumentatie van een rechter, die mogelijk D66 stemt.

Dus dit geeft weer meer mogelijkheden.

Hiertegenover blijft staan dat de proces-verbalen van alle stembureaus online komen te staan, en als iemand zo gek is om ze allemaal te verzamelen en te gaan tellen, en dan klopt het niet: dan hang je als kartel wel.

Dit laatste is een enorm risico wat ze waarschijnlijk liever pas met de Tweede Kamerverkiezingen van 2025 uitspelen.

Versterken van nuttige authentieke narratieven

Als deze nuttig zijn haakt de betreffende overheidsdienst erop in en zal het geluid gaan versterken.

Bijvoorbeeld deze komt verdacht over:

Doorgestuurd van Masklin (auteur onbekend) Feb. 2021

Dit bericht kwam langs in een signalgroep. Een anonieme afzender maar wel zogenaamd 'doorgestuurd van Masklin' om de anonimiteit wat te verzachten. ('Doorgestuurd van' klinkt niet als een tekst van een app zelf).

Titel:

Acht punten waarom niet-stemmen dè manier is om de regering zijn macht te ontnemen.

De titel is een omkering: juist NU is wél stemmen namelijk slim. Het bezetten van die eerste Kamer is een goed plan, lastig voor het kartel. Het moet inderdaad nog maar blijken wat ervan terecht komt als het zover is , maar dat zien we dan dan wel weer toch?

Na de titel kwam een lang verhaal, een poging tot compleetheid in de juiste sfeer wat interessante punten met onzin mixt.

PSST... 'controlled opposition'

Je ziet ze langskomen, er zit veel van-horen-zeggen tussen, er zit gewillig publiek tussen. Met sommige vermoedens ben je mogelijk wel eens, en waarom niet? Het fenomeen CO bestaat absoluut.

Het punt wat hier wegraakt is dat het regime serieus bang is dat de Eerste Kamer in een obstakel verandert, en daarom een belang heeft om ciritici te ontmoedigen om te gaan stemmen. Hiermee wordt een goed begin gemaakt door CO geruchten te zaaien, om de tractie van ongewenste partijen te remmen.

Een heel typisch geval is Marianne Zwagerman die middenin de nacht van een onbekende een appje ontvangt met een tekst dat BBB toch echt 'controlled oppposition' is.

Bewijs is dit natuurlijk niet maar wie kan er bij alle telefoonnummers? Juist. Gezien de leidende rol die NCTV en het miltaire apparaat bleek te hebben in de coronacrisis (zie Sache Latypova), en het professionele getrol wat je op de socials en op telegram ziet, verbaast het me ook niet meer dat zulke diensten desinformatie berichten naar infuencers sturen.

Desinformatie via de media

Er zijn genoeg voorbeelden langsgekomen.

Kaag werd zognaamd opgewacht door een groep fakkeldragers, zo toonde een filmpje. Laat bleek dat ze er zelf naartoe liep en dat er agenten naast stonden. Dat toonde het filmpje niet. Er werd geen bedreiging geuit, maar alle kranten spraken schande van 'de intimidatie' tot aan Justitie die twitterde dat dit soort 'bedreigingen' onacceptabel zijn. Kaag kon toen dapper verklaren "dat ze zich nooit zou laten intimideren", en dat zettte natuurlijk weer een mooi beeld neer.

Een eenduidig geluid, geen link met de feiten, minimaal op coalitieniveau bekokstoofd dus. Gezien de NCTV onhullingen van het WOB team zal deze dienst (die officieel geen bevoegdheden heeft) het wel gecoordineerd hebben.

AIVD waarschuwde Baudet voor Russische beïnvloeding,
..aldus kartelkrantje de Volkskrant op 23 Februari, drie weken voor 15 maart.

Hieronder de kamervragen die FVD hierover heeft gesteld. Deze zullen ongetwijfeld pas na de verkiezingen beantwoord worden.

Lubach kwam met een tendentieus item over de FVD BV, die voor persoonlijk gewin zou zijn opgericht. Echt een omkering weer, want die BV is juist met instemming van alle leden opgericht om de shop en Forum App van de partij te scheiden.

De minister van Justitie Yesilgöz, loog op 9 maart glashard dat "VVD altijd voor meer geld naar defensie was", terwijl ze een paar maanden geleden nog hamerde op het destabiliserende gevaar van 'desinformatie'. Rob de Wijk en een generaal zitten erbij en zeggen NIETS.
Zie deze blckcheck.

Hugo de Jonge noemt '5 miljard kwijt' een complottheorie van social media en beweert zelfs dat het nóóit in een serieuze krant heeft gestaan. Deze is wel heel opzichtig makkelijk te debunken! (blckbx), is Hugo werkelijk zo dom of zit hier iets anders achter?

De lijst is niet compleet, want de desinformatie loopt de spuigaten uit.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
  1. zaplog@zaplog
    #156332
    -- selected for frontpage by system --