1. #injecticide
  2. #oil
  3. #oorlog
  4. #peak
  5. #vaccinaties
  6. Artikelen

Olie, Covid en de injecticide.

De oversterfte is gigantisch in Nederland en in de wereld. Hoe hoger de vaccinatiedichtheid des te hoger de oversterfte. Toch zijn er lieden die het catastrofale beleid van de regering en WHO nog uitvoeren en zelfs verdedigen. Niemand stelt de vraag waarom overheden en de WHO dit beleid in heroverweging nemen.

Ik ben een rationeel mens en ik ga ervan uit dat de uitvoerders en beslissers van dit beleid ook rationeel zijn. Met alle beschikbare data, van alle instituten, de schade van de injectie. Toch blijft men krampachtig dit beleid uitvoeren. Dan rijst de vraag, waarom, wat is de echte reden van dit beleid.

Het gros van alle landen op de planeet is aan boord met de injecties. Zelfs Zweden. Wanneer was de laatste keer dat vele landen overeenstemming bereikt hebben over een bepaald onderwerp? Ik kan het mij niet heugen.
Verder verbaast het me dat geen enkele MSM-outlet mensen interviewt van deskundige andersdenkenden. Denk aan: Yeadon, Bridle, Montagnier, Bossche enz … ook zien wat dat de reguliere sociale mediaplatforms hen blokkeren en hun boodschappen cencureren.

Ik zelf heb ooit in het begin van de pandemie de stelling geponeerd, de energievraag kan niet meer aan het energieaanbod voldoen. Peak-energie.

Conventionele olie piekte haar maximum in 2005.

http://www.euanmearns.com/wp-content/uploads/2015/06/C-Cdec141.png

Schalie in 2018. Volgens Rystad is de huidige vervangingsratio voor conventionele hulpbronnen slechts 16 procent. Slechts 1 van de 6 verbruikte vaten wordt vervangen door nieuwe grondstoffen.

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-Biggest-Oil-Gas-Discoveries-Of-2019.html

De schalie olie-binge heeft de Amerikaanse reserves gebroken, waarschuwt een topinvesteerder de Financial Times:

Volgens het Europese Internationale Energieagentschap (IEA 2018 p45) zou de productie van conventionele ruwe olie in 2008 al een piek hebben bereikt van 69,5 miljoen vaten per dag (mb/d).

Het Amerikaanse Energy Information Agency laat de wereldwijde piekproductie van ruwe olie op een latere datum in 2018 zien op 82,9 mb/d (EIA 2020), dit omdat ze tight oil, oliezanden en ook diepzeeolie omvatten. Hoewel het enkele jaren van lagere olieproductie zal duren om er zeker van te zijn dat de piek zich heeft voorgedaan. Hoe dan ook, de wereldproductie ligt sinds 2005 op een plateau.

Wat de wereld heeft gered van de dalende olieproductie, was de het uitwinnen van de oliebronnen door middel van "fracking", die goed was voor 63% van de totale Amerikaanse productie van ruwe olie in 2019 en 83% van de wereldwijde oliegroei van 2009 tot 2019. De piek van het fracken van olie is bereikt in 2019 en is een groot probleem. Het is namelijk ook de piek van zowel conventionele als onconventionele olie en de start van de daling van de olieproductie in de toekomst.

Enkele belangrijke punten uit dit artikel in de Financial Times:
https://energyskeptic.com/2021/the-end-of-fracked-shale-oil/

Schalie baas zegt dat VS piekolie voorbij is:
https://www.ft.com/content/320d09cb-8f51-4103-87d7-0dd164e1fd25

Onze hachelijke situatie op het gebied van fossiele brandstof, inclusief waarom politici en beleidsmaker zelden het juiste verhaal vertellen.

ZIE PAGINA 59 - DE PERFECTSTORM : De economie is een vergelijking van overtollige energie, geen monetaire, en de groei van de productie (en van de wereldbevolking) sinds de industriële revolutie is het resultaat van het aanwenden van steeds grotere hoeveelheden energie. Maar de cruciale relatie tussen energieproductie en de energiekosten van winning verslechtert nu zo snel dat de economie zoals we die al meer dan twee eeuwen kennen, begint te ontrafelen.

Geen enkele politicus wil ons het echte verhaal van de uitputting van fossiele brandstoffen vertellen. Het echte verhaal is dat we al een tekort aan olie, kolen en aardgas hebben omdat de directe en indirecte kosten van winning een punt bereiken waarop de verkoopprijs van voedsel en basisbehoeften onaanvaardbaar hoog moet zijn om het algehele economische systeem te laten werken.

Tegelijkertijd zijn wind, zon en andere "schone energie"-bronnen bij lange na niet in staat om de hoeveelheid fossiele brandstoffen die verloren gaat te vervangen. Dit ongelukkige energieverhaal is in wezen een natuurkundig probleem. Energie per hoofd van de bevolking en, in feite, hulpbronnen per hoofd van de bevolking, moeten hoog genoeg blijven voor de groeiende bevolking van een economie. Wanneer dit niet gebeurt, leert de geschiedenis dat beschavingen de neiging hebben om in te storten.

De hoeveelheid metaal die nodig is om slechts één generatie hernieuwbare technologie-eenheden te maken om fossiele brandstoffen te vervangen, is veel groter dan eerst werd gedacht. De huidige mijnbouwproductie van deze metalen komt niet eens in de buurt van de vraag. De huidige gerapporteerde minerale reserves zijn ook niet groot genoeg. Het meest zorgwekkend is koper als een van de gemarkeerde tekortkomingen.

https://ftalphaville-cdn.ft.com/wp-content/uploads/2013/01/Perfect-Storm-LR.pdf

“De wereldeconomie stond voor de ergste ineenstorting van de wereldeconomie sinds de Tweede Wereldoorlog toen het coronavirus in maart begon toe te slaan, ruim voor het hoogtepunt van de crisis, volgens de laatste Brookings-FT tracking index. “
https://www.ft.com/content/9ac5eb8e-4167-4a54-9b39-dab48c29ac6c

De index komt terwijl het IMF zich voorbereidt om deze week virtuele voorjaarsvergaderingen te houden, wanneer het prognoses zal publiceren die de diepste krimp voor de wereldeconomie sinds de grote depressie van de jaren dertig laten zien.

Instorting van de economie dreigt:
https://thephilosophicalsalon.com/a-self-fulfilling-prophecy-systemic-collapse-and-pandemic-simulation/

De illusie van stabiliteit, de onvermijdelijkheid van ineenstorting http://charleshughsmith.blogspot.com/2021/09/the-illusion-of-stability-inevitability.html

Fed verhoogt sterk de hoeveelheid hulp die het aan het financiële systeem biedt
Banken vertrouwden elkaar niet - vergelijkbare situatie toen Lehman instortte

Olie magnaten – geven NIET aan dat we meer olie hebben gevonden. We hebben gewoon te snel opgepompt wat er nog over is.

Sammenvattend:
In 2019 naderde een tweede Perfect Storm – de centrale banken deden al meer dan een decennium ‘alles wat nodig is’…. In wezen was er niets van tafel --- zoals de Engelsen dat mooi zeggen. “Throw the kitchen sink at the problem” om de Global Financial Crisis(GFC) van 2019 proberen af te wentelen. Alles was geoorloofd. In 2019 stonden de kanonnen in vuur en vlam, maar het beest (GFC) werd niet langer op afstand gehouden. Wat zijn je mogelijkheden als je veel meer olie verbrandt dan je ontdekt --- en je inspanningen om de impact van duur te produceren olie te compenseren je naar de rand van de afgrond duwen door middel van goedkope leningen?

1.) Je kunt je lot accepteren en accepteren dat het GFC-beest je in de afgrond duwt….
2.) Sorry Middelkoop, maar dit is de echte nucleaire optie (moneyprinter goess brrr is hierbij kinderspel) en dat is een zo groot mogelijk deel van de economie stilleggen, de resterende olie behouden en biljoenen dollars aan levensonderhoud inpompen om het systeem zwak in leven te houden.

Concluderend: het probleem waar de wereldleiders mee te maken hadden, was dat als je de nucleaire optie(2) ontketent zonder enige vorm van dekking of rechtvaardiging, de schapen en de markten in paniek zouden raken en loop je het risico de boel voortijdig op te blazen.

Je hebt dus een reden nodig om de wereldeconomie in de ijskast te zetten --- een die de massa niet afschrikt - een die groot genoeg is om zulke epische hoeveelheden stimuleringsmaatregelen en extreem beleid te rechtvaardigen --- en een die je in staat stelt uit te leggen 'dit is slechts tijdelijk - zodra dit weg is --- zullen we weer terug naar ‘normaal’ gaan.

Een pandemie is de perfecte dekmantel.

Het eindspel:
Covid werd ons opgedrongen als dekmantel voor de reactie op piekolie (als we niet vertragen, stijgen de olieprijzen door het dak en stort de gehele economie en bijbehorende beschaving in), maar het wordt ook gebruikt om miljarden te overtuigen om geïnjecteerd te worden. De injectie tijdens de pandemie is bedoeld om extreem dodelijke varianten te veroorzaken en het ziekteverloop dus dodelijker maken.

https://www.pbs.org/newshour/science/tthis-chicken-vaccine-makes-virus-dangerous

“Massa-infectiepreventie en massale vaccinatie met lekkende Covid-19-vaccins midden in de pandemie kunnen alleen zeer besmettelijke varianten voortbrengen.”

https://www.geertvandenbossche.org/

De Franse viroloog en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier noemde massale vaccinatie tegen het coronavirus tijdens de pandemie “ondenkbaar” en een historische blunder die “de varianten creëert” en leidt tot meer sterfgevallen als gevolg van de ziekte. Onvolmaakte vaccins kunnen een virus vaker en dodelijker maken. enkele vragen over covid-vaccins en hun beleidsimplicaties.

https://boriquagato.substack.com/p/leaky-vaccines-super-spreads-and?s=w

De vaccins en boosters zullen resulteren in een catastrofale uitkomst - Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het daarom moeilijk te begrijpen hoe booster-immunisaties met behulp van vaccins die niet evolutiebestendig zijn, kunnen voorkomen dat een zeer veranderlijk virus ontsnapt.

Hoe kan de WHO toekijken terwijl dit aanvullende experiment zich ontvouwt, dat spoedig door andere landen gevolgd werd.
https://thehighwire.com/videos/vaccine-expert-warns-of-covid-vaccination-catastrophe/

De vaccins veroorzaken massale sterfte:
https://metatron.substack.com/p/covid-requiem-aeternam?s=r
Als je een groot aantal gastheren hebt die allemaal dezelfde immunisatie fixatie hebben, ze produceren allemaal spike-eiwitten, dan heb je een groot aantal individuele lichamen waar zo'n mutatie kan plaatsvinden. Je hebt veel meer gastheren waarin willekeurige kansen op mutatie kunnen voorkomen, die allemaal selecteren op een mutatie die een specifieke zwakte aanvalt en die zwakte(spike-proteine productie) zit dan in het grootste deel van de bevolking, dus als er eenmaal een ziek uitbreekt die specifiek op deze zwakte geënt is, is er geen stoppen meer aan.

En als deze fixatie de gastheren ervan weerhoudt sterke nieuwe immuniteiten te ontwikkelen op basis van deze nieuwe pathogenen, wordt dit iteratief. je krijgt golf na golf van pandemieën totdat je de vatbare bevolking uitroeit.
https://boriquagato.substack.com/p/homogenizing-herd-level-antigenic

De reden hiervoor is dat 8 miljard mensen goedkope energie nodig hebben om te leven. Zonder dit zouden ze verhongeren. En 8 miljard mensen zonder voedsel zouden leiden tot epische hongersnood, geweld, verkrachting en kannibalisme. De industriële beschaving eindigt kort na piekolie. Helaas hebben we ook 4000 verbruikte brandstofvijvers die eeuwenlang zullen verdampen en giftige stoffen vrijgeven. Deze voorzieningen zijn niet te regelen met computers en energie. Dus zelfs de weinige overgebleven stammen van jagers en verzamelaars zullen sterven als ze deze gifstoffen in het voedsel, de lucht en het water consumeren.

De TPTB begrijpen dit allemaal en dat is WAAROM elke leider aan boord is met de injecties. Er is GEEN uitweg --- dus hebben ze besloten om het lijden zoveel mogelijk te verzachten door ons neer te halen en hier is het mechanisme:

https://www.geertvandenbossche.org/post/why-the-ongoing-mass -vaccinatie-experiment-drijft-een-snelle-evolutionaire-respons-van-sars-cov-2
aan.

Merk ook op - wanneer de business-as-usual instort, zullen de TPTB niet geïsoleerd zijn van het geweld of de hongerdood - of de verbruikte splijtstofvijvers. Ze zullen tot zondebok worden gemaakt en het doelwit worden van gewelddadige hordes. Hun machtssysteem stort mee in met de business-as-usual, zodat hun beschermers hen in de steek laten (of erger nog - zich tegen hen keren). Ze hebben ervoor gekozen om met het schip ten onder te gaan in plaats van levend gevild te worden door woedende menigten die hen de schuld zullen geven van het feit dat hun families verhongeren.

Vergis je niet, dit zijn symptomen en reacties op de piek van betaalbare energie. De inflatie die we ervaren is een directe oorzaak van de energiesituatie die in 2019 kritiek werd. Covid en de injecties die volgden waren bedoeld om een dreigende ineenstorting van de beschaving te voorkomen die onze soort uitroeit met relatief minimaal lijden. Als ze falen, en het lijkt er steeds meer op dat ze dat zullen doen, breekt de hel los. 8 miljard hongerige, boze roofdieren zullen in het donker op straat zijn.

Gebruik je fantasie om erachter te komen wat ze elkaar zullen aandoen. En laten we niet vergeten dat wanneer de ineenstorting komt, het totaal zal zijn - de menigte zal op zoek gaan naar degenen waarvan zij denken dat ze verantwoordelijk zijn voor de benarde situatie van de 8 miljard. Ze hebben al een parlementslid doodgeslagen in Sri Lanka en de premier moest het land ontvluchten toen de menigte zijn huis in brand stak. Ze zouden hem levend hebben gevild als ze de kans hadden gekregen.

Niemand is veilig als de ineenstorting toeslaat - uw beveiliging zal zich eerder tegen u keren of u aan de maffia uitleveren.
Wat hebben ze te bieden als de economie eenmaal is geïmplodeerd en hun rijkdom is verdampt?

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
  1. zaplog@zaplog
    #156315
    -- selected for frontpage by system --