1. #desinformatie
  2. #informatieoorlog
  3. #inlichtingendienst
  4. #nctv
  5. #plandemie
  6. Artikelen

'Desinformatie', Deel 1: Achtergrond.

Propaganda en censuur on steroids: de desinformatie operatie is de moderne variant van narratiefsturing door de overheid.

Door Cees van den Bos

Toen de geopolitieke spanningen omstreeks 2012 opliepen tussen de westerse wereld enerzijds, en Rusland en China anderzijds, werd dit in het westerse blok aangegrepen om ‘desinformatie’ te bestrijden. Men wilde hiermee naar verluid de ‘democratie beschermen’. Voor veel burgers zal niet geheel duidelijk zijn geweest wat onze regeringsleiders hiermee bedoelden. Het klonk echter gevoelsmatig goed. Men ambieerde immers iets met een negatieve ondertoon (desinformatie) te bestrijden.

Desinformatie is in feite bewust verspreide, onjuiste informatie die niet per definitie de democratie, maar wel het regeringsbeleid ondermijnt. Normaal gesproken zou de waarheid het beste wapen tegen desinformatie zijn. Maar dat blijkt de afgelopen jaren niet de inzet te zijn geweest van onze overheden. In het afgelopen decennium hebben belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden die de overheden tot verregaande beïnvloeding van de perceptie van de burger in staat stelden. Deze nieuwe methoden zijn toegepast op de eigen burgers gedurende de coronacrisis.

Lees meer

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
  1. zaplog@zaplog
    #156270
    -- selected for frontpage by system --