1. #hetnieuwenormaal
  2. #id2020
  3. #merktekenvanhetbeest
  4. Artikelen

Microsoft, de ID2020 Alliance, universele digitale identificatie en u

In 2019 sloot Microsoft zich aan bij ID2020, een wereldwijde Alliantie die tot doel heeft universele digitale identiteiten voor iedereen te creëren. Wat zijn de sociale, economische en ethische implicaties van een dergelijk initiatief?

In mei 2016 werkte ID2020, een alliantie van regeringen, non-profits, de academische wereld, meer dan 150 bedrijven uit de particuliere sector en 11 agentschappen van de Verenigde Naties, op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in NY samen aan de vraag hoe iedereen op deze planeet een unieke digitale identiteit kan krijgen.

De fundamentele missie om een universeel identificatiesysteem te creëren dat elke persoon op de wereld omvat, met behulp van moderne technologie en de steun van diverse regeringen, financiële instellingen en meer, is het doel dat schuilgaat achter de humanitaire zaak.

De ID2020-Alliantie en haar 2030-doelstelling

Volgens het bestuursmateriaal van de Alliantie wil zij tegen 2030 de opschaling van een veilig, controleerbaar, persistent digitaal identiteitssysteem mogelijk hebben gemaakt, in overeenstemming met de door de Verenigde Naties overeengekomen doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's).

In een recente aankondiging over het gebruik van blockchaintechnologie (opent in nieuw tabblad) voor gedecentraliseerde identificatie heeft Microsoft zijn steun voor dit initiatief verder verwoord: "Ieder van ons heeft een digitale identiteit nodig die we bezitten, een die alle elementen van onze digitale identiteit veilig en privé opslaat."

Dit gaat over een wereldwijde gemeenschap en economie

Mobiele technologie wordt steeds belangrijker als instrument voor identiteitsbewijs in verschillende transactiescenario's, zoals het kopen en verkopen van goederen online of in persoon, het gebruik van openbaar vervoer, het openen van deuren van hotelkamers, deelname aan pretparken en nog veel meer. Onze smartphones zijn momenteel het belangrijkste portaal dat onze digitale identiteit nauw verweeft met onze fysieke wereld.

Dit inburgeren van zelfs de rechtelozen in het digitale landschap is van het grootste belang voor het doel van de ID2020 Allianties om een universeel geaccepteerd identificatiesysteem voor iedereen op de planeet te bieden. Het is belangrijk op te merken dat het doel van dit identificatiesysteem is de basis te leggen om de burgers van de wereld te verenigen in een wereldwijde gemeenschap en een universele digitale economie. Een veilige en verifieerbare identiteit, zoals bij elke digitale transactie, is van fundamenteel belang voor deze visie.

Merkteken van het Beest

De 2 laatste alinea's van de ID2020 Allianties vertonen dezelfde restricties uit Openbaring 13 voor het niet hebben van het het merkteken van het beest.

Als het doel van de Alliantie een wereldwijd erkende digitale identiteit is voor iedereen van geboorte tot dood, zal dat dan een wereldwijd mandaat worden? Hoe zal het worden afgedwongen en door wie? Wat gebeurt er met mensen die niet willen deelnemen? Worden zij vervolgd? En hoe zal de implementatie van identificatie evolueren met technologie die verder gaat dan smartphones? Zullen wearables, implantaten zoals die in de Zweedse metro's worden gebruikt of een vorm van digitale tatoeage de norm worden?

Naarmate meer en meer transacties een digitaal karakter krijgen en gebouwd worden rond één enkele wereldwijde identificatiestandaard, ondersteund door Microsoft, wordt de vraag relevant wie deze evoluerende wereldwijde gemeenschap en economie zal besturen. Vooral omdat niet-deelnemers aan dit systeem geen goederen of diensten zouden kunnen kopen of verkopen.

Vertaald uit: Windows Central

Met ID2020 wordt de basis gelegd voor de volgende generatie.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
0