1. #cbdc
 2. #controle
 3. #digitale-euro
 4. #kaag
 5. #monetair-beleid
 6. #privacy
 7. #wef
 8. Artikelen

CBDC desinformatie

Een opsomming van de desinformatie vanuit overheid & banken rondom CBDC.

De ECB probeerde CBDC er vooral stilletjes in te fietsen. Dat is mislukt. Nu zegt vooral KAAG over CBDC precies dat waarvan ze denkt dat het helpt om CBDC langs de kamer te krijgen. Zie het CBDC debat in de 2e kamer.

De meeste desinformatie zit al in het beginstuk van de bijdrage van Kaag (vanaf 02:34:08) tot aan de eerste interruptie.

Voordat we naar de puntenlijst te gaan, eerst even de volgende context:

ECB en EU nemen de besluiten. Er is geen vetorecht voor landen.

Kaag heeft dus makelijk praten. Ze kan van alles beloven want ze kan altijd opvoeren dat ze 'haar best heeft gedaan om de wensen van de kamer naar voren te brengen'. Elk debat over CBDC is dus bij voorbaat uitgehold, en het feit dat KAAG doet alsof er nog iets te kiezen valt zegt al genoeg over haar (on)oprechtheid.

Trap niet in 'goede afspraken', want die worden altijd doelwit van lobbies.

Randvoorwaardes & criteria gaan altijd schuiven door lobby.

En als de lobby faalt, dan is er altijd wel een noodsituatie beschikbaar om de afspraak open te breken. CBDC is eindeloos flexibel, en bevat geen technische blemmering voor latere aanpassingen, als de afspraken wijzigen. Elke belofte of afspraak betekent dus niets meer dan dat: een belofte. Ook termen als 'ingebouwde waarborgen' geven geen garanties: Het meeste van wat wordt 'ingebouwd' kan er ook weer uitgebouwd.

Tweede kamer hapt vaak in het aas van 'goede afspraken'

Toegegeven: Dit punt is in TK lastig als 'vals argument' te benoemen, want in de kamer draait immers volop de integriteits-psyop.

We werken hier allemaal met de beste intenties, dus wordt er een zerotolerance beleid (met schorsing als sanctie) op 'verdachtmakingen' gevoerd.

Dit terwijl er sinds covid jaar op jaar miljarden kwijtraken, WOO verzoeken tot het uiterste getraineerd worden, en zo'n beetje alle relevante modellen, berekeningen en achterliggende data ontransparant in de kluis zitten, én blijven. Dit is trouwens een goed voorbeeld van de gaslighting techniek die de sinds COVID over de hele wereld routinematig wordt inzet.

En als de kamer er een keer niet intrapt...

Dan worden 'goede afspraken' door de coalitie als smoes gebruikt om ondanks kamerbezwaren toch door te pakken.

Van Huffelen geeft dus namens NL akkoord op de digitale gevangenis (volgende stap), zolang die gevangenis maar vrijwillig blijft

Net zoals Hugo over de injecties beweerde.

Hieronder nu de belangrijkste desinformatiepunten.

♢ Het belangrijkste aspect van de Digitale Euro is 'Privacy'

Dit is wat we al meer dan een jaar horen. Een eigen consultatie bracht dit punt volgens ECB naar voren.

De ECB ontving een recordaantal van meer dan 8000 reacties op deze raadpleging, waarbij 43% van de gebruikers privacy als het meest waardevolle kenmerk noemde. Dit werd gevolgd door veiligheid (18%), de mogelijkheid om in de hele eurozone te betalen (11%), geen extra kosten (9%) en offline bruikbaarheid (8%). https://www.finextra.com/newsarticle/37852/privacy-ranked-the-most-important-feature-for-future-digital-euro

Juist. Geen woord over ECB controleteugels. NIETS over programmeerbaarheid van het geldverkeer! Dit is dus geen representatieve consultatie geweest. De uitkomst hiervan is dus voorgekookt, wat de vraag opwerpt:

Waarom schuiven ze zelf die privacy zo nadrukkelijk naar voren?

Voorkaderen van de discussie

Het benadrukken van privacy stuurt de discussie de privacysteeg in. In deze steeg loopt elke discussie dood, want wát antwoordt een willekeurige Nederlander op vragen over 'privacy'?

Ze weten toch al alles van me.
'Ik heb niks te verbergen'..

De 'ik heb niks te verbergen'-misleiding is uitstekend geslaagd, want deze dooddoeners slaan elke privacydiscussie keer op keer DOOD. Iedereen is er ook wel klaar mee en dáárom sturen ze die CBDC discussie dus ook maar deze steeg in: Lekker makkelijk! Het zijn duidelijk geen amateurs bij de gedragspsychologische teams van de overheid. Dit wordt logisch voor wie zich realiseert dat niet 'de overheid', maar schaduwregering NCTV deze psyop-teams bemant.

Zie ook dit 20 min blckbx item met gezondheidspsycholoog Huibrecht Boluijt over gedragsmanipulatie door de overheid

Laat globalisten dus niet de discussie kaderen. Breng zelf de controlestaat en programmeerbaarheid naar voren, want dit leidt tot heel andere discussies, die veel minder voorgekaderd zijn dan de privacydiscussie.

♢ Kaag gaat zich sterk maken voor de privacy

Dit is echt een lachtertje.. Elke vorm van privacy gaat verdwijnen door de opzet die nu al vastligt. Enige privacy is wel mogelijk met CBDC als er voor een kaartgebaseerd model (een anonieme chipknip) was gekozen, maar er is dus al gekozen voor accountgebaseerd, wat zeer waarschijnlijk aan je digitale identiteitswallet gekoppeld wordt. Zo heeft de programmering van de munt namelijk toegang tot al die data die straks in al die vakjes van je ID wallet zitten. Zoals ID, opleiding, werk, schulden, belasting, justitieel verleden, openstaande boetes, CO2 budget

Update: het verlies aan privacy lijkt verkocht te gaan worden door het woord privacy te herdefinieren.

Het nieuwe privé wordt: Alle tech partijen + overheid kunnen alle gegevensvan alke transactie inzien, alleen de commerciele partijen niet (op 14.17 min).

♢ Kaag verzekert de kamer dat de digitale euro 'niet programmeerbaar' wordt

Kolder. Programmering is hét grote voordeel van CBDC, zonder dat is er geen reden om het te introduceren. Programmering is deels ook gewoon nodig om de munt (en de euro) stabiel te houden. De controlfreaks daarbovenin weten natuurlijk dat er straks enorm veel data in die identiteitswallet komt te zitten, die dan input wordt voor de programmering van zo'n munt.

Via programmering kan bijvoorbeeld het gebied waarbinnen jouw digitale geld werkt automatisch beperkt worden als jouw CO2 budget toevallig wat laag staat. Dit gebied zou 15 min rondom de woning kunnen zijn. Het CO2 budget is straks uiteraard een vakje in jouw Digitale ID Wallet. Zo'n beperking kan zelfs als service worden gepresenteerd. Je krijgt dan een bericht dat het systeem 'je helpt' dan om te voorkomen dat je budget té laag wordt. Want je moet per slot van rekening wel je ademhaling uit je CO2 budget kunnen blijven financieren ..toch?

Architectuur van de EU digitale identiteitswallet

Deze identiteitswallet zal worden gemarket als 100% veilig door het gebruik van biometrie, iets wat uiteraard 'alleen maar makkelijk is' want je hoeft immers geen wachtwoord meer te onthouden. Zie dit blckbx artikel voor een iets andere kijk op de zaak.

Details in het volledige CBDC rapport uit 2019, link staat onderaan.

Er wordt niet voor niets een mondiaal alles-koppelend Digitaal ID Wallet Systeem ontworpen. Denk je nou echt dat programmeerbaarheid er niet gaat komen omdat KAAG zegt van niet?

♢ CBDC is 'extra veilig'

Fopargument. Er is nu immers al een deposito garantiestelsel waarmee al het spaargeld veilig is.

♢ Kaag: CBDC is nog vaag en er is nog niets besloten

Nee niet waar.

De consultatie was rond de 100% negatief. Lees zelf maar even enkele reacties op de consultatie, voor zover dit mogelijk is in het brakke overzicht waar alle talen door elkaar heenstaan. En er is dus al gekozen voor accountbased CBDC, een belangrijke keuze die 100% verlies aan privacy tot gevolg heeft.

De financiering is ook al rond ...het komt uit het 'coronafonds'. https://arnowellens.eu/article/60873/de-moeder-van-alle-cbdc-podcasts-tweede-kamer-gaat-hier-niet-over-laat-die-debatten-lekker


https://nos.nl/artikel/2378763-807-miljard-voor-eu-herstelfonds-waar-gaat-t-heen-en-waar-komt-t-vandaan

Maar ja, 'alles is al besloten' verkoopt natuurlijk niet zo lekker dus houdt KAAG maar een schijn van democratie op door te doen alsof er nog iets te kiezen valt. Er was op 7 November een high-level CBDC meeting in Brussel waar alle stakeholders van de digitale euro uitgenodigd waren. Iedereen was er dus, inclusief Maxima, maar volksvertegenwoordiger en SP-kamerlid Mahir Alkaya, die goed op de hoogte is en als officieel ‘rapporteur digitale euro’ wel een uitnodiging had verwacht, kreeg deze niet.

Mahir kreeg wel toegang tot de opnames, en dáár hoorde hij Máxima spreken alsof de invoering van de digitale euro al een voldongen feit is! https://deanderekrant.nl/nieuws/digitale-controlemunt-komt-er-zonder-inspraak-van-burgers-2022-11-11
In de Volksrant meldt Alkaya (ex-voorstander van CBDC, zie artikel) enkele illusies armer te zijn: ‘We krijgen dit gewoon door de strot geduwd’.

Noot: Globalisme is per definitie anti-democratisch

Globalisten bediscussieren hun projecten altijd minimaal 5 jaar vóórdat ze er met ons over praten. Om de tijdslijn te managen worden in dit soort interne discussies belangrijke knopen vaak wel doorgehakt, zodat andere 'afdelingen' van het globalistenkasteel verder kunnen terwijl de besluitvorming doorcascadeert tot doorgedrukt wordt op landsniveau.

Hierom is globalistische besluitvorming dus per definitie ondemocratisch, want eenmaal genomen globalistische besluiten zijn onwrikbaar tegen de tijd dat de burger met de gevolgen wordt geconfronteerd. En voor die tijd zijn die WEF projecten vaak veel te vaag om tractie te genereren.

De onwrikbaarheid van globalistische besluiten merken we nu al dagelijks aan het covid, stikstof, asiel en klimaatbeleid.

♢ KAAG garandeert: CASH blijft

Absurd. Hieronder een aantal redenen.

IMF heeft andere plannen.

Zie het IMF rapport uit 2017: Het macro-economische effect van ontcashing.

De conclusies uit dit rapport (pagina 23-24)

 • Ontcashing door een verschuiving naar overdraagbare deposito's weerspiegelt een natuurlijk streven naar economische flexibiliteit en groei.
 • Ontcashing door de particuliere sector lijkt te verkiezen boven ont-cashing door de overheid.
 • Het macro-economische effect van ont-cashing zal hoogstwaarschijnlijk netto positief zijn.
 • wat de kosten betreft, kan het ont-cashen tijdelijk fricties veroorzaken in alle sectoren, aangezien de gevestigde geldprocedures moeten worden ingekrompen.

Het IMF ziet CASH als belemmering voor het instrument 'negatieve rente'

ECB heeft veelt e veel geld gecreerd, en om nu de geldhoeveelheid te kunnen reguleren grijpt het naar het heffen van negatieve rente als een instrument om consumenten te pushen hun geld te laten circuleren (uit te geven). CASH is wel inflatiegevoelig, maar er kan geen rente op worden geheven, en daarmee is de cashberg een vluchtheuvel voor deze impopulaire monetaire beleidsmaatregel.

Zie de officiele IMF documentatie, die niemand (behalve Arno Wellens) lijkt te lezen. CASH als obstakel is voor negatieve rente wordt letterlijk benoemd in dit IMF rapport uit 2018.

Bij V for Valentine over CBDC (min 1:30) benoemt Arno Wellens het instrument negatieve rente als belangrijkste motivatie waarom de ECB zo graag CBDC wil

CBDC brengt de 'transmissie van monetair beleid' naar 100%

Transmissie is een term uit de bankenwereld en is een leuker woord voor gehoorzaamheid. Let wel: een maatregel binnen monetair beleid is niet perse slecht en kan ook zeker in uw voordeel uitpakken. Het punt is meer: welke maatregel ze daarboven ook bedenken, met CBDC wordt zo'n maatregel altijd onontkoombaar. In China is bijvoorbeeld besloten dat een individuele digitale Yuan een maximale levensduur kan krijgen: voor die tijd moeten mensen zo'n Yuan dus uitgeven anders verdampt ie gewoon. https://www.eutimes.net/2021/04/china-reveals-digital-yuan-with-expiry-date-where-people-are-forced-to-spend-and-not-allowed-to-save/

Politisering van geld

De wens tot 'betere transmissie van beleid' is natuurlijk niet beperkt tot enkel monetair beleid. De programmeerbaarheid van CBDC introduceert ongekende flexibiliteit op betalingsverkeer: mogelijkheden kunnen op individueel niveau automatisch aan of uitgezet worden, afhankelijk van criteria op data uit diverse databronnen, liefst gekoppeld aan je digitale identiteitswallet.

Als er criteria op gegevens worden gezet, worden deze criteria uiteraard doelwit van politieke beleidsmakers en allerlei lobby's. De waan van de dag zult u niet meer langs u heen kunnen laten gaan, u zult hem tegenkomen als u betaalt met uw CBDC app.

BIS manager Augustin Carstens neemt geen blad voor de mond en gebruikt de term 'absolute controle'.

NB: BIS = centrale bank van de centrale banken. BIS is dus het hoogste niveau, de bakermat van monetair beleid.

Let op: CASH belemmert ook het CO2 budget

Een sluitend CO2 budget is niet mogelijk zolang CASH nog bestaat, anders gaat iedereen natuurlijk zijn vlees content afrekenen om vlieguren te sparen. Gezien de steeds gekker wordende klimaathysterie zou ik er niet op rekenen dat zo'n gapend gat in het CO2 budget lang blijft bestaan.

♢ KAAG: Maxima is niet politiek actief namens Nederland

Dat is ze wel. Maxima is samen met Hoekstra en KAAG een (van de slechts drie personen ) via wie het WEF zegt banden de onderhouden met de Nederlandse regering.

♢ KAAG: Maxima promoot geen CBDC namens Nederland

Dat doet ze wel. Zie dit fragment van Blckbx Today (min 8:32).

♢ Maxima: CBDC is 'inclusief'

Ze ze het wel, maar legt het verder niet uit. De programmeerbaarheid van CBDC heeft daarentegen juist het kenmerk dat op basis van 'criteria' het digitale geld voor specifieke burgers functioneel beperkt kan worden. Die burger loopt dan dus tegen een onzichtbaar scherm aan wat hem opeens scheidt van anderen: bepaald niet inclusief dus.

 • Trudeau heeft het truckersprotest in Canada gebroken door de bankrekeningen van truckers én van hun supporters te sluiten.
 • In Brazilie gebeurt nu precies hetzelfde met de truckers die het land vastzetten in het massale protest tegen de gestolen verkiezingen.
 • In Nigeria werd ook de inclusiviteitsvlag gehesen bij de invoering van een digitale munt, maar de bevolking gaf het vertrouwen niet en daardoor is de CBDC geflopt.

In India gaan ze het in 2023 ook proberen, dus opgeven lijkt voorlopig geen optie voor de banken. Elke flop zal grondig geevalueerd worden om de volgende poging wel te laten slagen. Mogelijk wordt de burger zelfs voor het blok gezet om de acceptatie van digitaal geld dan maar te forceren.

De ECB zet CBDC nu al neer als "noodzakelijk voor monetaire stabiliteit"

Noot: ECB heeft onder Draghi teveel geld gecreeerd, en voert de onstabiliteit die dit heeft opgeleverd nu op als reden om ons digitaal geld op te dringen.

♢ Maxima: ook de allerzwaksten kunnen een CBDC rekening krijgen

Is het makkelijker om een CBCD rekening te openen dan een gewone bankrekening? Ik zou niet weten waarom. Er bestaat sinds 2010 al een initiatief https://www.basisbankrekening.nl/ wat als doelstelling heeft om iedereen toegang te geven tot een bankrekening zodat actieve deelname aan de maatschappij in ieder geval mogelijk is.

Hoe groot is de groep zonder bankrekening in Nederland?

Die groep kan niet groot zijn want de afgelopen jaren is het praktisch onmogelijk gemaakt om geen bankrekening te hebben. En CBDC in Nederland invoeren gaat mensen elders op de wereld natuurlijk niet helpen.

De ingezette logica lijkt dus op die tijdens covid: de vrijheid van iedereen beknotten om 0.5% 'kwetsbaren' te redden. Maar de oversterfte, groter dan de covid sterfte, heeft vervolgens geen enkele haast.

Maxima voert al jaren campagne voor 'financiele inclusiviteit', met onder andere de microkredieten, die in een flink aantal gevallen tot grote schulden geleid hebben. (ftm, indignatie). Maxima communiceert dat er mondiaal gezien 1,4 miljard mensen geen bankrekening hebben. Waarschijnlijk hebben deze mensen dus ook geen schulden?

Lees het ECB rapport uit 2020 over de digitale euro

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. zaplog@zaplog
  #156233
  -- selected for frontpage by system --
 2. zaplog@zaplog
  #156272
  -- selected for frontpage by system --