1. #archeologie
 2. #geschiedvervalsing
 3. #ontstaansgeschiedenis
 4. #ooparts
 5. #reuzen
 6. #voorgeschreven-werkelijkheid
 7. Artikelen

Reuzen bestonden overal op aarde en door de gehele geschiedenis

De Sumerische beschaving vertelt over een ras van reuzen die over de Sumeriërs heersten, en er zijn veel afbeeldingen van hen. Sumerische verslagen spreken over een reuzenkoning met de naam Gilgamesj die 126 jaar lang regeerde. Geleerden beschouwen hem over het algemeen als een echt historisch figuur, omdat er inscripties zijn gevonden die het bestaan van andere figuren die met hem in verband worden gebracht bevestigen. In het Oude Egypte zijn er honderden afbeeldingen van reuzen, en de Egyptische verslagen beschrijven de oude farao dynastieën als een ras van lange reuzen, en er zijn ook honderden reusachtige sarcofagen gevonden, maar de mummies daar werden lang geplunderd. Het Boek Genesis, het eerste boek van de Hebreeuwse Bijbel en het Oude Testament, vertelt ons het verhaal van een oud reuzenras, de Nephilim genaamd. Het verhaal van de Nephilim-reuzen wordt verder uitgewerkt in een ander oud manuscript - Het Boek van Henoch. Blijkbaar vermengden de Wachters, die gevallen engelen waren, zich met de vrouwen op aarde, en als gevolg daarvan werden de Nephilim-reuzen geboren.

Overal in de geschiedenis en op aarde duiken verhalen over reuzen op. Dat dit niet slechts mythische wezens hoeven zijn, blijkt uit de talloze skeletten van reuzen die overal worden opgegraven. Onderin dit artikel wat voorbeelden van zulke artikelen. Om een of andere reden horen we er echter weinig van in de normale media. Veel meer krantenartikelen hier: http://www.sydhav.no/giants/newspapers.htm.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
13
 1. zaplog@zaplog
  #156222
  -- selected for frontpage by system --
 2. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156223

  Er hebben meerdere menssoorten geleefd, sommigen gelijktijdig, een menssoort van reuzen is mogelijk. De mens / homo sapiens is als enige overgebleven als gevolg van de menselijke staat van bewustzijn > onbewust-duaal. De mens is het eindproduct van de evolutie, er komt na de mens geen andere levensvorm. Het bewustzijn van de mens is echter nog niet uit geëvolueerd, de mens is voorbestemd een bepaalde staat van bewustzijn te betreden (bewust-nonduaal) zoals iedere levensvorm op een bepaalde manier is voorbestemd. Dat betekent niet dat de mens per definitie die staat van bewustzijn zal betreden, je moet eerst nagenoeg volledig bewust worden en dan komt de vrije wil in het spel. M.a.w. op een bepaald punt word je voor de keuze gesteld > bewust-duaal of bewust-nonduaal. Bewust-nonduaal is de hoogste staat van het belichaamd bewustzijn mogelijk in de kosmos en zou je verlichting of nirvana kunnen noemen, bij bewust-duaal verkoop je bij wijze van spreken je ziel bewust aan de duivel.

 3. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156224

  Heb lang gedacht dat de mens in aanraking geweest moet zijn met buitenaardsen om zodoende het afwijkende gedrag van de mens te kunnen verklaren, totdat ik realiseerde dat ook op een andere planeet de evolutie begonnen moet zijn met eencelligen en daaropvolgend een evolutie waardoor de levensvormen complexer, intelligenter én bewuster werden. Het afwijkende gedrag van de mens is middels de eigen evolutie te verklaren. Het bewustzijn van al het leven tot de mens is duaal noch nonduaal, hun staat van bewustzijn is. Ze zijn het wezen, ze zijn de levensvorm. Dan maakt de evolutie een enorme sprong en creëert een levensvorm die een duaal bewustzijn heeft (de mens), die levensvorm is niet enkel het wezen maar tevens het anti-wezen. Die levensvorm, het eindproduct, is tevens het anti-wezen zodat het zichzelf vragen kan stellen aangaande de schepping en schepper (wie of wat dat ook mag zijn). Zodoende is deze levensvorm de construct van de schepping gaan begrijpen, zoals de vier dimensies: lengte-breedte-hoogte (ruimte) en tijd. Met als gevolg dat die levensvorm bv in staat is piramides te bouwen, t/m raketten naar mars te sturen. Het gaat niet alleen om intelligentie maar om de staat van bewustzijn en datzelfde geldt voor al het leven in de kosmos. Dankzij het duale bewustzijn wijkt de mens af van al het andere leven op aarde en is daardoor een vreemde eend in de bijt. De 4 dimensies, zoals net genoemd, zijn feitelijk geen dimensies maar onderdeel van de construct van de schepping/creatie (of hoe je het noemen wilt). Er zijn slechts twee dimensies, twee tegengestelde dimensies.

 4. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156227

  Het hoofddoel van al het leven is het doorgeven van de sterkste genen, behalve bij de mens. Het doorgeven van de sterkste genen is materieel, het hoofddoel van al het leven is materieel. Behalve bij de mens, het hoofddoel van de mens is niet materieel maar immaterieel.

 5. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156228

  Het hoofddoel van de mens is immaterieel, dat is de reden waarom alle volken die hebben geleefd in goden en het immateriële / hiernamaals geloofden. De bouwers van de piramides van gizeh waren volop bezig met het immateriële / hiernamaals. Ze waren zeer bewust en begrepen dat de schepping imperfect is, dankzij de imperfectie vergaat alles, gaan we dood, is geen mens perfect, etc.. Perfectie bevindt zich enkel in het hiernamaals, met symmetrie kom je op aarde het dichtst bij perfectie. Daarom bouwden ze de piramides, met het bouwen van piramides creëerde ze zo goed als mogelijk perfectie op aarde. De nagenoeg perfecte piramides hadden als doel de overgang naar perfectie te faciliteren en symboliseerden tevens de perfectie van het hiernamaals. De symmetrische oude farao beelden waren een fictief persoon, het is niet het gezicht van een bepaalde farao. Het is het gezicht van de perfecte mens, vandaar dat de gezichten volledig symmetrisch zijn en de farao zou het dichtst in de buurt komen van de perfecte mens. De farao had daarom het voorrecht om na de dood middels de piramide niet alleen naar het hiernamaals af te reizen maar tevens als god geboren te worden. Dat was de reden waarom duizenden mensen van harte meewerkten aan de bouw van de piramides. De vraag blijft wel hoe de piramides van gizeh zijn gebouwd.

 6. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156229

  De optie dat de piramides door buitenaardsen zijn gebouwd is mogelijk maar om die optie te gebruiken enkel omdat vooralsnog niet verklaard kan worden hoe de mens uit die tijd het voor elkaar kreeg daar doe je de mens mee tekort. Het is tevens vreemd dat nooit overwogen is dat reuzen hebben geholpen bij de bouw.
  De piramide van cheops was m.i. een machine, het diende een doel. De ventilatieschachten zijn geen ventilatieschachten, dat is alweer enige tijd geleden aangetoond met een robot. Ze stuitte op een marmeren deurtje (30x30cm) met twee koperen handvatten. De bouwers zullen niet vermoed hebben dat het deurtje ooit door mensen gezien zou worden, het had een symbolisch doel. Het deurtje kon van binnenuit "geopend" worden, m.a.w. iets van binnen kon zodoende naar buiten. De bouwers van de piramides waren verre van dom, dat hebben ze bewezen met de piramides. De bouwers hadden een vermoeden en dat vermoeden werd een overtuiging, die overtuiging was het hiernamaals. Mooier en beter dan het hiernamaals is wedergeboorte of reïncarnatie, daar diende m.i. de piramide voor. De bouwers waren verre van dom en daarom moet hun vermoeden zeer serieus worden genomen.

 7. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156230

  Deze docu sloeg me in 1994 uit m'n sokken, deze docu is een aanrader voor degenen die de docu nog niet hebben gezien.

  https://www.youtube.com/watch?v=zUD3cR8vYxw&ab_channel=YouDoebe

 8. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156232

  Hetgeen dat het alles verbindt is evolutie. Leven bestaat dankzij de evolutie van de kosmos, wij bestaan dankzij de evolutie van leven. Evolutie is progressie, evolutie is een stijgende lijn. De progressie van de eencelligen t/m de mens, de stijgende lijn is onmiskenbaar. Als je de lijn ziet en snapt dan kan je de lijn doortrekken, dan zie je waar de evolutie naartoe werkt / wil / kan. Met het ontstaan van de mens is de evolutie / de stijgende lijn gestagneerd en veranderd in een golvende verticale lijn. De mens bevindt zich al tijden op een tweesprong met de mogelijkheid verder te evolueren, of te devolueren. Als het pad van devolutie wordt genomen dan betekent dat het einde van de mens, dan zal de mens verdwijnen en is het voltooien van de evolutie op aarde niet gelukt. M.i. hebben de oude de egyptenaren geprobeerd de stijgende lijn te volgen, zoals ook gautama boeddha e.a. hebben geprobeerd, ze hadden een vermoeden en overtuiging maar konden daarmee helaas niet ontkomen aan de status quo waar de mens zich vooralsnog in bevindt.

 9. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156234

  De grote vraag waar alles mee valt of staat is:
  Is bewustzijn materieel of is bewustzijn immaterieel?

  Het probleem is dat beiden heel goed te beargumenteren zijn, hoewel immaterieel bewustzijn vreemd genoeg beter te beargumenteren is.

 10. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156235

  Werd geattendeerd op de wetenschapper Donald Hoffman die o.a. is gespecialiseerd in evolutionary game theory. Kende de man niet. Hij vertegenwoordigt een stroming binnen de wetenschap die niet langer concludeert dat ruimtetijd fundamenteel is maar dat bewustzijn fundamenteel is, wat inhoudt dat bewustzijn immaterieel zou zijn. Zo stelt hij o.a. dat bewustzijn niet een product van het brein maar dat het brein een product van bewustzijn is. Vind het een openbaring dat niet religieuze wetenschappers hier open voor staan en het heel serieus nemen, dat schept hoop want ben ervan overtuigd dat ze hiermee voor 100% op de goede weg zitten en niet alleen omdat ik ook al tot die conclusies was gekomen.

 11. Gerenommeerde wetenschappers als David Bohm en Rupert Sheldrake stonden er min of meer al voor open, vandaar de gesprekken toentertijd met J.Krishnamurti. Het grote probleem, we kunnen het immateriële niet detecteren waardoor het nooit op de wetenschappelijke manier te bewijzen zal zijn, hoewel het wel wetenschappelijk bespreekbaar kan zijn zoals bv de evolutie- en zwaartekrachttheorie. Echter, dan moet je weten wat het immateriële is en waaruit het bestaat. Als je weet waarom we het immateriële niet kunnen detecteren dan weet je tevens wat het immateriële is en waaruit het bestaat. Ik weet waarom we het immateriële niet kunnen detecteren.

 12. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156239

  Heb de LHC altijd als de equivalent van de piramide gezien, ze hebben niet hetzelfde doel maar beide zijn het toppunt van het menselijk kunnen. Stel de huidige beschavingen vergaan en de paar overgebleven mensen worden teruggeworpen naar het stenen tijdperk, om na duizenden jaren er weer uit te klimmen. Dan ontdekken ze plots de deels vergane LHC en zal worden gedacht wat is dat voor apparaat, wat was het doel, wie heeft het gemaakt? Het lijkt een machine maar wat voor machine, het beslaat tientallen kilometers, hoe hebben ze het kunnen maken? Werd het gebruikt om energie op te wekken, was het een tijdmachine of een portaal voor buitenaardsen?
  De LHC is oa gemaakt in de hoop het ontstaan van de kosmos te verklaren en daarmee tevens nieuwe ontdekkingen te doen zoals nieuwe energiebronnen, het heeft voor een groot deel een commercieel doel, een materieel doel. Daar ligt m.i. het verschil met de piramide, de piramide had geen materieel maar een immaterieel doel. Sommigen denken dat de piramide een machine was om energie op te wekken. Oké, energie voor wat, er was blijkbaar genoeg energie om de piramide te bouwen, waren die energiebronnen niet voldoende? Nee, pas toen de piramide klaar en in gebruik was beschikte ze over energie. Oké, dan blijft de vraag hoe ze de piramide hebben gebouwd.
  Die mensen waren minstens net zo intelligent als wij maar leefden in een heel andere wereld met totaal andere prioriteiten. Het is heel moeilijk om je in hun wereld in te leven, exact te begrijpen waar hun prioriteiten lagen en wat zij als de zin van het leven zagen. Daar ligt m.i. het probleem.

 13. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156240

  Naar mijn weten heeft niemand nog geconcludeerd dat de gebieden zeer stabiel geweest moeten zijn tijdens de bouw van de piramides van gizeh, de toevoer kwam immers van zeer ver. Geen oorlogen e.d. wat bijzonder is want tijdens de latere dynastieën was continu oorlog, machtsovernames e.d.
  De piramides van gizeh zijn gebouwd omdat ze ertoe in staat waren zoals wij de LHC hebben gebouwd omdat we ertoe in staat zijn, wat de LHC uiteindelijk zal opleveren is de vraag. Met de piramides van gizeh lieten de bouwers zien wiskundig zeer goed onderlegd te zijn en dat ze de construct van de schepping begrepen, simpel gesteld: lengte x breedte x hoogte + tijd. Dat ze over die kennis beschikte is zeer bijzonder, daarmee waren ze hun tijd ver vooruit. Ze begrepen de construct van de schepping en waren overtuigd van het immateriële maar begrepen die construct niet waardoor ze het verkeerd interpreteerden, dat kunnen we nu duizenden jaren later concluderen.
  Deze hypothese zal voor sommigen niet zo spannend zijn, voor mij wel want het toont aan dat ook zeer hoog ontwikkelde volken volledig overtuigd waren van het immateriële zoals ieder volk deed. Ze interpreteerde het immateriële verkeerd omdat ze de construct niet begrepen, zoals die duizenden jaren later nog steeds niet wordt begrepen ondanks zieners zoals bv gautama boeddha. Hoe spannend wil je het hebben?!