1. #mi6
 2. #oorlog
 3. #propaganda
 4. #sohr
 5. #syrie
 6. #white-helmets
 7. Artikelen

Oorlogspropaganda en de vuile oorlog tegen Syrië

Artikel van 2 december 2015.

Een billboard in Damascus toont president Assad en wijlen sjeik al Bouti, de belangrijkste Korangeleerde van Syrië. De sjeik werd in mei 2013 met 40 anderen in een moskee vermoord door Jabhat al Nusra. Op typische wijze dreigden ze hem te vermoorden, doodden hem, vierden feest en gaven vervolgens de Syrische regering de schuld.

Oorlogspropaganda vereist vaak het opgeven van gewone rede en principe, en de Vuile Oorlog tegen Syrië demonstreert dit in overvloed. Een gestage stroom van gruwelverhalen - "vatbommen", chemische wapens, moorden op "industriële schaal", dode baby's - doordringen het westerse nieuws over Syrië. Deze verhalen hebben allemaal twee dingen gemeen: ze schilderen de Syrische president en het Syrische leger af als monsters die burgers, ook kinderen, afslachten; maar als je ze natrekt, komen alle verhalen uit volstrekt partijdige bronnen. We worden misleid.

Normale ethische opvattingen over het vermijden van belangenconflicten, het zoeken naar onafhankelijk bewijs en het diskwalificeren van zelfingenomen beweringen van oorlogvoerende partijen zijn in een groot deel van het westerse debat genegeerd. Deze giftige sfeer nodigt uit tot verdere verzinsels, die worden herhaald voor een goedgelovig publiek, zelfs wanneer de leugens die zijn gebruikt om eerdere invasies (bv. van Irak in 2003) en vuile oorlogen (bv. in Libië, 2011) te rechtvaardigen nog relatief vers in het geheugen liggen. Net als in eerdere oorlogen is het doel de vijand te demoniseren, door gebruik te maken van herhaalde beweringen over gruweldaden, en zo de steun van de bevolking voor de oorlog te mobiliseren (Knightley 2001).

Toch is het in oorlogssituaties noodzakelijk om bij het lezen van omstreden bewijsmateriaal enkele belangrijke principes in acht te nemen, tenminste als we de waarheid van de zaak willen begrijpen. Een oorlogvoerende partij heeft er altijd belang bij haar tegenstander in diskrediet te brengen en te delegitimeren. Daarom moeten we "bewijsmateriaal" van een oorlogvoerende partij tegen een tegenstander altijd met grote argwaan bekijken. Het is niet zo dat een strijdende partij niet in staat is haar tegenstander te begrijpen, maar wat zij zegt zal altijd worden bepaald door hun speciale belang. We moeten uitgaan van vooringenomenheid. Als er geen manier is om de oorsprong van dat bewijs na te gaan, en als het partijdig en "egoïstisch" is, moet het worden verworpen als forensisch waardeloos. Deze uitsluiting van "egoïstisch" bewijs volgt algemene beginselen die worden toegepast in het burgerlijk recht en het strafrecht. Dergelijk bewijs heeft alleen waarde wanneer het ingaat tegen het belang van de strijdende partij, zoals bij bekentenissen, of wanneer het iets zegt over de mentaliteit van de partij die het aandraagt.

Deze beginselen gelden zowel wanneer het gaat om de aard van oorlogsgeweld als om legitimiteitskwesties zoals de publieke opinie en politieke trouw. Wanneer islamistische gewapende groepen en hun medestanders bijvoorbeeld beweren dat hun aartsvijand, het Arabische leger van Syrië, burgers afslacht (bv. AP 2015), dan is die bewering op zich vrijwel betekenisloos. We verwachten dat gewapende tegenstanders elkaar aanvallen, zowel met woorden als met wapens. Valse verhalen over regeringswreedheden speelden vanaf het begin van het conflict. Het hoofd van een klooster in Homs, Moeder Agnes-Mariam, hekelde al in 2011 "valse vlag"-misdaden van groepen van het "Vrije Syrische Leger", waarbij de beelden van moordslachtoffers werden gerecycleerd in mediaopstellingen van sektarische islamisten (SANA 2011). Ook de Amerikaanse journalist Nir Rosen schreef over "dode oppositiestrijders ... beschreven als onschuldige burgers gedood door veiligheidstroepen" (Rosen 2012). Wat is de les hier? Pas op voor partijdige gruwelverhalen. Ze kunnen hoogstens dienen als een vlag, een beschuldiging die een zoektocht naar onafhankelijk bewijs in gang kan zetten; maar ze leiden vaker af van de huidige realiteit.

Om dezelfde reden, wanneer de Qatarese monarchie (die miljarden dollars heeft geïnvesteerd in de gewapende aanvallen op Syrië) een anonieme, betaalde getuige 'Caesar' presenteert, met foto's van talrijke dode en gemartelde lichamen, en het Syrische leger beschuldigt van 'moorden op industriële schaal' (O'Toole 2014; Jalabi 2015), moet het duidelijk zijn dat dit 'bewijs' partijdig en onbetrouwbaar is (Smith-Spark 2014; MMM 2014). Het feit dat dit verhaal werd gepresenteerd door een oorlogvoerende partij vlak voor een vredesconferentie in Genève zou nog meer reden tot argwaan moeten geven. Maar zonder echt onafhankelijk bewijs om de getuige te bevestigen kunnen we niet nagaan in welk jaar, onder welke omstandigheden of zelfs in welk land de foto's zijn genomen. Degenen die de sektarische groepen financieren en bewapenen hebben de afgelopen jaren honderdduizenden mensen afgeslacht in de oorlogen in Afghanistan, Irak en Syrië. Er is geen tekort aan foto's van dode lichamen. Het feit dat westerse mediabronnen deze beschuldigingen uitvoeren, met behulp van advocaten (ook betaald door Qatar) om 'bootstrap' ondersteuning te bieden (Cartalucci 2014; Murphy 2014), toont slechts hun beperkte begrip van onafhankelijk bewijs.

Vergelijkbare principes gelden voor beweringen over legitimiteit. Beweringen van Amerikaanse regeringsfunctionarissen, die openlijk en illegaal "regime change" in Syrië nastreven, dat president Assad "alle legitimiteit heeft verloren" (bijv. Hilary Clinton in Al Jazeera 2011) moeten worden gezien als gewoon zelfdienende, partijdige propaganda. In het geval van de beweringen van Washington over de aanval met chemische wapens in augustus 2013 in Oost-Ghouta, probeerden de Amerikaanse regering en enkele van haar ingebedde agentschappen telemetrie en ander indirect bewijsmateriaal te gebruiken om het Syrische leger te beschuldigen (Gladstone en Chivers 2013; HRW 2013). Maar nadat die beweringen werden vernietigd door een reeks onafhankelijke bewijzen (Lloyd en Postol 2014; Hersh 2014; Anderson 2015), bleven Washington en zijn media-periferie gewoon dezelfde in diskrediet gebrachte beschuldigingen herhalen. In het klimaat van oorlog waren maar weinigen in de westerse media moedig genoeg om te zeggen dat 'de keizer geen kleren heeft'.

We zouden misschien wat meer aandacht besteden wanneer bewijsmateriaal van oorlogvoerende partijen tegen hun eigen belang ingaat. Zo interviewden westerse media in 2012 drie commandanten van het Vrije Syrische Leger (FSA) in Aleppo. Ze gaven allemaal toe dat ze gehaat werden door de lokale bevolking en dat de Syrische president de loyaliteit van de meesten had. Eén zei dat president Assad ongeveer '70 procent' steun had (Bayoumy 2013) in die hoofdzakelijk soennitische moslimstad. Een tweede zei dat de lokale bevolking 'allemaal loyaal is aan de crimineel Bashar, ze informeren ons' (Abouzeid 2012). Een derde zei dat het "allemaal informanten zijn ... ze haten ons. Ze geven ons de schuld van de vernietiging" (Abdul-Ahad 2012). Hoewel dit gewoon anekdotisch bewijs is, heeft het, omdat het tegen de belangen van de bronnen ingaat, meer betekenis dan zelfbevestigende beweringen. Evenzo, terwijl NAVO-regeringsleiders beweerden dat president Assad "alle legitimiteit had verloren", schatte een intern NAVO-rapport dat 70% van de Syriërs de president steunde, 20% neutraal was en 10% de "rebellen" steunde (World Tribune 2013; BIN 2013). Hoewel er geen publieke details zijn over de methode achter deze schatting, heeft het enige betekenis omdat het ook tegen het eigenbelang ingaat. Het komt ook ongeveer overeen met de uitslag van de presidentsverkiezingen van juni 2014, waar Bashar al Assad 65% steun kreeg van alle kiesgerechtigden, dat wil zeggen 88,7% van de stemmen bij een deelname van 73,4% (Idea International 2015).

Misschien wel de meest voorkomende, systematische fout van de westerse media, die over de Syrische crisis rapporteren, is het buitengewone vertrouwen op één persoon, een man gevestigd in Groot-Brittannië die zichzelf het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) noemt. Veel van de verhalen over het aantal Syrische lijken, de wreedheden van het "regime" en de enorme collaterale schade komen van deze man. Toch heeft Rami Abdul Rahman op zijn website altijd de vlag gevoerd van het door de Moslimbroederschap geleide 'Vrije Syrische Leger' (SOHR 2015). Hij beweert informatie te verzamelen van een netwerk van medewerkers in en rond Syrië. Het is logisch om aan te nemen dat dit ook veelal anti-regeringsmensen zouden zijn. Mediakanalen die ervoor kiezen zich te baseren op zo'n openlijk partijdige bron ondermijnen hun eigen geloofwaardigheid. Misschien kan het ze niet schelen? Het feit dat westerse regeringen in dit conflict over het algemeen de lijn van de Moslimbroederschap over Syrië steunen, maakt hen misschien minder bezorgd. Westerse media presenteren regelmatig de SOHR-verhalen, vaak met indrukwekkend klinkende slachtofferaantallen, alsof het feiten zijn (bijv. AP 2015; Pollard 2015). Een 'regime'-ontkenning kan worden toegevoegd bij paragraaf 7 of 8, om de indruk van evenwichtige journalistiek te wekken. Abdul Rahmans occasionele kritiek op rivaliserende salafistische groepen (zoals DAESH-ISIL) voegt misschien een schijn van geloofwaardigheid toe. In elk geval is de ondoordachte overname van deze partijdige verslagen belangrijk geweest voor het in leven houden van de westerse mythe dat het Syrische leger weinig meer doet dan burgers aanvallen en doden.

Veel van hetzelfde probleem is te zien in de campagne van 2014-2015 over 'vatbommen', waarbij is gezegd dat een bepaald type bom van de Syrische luchtmacht, die brandstof en scherven bevat, verantwoordelijk is geweest voor massale burgerslachtoffers. Robert Parry (2015) wijst erop dat een geïmproviseerde bom "gedropt vanuit helikopters" waarschijnlijk veel minder willekeurig is dan de meeste raketaanvallen, om nog maar te zwijgen van de verarmd uranium, napalm, witte fosfor en clustermunitie die Washington regelmatig gebruikt. Het gaat hier echter niet om de technologie, het is gewoon een nieuwe manier om afschuw en steun voor de oorlog te genereren, door te beweren dat het Syrische leger alleen maar burgers doodt. De vermeende "willekeurige" aard van dit "nieuwe" wapen wordt slechts gesuggereerd door herhaling van de slogan.

De overgrote meerderheid van de locaties van deze vermeende 'vatbom'-aanvallen, in 2014-2015, zijn plaatsen die al jaren bezet zijn door sektarische islamistische bendes: het noordoosten van Aleppo, Douma in het noordoosten van Damascus en Raqqa in de oostelijke woestijn. De in de VS gevestigde groep Human Rights Watch (nauw verbonden met het Amerikaanse orgaan voor buitenlands beleid, de Council on Foreign Relations) publiceerde een kaart met de locaties van letterlijk honderden van deze vatbomaanvallen in het "door de oppositie bezette" noordoosten van Aleppo (HRW 2014). De "oppositie" in deze gebieden is de officiële franchise van al Qaeda in Syrië, Jabhat al Nusra, geallieerd met het door Saoedi-Arabië gesteunde Islamitisch Front (een fusie van de voormalige groepen van het Vrije Syrische Leger Harakat Ahrar as-Sham, Suqur as-Sham, Liwa at-Tawhid, Jaysh al-Islam, Jabhat al-Kurdiyya, Liwa al-Haqq en Ahrar as-Sham), en later de "Islamitische Staat van Irak en de Levant" (ISIL), de Turkistan Islamic Party en het Leger van de Verovering. Vrijwel al deze groepen zijn terroristische organisaties die verantwoordelijk zijn voor tal van gruweldaden in Syrië. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Syrische leger hen regelmatig bombardeert. In tegenstelling tot de mythe van de "gematigde rebel" werken de terroristische groepen meestal samen. Zo was een door de VS gesteunde topleider van het Vrije Syrische Leger (FSA), Abdel Jabbar el-Okaidi, vrij open over het feit dat hij nauw samenwerkte met ISIL-Daesh (zie Eretz Zen 2014). De FSA heeft vanaf het begin nauw samengewerkt met de andere belangrijke Al Qaeda groep, Jabhat al Nusra.

De bron van de "burger"-dodenclaims komt bijna uitsluitend van de islamistische groeperingen zelf, of van "activisten" die met hen verbonden zijn. Die beweringen worden vervolgens uitvergroot door de westerse media en door sommige NGO's voor mensenrechten die in feite zijn "ingebed" in het buitenlands beleid van westerse regeringen. De aantallen slachtoffers worden doorgaans verstrekt door het in Groot-Brittannië gevestigde 'Syrian Observatory on Human Rights' (SOHR 2015), het in Groot-Brittannië gevestigde Syrian Network for Human Rights (SN4HR 2015), of het in Istanbul gevestigde Violation Documentation Center in Syria (VDC 2015; Masi 2015). Al deze centra zijn gelieerd aan de islamistische bendes, maar bewaren doorgaans enige publieke afstand tot ISIL. Het VDC heeft enkele ISIL-slachtoffers in Syrië als 'martelaren' voor de revolutie opgevoerd (zie Sterling 2015b). Mijn belangrijkste punt is echter dat het allemaal partijdige stemmen zijn, sektarische islamisten die uit zijn op de omverwerping van de seculiere staat en zeer gemotiveerd zijn om het Syrische leger te belasteren en erover te liegen.

De opperbevelhebber van de propagandaoorlog, de Amerikaanse president Obama, loopt voorop door te beweren dat zijn Syrische tegenhanger "vatbommen dropt om onschuldige kinderen af te slachten" (Obama in Mosendz 2015). Aangezien er nooit enig bewijs is geleverd dat president Assad dergelijke bedoelingen had, noemt Parry (2015) deze uitspraak terecht 'grove en misleidende propaganda'. Het Witte Huis wordt gesteund door 'embedded watchdog' Human Rights Watch, wiens baas Kenneth Roth obsessief de woorden 'vatbommen' herhaalt, en is zelfs ontmaskerd met het plaatsen van foto's van verwoest Gaza en Kobane, waarbij hij ten onrechte beweert dat beide Aleppo lieten zien na 'Assad's vatbombardementen' (MOA 2015; Interventions Watch 2015). In feite toonden die foto's de resultaten van Israëlische, Amerikaanse en ISIL-bombardementen. Het recyclen van foto's van oorlogsslachtoffers lijkt routine te zijn geworden. Toch is het fundament van de westerse oorlogspropaganda het consequent vertrouwen op partijdige bronnen. De 'barrel bomb'-campagne is duidelijk bedoeld om de Syrische regering en het Syrische leger te delegitimeren, en misschien ook om de aanvallen op islamistische groeperingen af te schrikken of te vertragen. Het Syrische leger verontschuldigt zich echter tegenover niemand voor het bombarderen van gebieden die in handen zijn van terroristen, en het heeft altijd goed gepubliceerde pogingen gedaan om burgers te evacueren alvorens dat te doen.

De meeste burgers in de gebieden waarvan wordt gezegd dat ze zijn 'gebombardeerd met vaten' zijn al heel lang geleden vertrokken. In januari 2015 toonde Reuters (2015a) video van enkele van de laatste grote evacuaties van Douma (ten noordoosten van Damascus) door het Syrische leger. Enkele maanden later declameerde hetzelfde agentschap een bloedbad onder 'burgers' in Douma, met de 'activisten' van het SOHR als bron (Reuters 2015b). Herhaling van deze valse beweringen door de gewapende groepen en de bijbehorende 'activisten' leidde tot koppen als: 'The Syrian Regime's Barrel Bombs Kill More Civilians than ISIS and Al Qaeda Combined' (Masi 2015). Dergelijke verhalen wijzen op de noodzaak van een diepere oorlog tegen Syrië. De foto's van dode en gewonde vrouwen en kinderen in de door de gewapende groepen bewoonde spooksteden zijn gewoon geleend uit andere contexten. Amnesty International (VS) heeft het barrel bomb verhaal grotendeels overgenomen, samen met de verzonnen 'burger' slachtofferaantallen. Toch deelt Amnesty dezelfde zwakte in methode: vertrouwen op partijdige bronnen zoals de VDC, de SN4HR en de SOHR. Amnesty's pro-westerse vooringenomenheid heeft ertoe geleid dat ze in andere conflicten, zoals in Koeweit en Libië, door de NAVO verzonnen onwaarheden heeft herhaald (zie Sterling 2015b).

Dit alles wil niet zeggen dat het Syrische leger geen burgers heeft gedood, met name degenen die met de terroristische groeperingen zijn verbonden. Maar veel Syriërs, wier families rechtstreeks zijn getroffen door de terroristische aanvallen, vragen zich af waarom de regering geen tapijtbombardementen heeft uitgevoerd op gebieden als Douma, het noordoosten van Aleppo en delen van Raqqa. Zij zeggen dat de enige burgers die daar overblijven, degenen zijn die de keelsnijdende bendes steunen. De VS aarzelde zeker niet om het Iraakse verzet in Fallujah (Irak) in 2004 met tapijtbommen te bestoken (Democracy Now (2005). Maar in Syrië ging het anders, zoals een voormalig lid van de regeringsmilitie zei:

"Islamisten [verschuilen] zich achter burgers. Maar als we echt iedereen hadden gedood die de vijand steunde, zou het district Douma allang vernietigd zijn - gewoon in één dag met tanks platgegooid, zoals sommige [Syrische] heethoofden al lang [eisen]. Maar Assad wil dat niet ... onze taak is het land te herenigen. Daarom is ons voor elke missie verteld dat we onder geen beding op burgers mogen schieten. Als een burger sterft, komt er altijd een onderzoek en zo nodig een krijgsraad" (Mizah 2015).

Dergelijke zorgen worden gewoon genegeerd in het zelfgeobsedeerde en roekeloze westerse debat.

Grote voorzichtigheid is ook geboden met de beweringen van buitenstaanders die in Syrië opiniepeilingen houden. Bijvoorbeeld, hoewel het Britse ORB International geen overheidsagentschap is, wordt het gefinancierd binnen een vijandige staat en houdt het zich bezig met debatten die de oorlogvoerende partijen aangaan. Een voorbeeld: de peiling van ORB International van medio 2014 suggereerde dat "drie op de vijf Syriërs internationale militaire betrokkenheid steunen" (ORB 2014: tabel 1). Dit voorstel is een kwestie die alleen westerse regeringen echt bezighoudt en het cijfer is ongeloofwaardig. Ten eerste hebben de Syriërs die de regering steunen (volgens de meeste berekeningen een sterke meerderheid van de bevolking) zich altijd verzet tegen buitenlandse interventie. Ten tweede is het grootste deel van de Syrische oppositie ook tegen buitenlandse interventie. Het meest uitgebreide document van de Syrische oppositie, de Verklaring van Damascus (2005), verzet zich zowel tegen gewapende aanvallen op de regering als tegen buitenlandse interventie. Alleen de Moslimbroederschap, enkele figuren in ballingschap en enkele Koerdische groepen hebben zich later van dit standpunt afgesplitst. De suggestie dat na drie jaar oorlog en enorm lijden, waarbij de NAVO en de Golfmonarchie al in hoge mate hebben ingegrepen, 60% van de Syriërs meer van dat soort buitenlandse interventie wil, strookt gewoon niet met de bekende feiten. Het klopt wel met een niet-representatieve peiling die de stemmen verheft van degenen die de gewapende groepen steunen. We moeten kijken naar de manier waarop ORB informatie verzamelt.

Hun methoden zijn ondoorzichtig. De Britse groep voert peilingen uit in Syrië door kleine aantallen Syriërs in dienst te nemen met wie zij via telefoon en internet communiceren. Deze lokale agenten worden vervolgens getraind om kleine groepen mensen in heel Syrië te selecteren en te ondervragen. ORB verstrekt weinig informatie over hoe zij hun agenten selecteren of hoe deze mensen op hun beurt hun ondervraagden selecteren. Ze beweren alleen dat hun peiling representatief is. Uit de peiling van medio 2014 bleek dat 4% van de Syriërs zei dat de [door Saoedi-Arabië gesteunde islamitische groep] ISIS/Daesh "de belangen en aspiraties van het Syrische volk het best vertegenwoordigde" (ORB 2014). ISIL was toen de meest prominente gewapende anti-regeringsgroep. Dat resultaat (4% steun) zou plausibel kunnen zijn, en niet inconsistent met andere informatie. Maar de betrouwbaarheid ervan wordt ondermijnd door de ongeloofwaardig hoge steun voor buitenlandse militaire interventie. Een andere anomalie is dat uit de ORB-peiling van juli 2015 bleek dat ISIL door 21% van de Syriërs positief werd beoordeeld (ORB 2015: tabel 3). Hoewel dit niet precies dezelfde vraag was, is het verschil tussen deze cijfers (4% en 21%) enorm en nauwelijks verklaarbaar door iets dat zich tussen 2014 en 2015 had voorgedaan. Niemand anders heeft gesuggereerd dat de fanatici van ISIL-Daesh ook maar in de buurt komen van die populariteit. De 35% "netto positieve mening" over de terreurgroep Jabhat al Nusra (ORB 2015), berucht om zijn zelfmoordaanslagen op vrachtwagens en onthoofdingen is ook ongeloofwaardig. Want hoe kan een derde van een samenleving 'positief' aankijken tegen door het buitenland geleide terroristische groepen, die het best bekend staan om hun wreedheden? Hier klopt iets niet.

De meest redelijke verklaring is dat ernstige vooringenomenheid de "representativiteit" van de selectie voor de ORB-enquêtes aantast. ORB werd eerder in een academisch artikel bekritiseerd vanwege de ondoorzichtige en "onvolledige openbaarmaking" van de methode en de "belangrijke onregelmatigheden" in hun schattingen van doden als gevolg van de oorlog in Irak (Spagat en Dougherty 2010). Die onbetrouwbaarheid is ook aanwezig in hun gegevens over Syrië. Ondanks wat lijkt op sterk opgeblazen steun voor de al-Qaeda groepen, toont de peiling van 2015 president Assad nog steeds als de meest positief beoordeelde kracht in het land, zij het met slechts 47% (ORB 2015: tabel 3), een cijfer dat veel lager is dan dat van elke andere peiling (Syrisch of niet-Syrisch) tijdens de crisis. Interessant is dat volgens de ORB 2015-peiling 82% van de Syriërs gelooft dat ISIL is opgericht door de VS (ORB 2015: tabel 20). Gezien de andere anomalieën van de peiling is het echter niet mogelijk op dit cijfer te vertrouwen. Het lijkt duidelijk dat de peilingen van ORB door hun meestal geheime selectieprocessen een versterkte stem hebben gegeven aan bepaalde groepen anti-regeringsmensen. Dat is misschien niet verwonderlijk voor een Brits bedrijf, en het kan de populaire discussie in westerse landen helpen versterken. Maar het helpt het buitenlandse begrip van Syrië niet.

Hoewel het belangrijk is de bronnen van vooringenomenheid te herkennen, kan de herhaling van anti-Syrische verhalen op basis van partijdige bronnen niet louter een kwestie van vooringenomenheid zijn. Wij weten uit onafhankelijk bewijsmateriaal dat eerdere beweringen over massamoorden werden verzonnen door sektarische groeperingen, die vervolgens door Washington werden gesteund. Dit is gedocumenteerd met betrekking tot de massamoorden in Houla, Aqrab, Daraya en Oost-Ghouta (zie hoofdstukken 8 en 9). Na deze onthullingen werden noch door het Witte Huis, noch door de westerse mediakanalen die de oorspronkelijke verhalen publiceerden, excuses of bekentenissen aangeboden. Dit patroon betekent dat andere valse beschuldigingen waarschijnlijk zijn. Terwijl echte studenten van de crisis terug moeten vallen op een principiële studie van beweringen en tegenbeweringen, moeten we ook erkennen dat er een propagandamachine op industriële schaal bestaat, die waarschijnlijk tot in de nabije toekomst zal blijven produceren.

Door Prof. Tim Anderson, Global Research, December 02, 2015. Met toestemming overgenomen. Lees hier het oorspronkelijke artikel.

Referenties

Al Jazeera (2011) "Clinton says Assad has 'lost legitimacy'", 12 juli, online: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/07/201171204030379613.html.

Anderson, Tim (2015a) 'The Houla Massacre Revisited: 'Official Truth' in the Dirty War on Syria', Global Research, 24 maart, online: http://www.globalresearch.ca/houla-revisited-official-truth-in-the-dirty-war-on-syria/5438441

Anderson, Tim (2015b) 'Chemical Fabrications: East Ghouta and Syria's Missing Children', Global Research, 12 april, online: http://www.globalresearch.ca/chemical-fabrications-east-ghouta-and-syrias-missing-children/5442334

AP (2015) 'Syrische legerbombardementen met vaten doden minstens 70 in Aleppo, zeggen activisten', The Guardian, Associated Press, 31 mei, online: http://www.theguardian.com/world/2015/may/30/syrian-army-air-strikes-aleppo-islamic-state

Cartalucci, Tony (2014) "US Feigns "Horror" Over Cooked-Up Report on Syrian War They Engineered", Land Destroyer Report, januari, online: http://landdestroyer.blogspot.co.uk/2014/01/us-feigns-horror-over-cooked-up-report.html

Damascus Declaration (2005) "The Damascus Declaration for Democratic National Change", Engelse versie in Joshua Landis blog "Syria Comment", 1 november, online: http://faculty-staff.ou.edu/L/Joshua.M.Landis-1/syriablog/2005/11/damascus-declaration-in-english.htm.

Democracy Now (2005) "Pentagon komt terug op zijn standpunt en geeft toe dat Amerikaanse troepen witte fosfor gebruikten tegen Irakezen in Fallujah", 17 november, online: http://www.democracynow.org/2005/11/17/pentagon_reverses_position_and_admits_u

Eretz Zen (2014) "US Key Man in Syria werkte nauw samen met ISIL en Jabhat al-Nusra", Youtube, 17 augustus, online: https://www.youtube.com/watch?v=piN_MNSis1E

Gladstone, Rick en C.J Chivers (2013) "Forensic Details in U.N. Report Point to Assad's Use of Gas", New York Times, 16 september, online: http://www.nytimes.com/2013/09/17/world/europe/syria-united-nations.html?_r=0&adxnnl=1&adxnnlx=1387381766-55AjTxhuELAeFSCuukA7Og

Hersh, Seymour (2014) 'The Red Line and the Rat Line', London Review of Books, 17 april, online: http://www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line

HRW (2013) 'Aanvallen op Ghouta: Analysis of Alleged Use of Chemical Weapons in Syria', Human Rights Watch, Washington, 10 september, online: http://www.hrw.org/reports/2013/09/10/attacks-ghouta

HRW (2014) 'Syrisch regeringsbombardement op door de oppositie bezette wijken in Aleppo', Human Rights Watch, 30 juli, online: https://www.hrw.org/video-photos/image/2014/07/30/syrian-government-bombardment-opposition-held-districts-aleppo

Idea International (2015) "Voter turnout data for Syrian Arab Republic", online: http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?id=210#pres

Interventions Watch (2015) 'CEO van Human Rights Watch schrijft video van vernietiging Gaza verkeerd toe', 9 mei, online: https://interventionswatch.wordpress.com/2015/05/09/ceo-of-human-rights-watch-misattributes-video-of-gaza-destruction/

Jalabi, Raya (2015) 'Beelden van Syrische martelingen te zien bij VN: "Het is noodzakelijk dat we niet wegkijken", The Guardian, 12 maart, online: http://www.theguardian.com/world/2015/mar/11/images-syrian-torture-shock-new-yorkers-united-nations

Knightley, Phillip (2001) "De desinformatiecampagne", The Guardian, 4 oktober, online: http://www.theguardian.com/education/2001/oct/04/socialsciences.highereducation

Lloyd, Richard en Theodore A. Postol (2014) "Possible Implications of Faulty US Technical Intelligence in the Damascus Nerve Agent Attack of August 21, 2013", MIT, 14 januari, Washington DC, online: https://www.documentcloud.org/documents/1006045-possible-implications-of-bad-intelligence.html#storylink=relast.

Masi, Alessandria (2015) "The Syrian Regime's Barrel Bombs Kill More Civilians than ISIS and Al Qaeda Combined", IBTimes, 18 augustus, online: http://www.ibtimes.com/syrian-regimes-barrel-bombs-kill-more-civilians-isis-al-qaeda-combined-2057392.

Mint Press (2015) 'US Propaganda War in Syria: Report Ties White Helmets to Foreign Intervention", 11 september, online: http://www.mintpressnews.com/us-propaganda-war-in-syria-report-ties-white-helmets-to-foreign-intervention/209435/

Mizah, Michel (2015) "Een Russisch-Syrische vrijwilliger vertelt over zijn ervaring in de "Shabiha" pro-Assad paramilitair", geïnterviewd door Arthur Avakov, Live Leak, 15 september, online: http://www.liveleak.com/view?i=992_1442362752

MOA (2015) "Human Rights Watch beschuldigt Syrië opnieuw van "Barrel Bomb" schade door anderen", Moon of Alabama, 9 mei, online: http://www.moonofalabama.org/2015/05/human-rights-watch-again-accuses-syria-of-barrel-bomb-damage-done-by-others.html

Mosendz, Poll (2015) "The Full Transcript of President Obama's Speech at the United Nations General Assembly", Newsweek, 28 september, online: http://www.newsweek.com/read-full-transcript-president-obamas-speech-united-nations-general-assembly-377504

MMM (2014) 'Fail Caesar: Exposing the Anti-Syria Photo Propaganda', Monitor massamarketing', 8 november, online: http://libyancivilwar.blogspot.com.au/2014/11/fail-caesar-exposing-anti-syria-photo.html

Murphy, Dan (2014) "Syria 'smoking gun' report warrants a careful read", Christian Science Monitor, 21 januari, online: http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2014/0121/Syria-smoking-gun-report-warrants-a-careful-read

ORB (2014) 'Drie op de vijf Syriërs steunen internationale militaire betrokkenheid', ORB International, juli, online: http://www.opinion.co.uk/article.php?s=three-in-five-syrians-support-international-military-involvement

ORB (2015) 'ORB/IIACSS-peiling in Syrië en Irak geeft zeldzaam inzicht in publieke opinie', ORB International, juli, online: http://www.opinion.co.uk/article.php?s=orbiiacss-poll-in-iraq-and-syria-gives-rare-insight-into-public-opinion

O'Toole, Gavin (2014) "Syrisch regime vermoordt op industriële schaal", Al Jazeera, 22 januari, online; http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/01/syria-regime-industrial-scale-killing-2014122102439158738.html

Parry, Robert (2015) 'Obama's belachelijke 'barrel bomb' thema', Consortium News, 30 september, online: https://consortiumnews.com/2015/09/30/obamas-ludicrous-barrel-bomb-theme/

Pollard, Ruth (2015) 'Vatbomaanvallen van Assad-regime veroorzaakten veel burgerdoden in Syrië: UN Envoy', Sydney Morning Herald, 23 juli, [de kop suggereert dat de VN-afgezant de bron is van het 'barrel bomb' kills civilians verhaal, in feite is het SOHR de bron] online: http://www.smh.com.au/world/assad-regimes-barrel-bomb-attacks-caused-many-civilian-deaths-in-syria-un-envoy-20150722-giihvw.html

Reuters (2015) "Meer dan 1.000 Syrische burgers geëvacueerd uit de buurt van Damascus", Youtube, 17 januari, online: https://www.youtube.com/watch?v=H-DstETWlTY

Reuters (2015b) 'Air strikes near Damascus kill at least 80 people: activists', 16 augustus, online: http://www.reuters.com/article/2015/08/16/us-mideast-crisis-syria-idUSKCN0QL0E320150816

Rosen, Nir (2012) 'Q&A: Nir Rosen over de gewapende oppositie in Syrië', Al Jazeera, 13 feb, online: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/02/201221315020166516.html

SANA (2011) "Moeder Agnes Merriam al-Saleeb: Naamloze schutters met geavanceerde vuurwapens terroriseren burgers en veiligheid in Syrië", Syrian Free Press Network, 19 november, online: http://syrianfreepress.wordpress.com/2011/11/19/mother-agnes-merriam-al-saleeb-nameless-gunmen-possessing-advanced-firearms-terrorize-citizens-and-security-in-syria/

Smith-Spark, Laura (2014) 'Syrië: Foto's die massamarteling door regime aanklagen "nep"", CNN, 23 januari, online: http://edition.cnn.com/2014/01/22/world/meast/syria-torture-photos/

SN4HR (2015) Syrisch Netwerk voor Mensenrechten, online: http://sn4hr.org/

Sterling, Rick (2015a) 'Humanitairen voor oorlog tegen Syrië', Counter Punch, 31 maart, online: http://www.counterpunch.org/2015/03/31/humanitarians-for-war-on-syria/

Sterling, Rick (2015b) 'Acht problemen met Amnesty's rapport over Aleppo Syrië', Dissident Voice, 14 mei, online: http://dissidentvoice.org/2015/05/eight-problems-with-amnestys-report-on-aleppo-syria/

SOHR (2015) 'Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten', online: http://www.syriahr.com/en/

Spagat, Michael en Josh Dougherty (2010) "Conflict Deaths in Iraq: A Methodological Critique of the ORB Survey Estimate', Survey Research Methods, Vol 4 No 1, 3-15.

VDC (2015) "Violation Documentation Center in Syria", online: https://www.vdc-sy.info/index.php/en/

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
2
 1. zaplog@zaplog
  #156221
  -- selected for frontpage by system --