1. #dwang
 2. #haat
 3. #media
 4. #propaganda
 5. #psyop
 6. #vaccinatie
 7. Artikelen

Het aanwakkeren van haat tegen niet-gevaccineerden was al gepland voordat de COVID-19 vaccins werden gelanceerd.

Gepubliceerd op 30 september 2022 door Frontnieuws.

In een uitgebreide studie van de Amerikaanse Yale University, nog voordat het vaccin was ontwikkeld, werd onderzocht welke massapsychologische middelen het best konden worden gebruikt om mensen ertoe te bewegen elkaar aan te moedigen zich te laten vaccineren. De boodschappen die als bijzonder effectief werden aangemerkt, waren precies de boodschappen die later internationaal werden gebruikt om sociale uitsluiting en discriminatie te bevorderen van mensen die zich niet wilden laten vaccineren, schrijft Norbert Häring .

Al op 3 juli 2020 werd een experimentele studie van de Amerikaanse topuniversiteit Yale gelanceerd, " Persuasive messaging to increase COVID-19 vaccine uptake intentions ".

Vertaling: "To persuade" kan worden vertaald als "overtuigen" of "overhalen". In de algemene context wordt duidelijk dat het gaat om overreding, om het oproepen van gevoelens, niet om overreding met argumenten.

Gezien de uitgebreide opzet van de studie, met meer dan 4000 te werven deelnemers, en de vele betrokken universitaire afdelingen (Global Health, Infectieziekten, Social and Policy Studies, American Politics, Political Science, Epidemiology, Nursing), is het duidelijk dat de planning al ver voor juli begonnen moet zijn, toen het nog volstrekt onduidelijk was wanneer de vaccins beschikbaar zouden zijn en wat hun kenmerken zouden zijn. De auteurs geven dit, wanneer de studie uiteindelijk in oktober 2021 wordt gepubliceerd in het tijdschrift Vaccine, schuchter toe tot het einde in de "beperkingen" van de studie:

"We hebben de vaccinbereidheid gemeten op een moment dat er nog geen vaccin bestond en de werkzaamheid en bijwerkingen van potentiële vaccins onbekend waren."

Maar dit gebrek aan kennis weerhield de wetenschappers er niet van om in de verschillende rapporten waarvan de doeltreffendheid werd getest, eenvoudigweg te beweren dat de vaccinaties zeer doeltreffend en veilig waren en dat met een hoge vaccinatiegraad de pandemie door kudde-immuniteit zou eindigen. Dit waren precies de beweringen die op grote schaal werden gebruikt in de daaropvolgende vaccinatiecampagne en waarvan sindsdien is bewezen dat ze grotendeels onjuist zijn.

Toch beweren de auteurs in het najaar van 2021, toen de studieresultaten werden gepubliceerd, terwijl al lang duidelijk was dat er een aanzienlijk aantal ernstige bijwerkingen was en dat met de zeer beperkt werkzame vaccins geen kudde-immuniteit kon worden bereikt, ongegeneerd:

Post mortem onderzoek van witte strengen in het bloed van een overledene: Het lijkt alsof het groeit

"Het blijft belangrijk om het grote publiek te overtuigen van de veiligheid en doeltreffendheid van COVID-19 vaccins om ervoor te zorgen dat de drempel van kudde-immuniteit wordt bereikt. Onze experimenten leveren solide bewijs dat oproepen om anderen te beschermen van invloed zijn op de intentie om zich te laten vaccineren en op de sociale druk op anderen om hetzelfde te doen."

Verraderlijke berichten

Ongebruikelijk is dat de auteurs niet onthullen hoeveel proefpersonen aan het experiment deelnamen, alleen dat er 4.361 tot het einde toe overbleven. Een controlegroep van iets minder dan 600 proefpersonen werd aan het begin en het eind gevraagd naar hun bereidheid om te vaccineren, zonder dat zij relevante boodschappen ontvingen. Iets minder dan 300 ontvingen de basisboodschap met beweringen over de doeltreffendheid en veiligheid van vaccinatie en het belang om zoveel mogelijk mensen te vaccineren om de pandemie te beëindigen. In 12 even grote groepen van eveneens iets minder dan 300 proefpersonen werd deze basisboodschap aangevuld met diverse extra boodschappen die bedoeld waren om waardering en gevoelens op te wekken.

De volgende uitspraken bleken het meest effectief te zijn om de eigen vaccinatiebereidheid en de geneigdheid om anderen tot vaccinatie aan te moedigen te vergroten:

Gemeenschapsbelang en schaamte:

Stel je voor hoe gênant en beschaamd je je zou voelen als je je niet laat vaccineren en COVID-19 doorgeeft aan iemand om wie je geeft.

Geen moed:

mensen die weigeren zich te laten inenten tegen COVID-19 ook al is er een vaccin omdat ze denken dat ze niet ziek zullen worden of omdat ze zich geen zorgen maken, zijn niet moedig maar roekeloos. Degenen die zich niet laten vaccineren riskeren de gezondheid van hun familie, vrienden en gemeenschap. Er is niets aantrekkelijk of onafhankelijk aan het negeren van de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten. Wie zich niet laat vaccineren zodra het vaccin beschikbaar is, riskeert de gezondheid van anderen. Om kracht te tonen, moet u zich laten vaccineren zodat u niet ziek wordt en middelen onttrekt aan anderen die ze dringend nodig hebben, of het risico lopen de ziekte te verspreiden onder anderen die risico lopen en van wie sommigen geen vaccin kunnen krijgen.

Vertrouw op de wetenschap:

vaccineren tegen COVID-19 is de meest effectieve manier om uw gemeenschap te beschermen. De enige manier om COVID-19 te verslaan is het gebruik van wetenschappelijke methoden, zoals vaccinatie. Prominente wetenschappers geloven dat vaccins, eenmaal beschikbaar, het meest effectieve middel zullen zijn om de verspreiding van COVID-19 te stoppen. Mensen die tegen vaccinatie zijn, zijn meestal onwetend of verward over de wetenschap.

Vrijheid:

COVID-19 beperkt veel mensen in hun mogelijkheden om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Mensen moesten bruiloften afzeggen, begrafenissen niet bijwonen en andere belangrijke activiteiten in hun dagelijks leven stopzetten. Bovendien beperken overheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan onze vrijheid van vergadering en beweging. Vergeet niet dat elke persoon die zich laat vaccineren de kans verkleint dat we onze vrijheden verliezen of dat de overheid ons weer opsluit. Je kunt het misschien niet alleen, maar we kunnen allemaal onze vrijheid behouden door ons te laten vaccineren."

Het meest effectief, niet verrassend, was de "geen moed" boodschap , die het grootste boeket van emotionele beschuldigingen bevat tegen mensen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren.

Over het geheel genomen bevatten de vier meest succesvolle boodschappen al zo'n beetje alles wat ons via alle kanalen voortdurend is ingeprent tijdens de campagne van woede en uitsluiting tegen vaccin-sceptici:

 • Mensen die zich niet laten vaccineren moeten achteraf misschien leven met besmette en gedode dierbaren.
 • Ze zijn roekeloos en onwetend.
 • Als ze daardoor ziek worden, onttrekken ze middelen aan anderen die ze harder nodig hebben.
 • Ze brengen risicogroepen en mensen die niet gevaccineerd kunnen worden in gevaar.
 • Ze zijn domme of kwaadwillende wetenschapsontkenners, omdat vooraanstaande wetenschappers (altijd) gelijk hebben.
 • Ze maken zich schuldig aan de noodzakelijke beperking van de vrijheid van de overheid.

Deze berichten hebben zoveel haat veroorzaakt tegen niet-gevaccineerden, zoveel verdeeldheid in de samenleving, omdat ze ontworpen en getest zijn om precies dat te doen, of zoals de auteurs van de studie het in wetenschappelijk chique bewoordingen zeggen.

"Het benadrukken dat vaccinatie een pro-sociale daad is, verhoogt niet alleen de acceptatie, maar ook de bereidheid om anderen aan te sporen dit te doen, zowel door directe overreding als door een negatief oordeel over degenen die zich niet willen laten vaccineren."

Wat is de volgende stap?

Yale's experts op het gebied van bevolkingsmanipulatie door middel van propaganda blijven gretig adviseren. Toen de toenmalige taboe samenzweringstheorie van het jaarlijkse vaccinatieabonnement op 6 september 2022 tot officieel Amerikaans overheidsbeleid werd gemaakt, stond Saad Omer, een van de auteurs van de studie, klaar met uitvoeringsadvies.

Ondanks de invoering van vaccinpassen neemt het aantal COVID-gevallen in heel Europa sterk toe. Corona-coördinator Ashish Jha van het Witte Huis had aangekondigd dat in de toekomst waarschijnlijk "slechts" één keer per jaar een COVID-19 vaccinatie nodig zou zijn. Volgens hem zou deze het best samen met de jaarlijkse griepvaccinatie worden toegediend. Hij zei ook:

"Ik geloof echt dat God ons daarom twee armen heeft gegeven, één voor het griepvaccin en één voor het COVID-19-vaccin."

Saad Omer, hoogleraar epidemiologie, zei dat de meest effectieve strategie zou zijn om een opt-out systeem te creëren met behulp van de nudgetheorie . Wanneer iemand in contact komt met gezondheidswerkers, zei hij, moet die persoon de standaard COVID-19 vaccinatie aangeboden krijgen.

De Yale-collega's van Omer toonden zich in hetzelfde artikel sceptisch over de vraag of we echt klaar zijn om slechts één keer per jaar te vaccineren. Tot zover de grote effectiviteit van de vaccinatie die Yale in het najaar van 2021 prees en de belofte dat de pandemie zou eindigen als de meeste mensen gevaccineerd zijn. Een Beier zou zeggen: Saubande, verdomme!

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. zaplog@zaplog
  #156188
  -- selected for frontpage by system --