1. #energietoeslag
 2. #loonbeslag
 3. #schuld
 4. #schuldsanering
 5. #twitter-ikredhetnietmeer
 6. #wnsp

Energietoeslag bij Loonbeslag, Schuldsanering en WNSP. Ook studenten kunnen recht hebben op de Energietoeslag.

Alleenstaanden(ouder) met een inkomen hoger dan €1257 en gehuwden/samenwonenden met een inkomen hoger dan €1795 kunnen geen aanspraak doen op de Energietoeslag groot €1300.
Vanaf de Pensioen gerechtigde leeftijd geldt respectievelijk €1257 en €1795 als inkomensgrens.

Echter als er door Schulden, beslag op uw Netto Inkomen is gelegd, heeft de burger recht op een Beslagvrije voet, wat het bestaansminimum garandeert. (Let wel, Schulden kunnen dus ook bestaan uit de achterstand betaling Voorschotfactuur aan uw energieleverancier.)

Het Besteedbare Inkomen is dan gelijk aan de Beslagvrije voet. Omdat de Energietoeslag een vorm is van bijzondere bijstand, dient bij het vaststellen van het inkomen, uitgegaan te worden van het Besteedbare Inkomen in plaats van het Netto inkomen.

Dit schept de mogelijkheid voor mensen met een te hoog netto inkomen om in aanmerking te komen voor de Energietoeslag, als er beslag op hun inkomen is gelegd!

Mogelijk zal de Gemeente dit verzoek toch afwijzen, echter dan dient men een bezwaar- en beroepsprocedure in, immers de Jurisprudentie daarover is geheel duidelijk. Voor het indienen van een Bezwaar- en Beroepsprocedure, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid
Dit geldt ook voor mensen die met een te hoog Netto salaris in de Schuldsanering zitten, de Gemeente dient dan als inkomen het "Vrij te laten bedrag" als inkomen te rekenen, daardoor komen ook deze mensen in aanmerking voor de Energietoeslag.

Voor mensen die al een achterstand hebben bij hun Energieleverancier: https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/mijn-energieleverancier-wil-tarieven-verhogen-of-levering-stoppen-mag-dat

Let op, wel de Energietoeslag aanvragen kan tot en met 15 november 2022 bij uw gemeente, lees op de website van de gemeente de voorwaarden, let wel sommigen gemeente weigeren rekening te houden met de onderliggende jurisprudentie.

U dient dan een Bezwaarprocedure in bij uw gemeente.

Bovenstaand is een juridisch advies, mocht u er ondanks de aangeboden informatie er niet alleen uitkomen, stuur dan een PB en ik zal er naar kijken.

Link 1: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:110
Link 2: https://schuldinfo.nl/nieuwsbericht/news/met-loonbeslag-toch-recht-op-energietoeslag/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9bac9e3ac182e1effda0c7a89493e9f0
Link 3:
https://www.juridischloket.nl/actueel/energie/
Link 4:
https://www.uwbeslagvrijevoet.nl
Link 5: https://bereken.uwbeslagvrijevoet.nl
Link 6: https://www.consuwijzer.nl/elektriciteit-en-gas/mijn-energieleverancier-wil-tarieven-verhogen-of-levering-stoppen-mag-dat
Link 7: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid

image

Met loonbeslag toch recht op energietoeslag Vanwege de gestegen energiekosten hebben gemeenten de bevoegdheid gekregen om aan inwoners met een laag inkomen eenmalig een energietoeslag te verstrekken. Veel gemeenten hanteren een inkomensgrens van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Maar hoe zit het wanneer je over een hoger inkomen beschikt, maar door loonbeslag, een schuldregeling of wsnp feitelijk niet over het hele inkomen kunt beschikken? Kom je dan ook voor de energietoeslag in aanmerking?

        [Lees meer](https://schuldinfo.nl/nieuwsbericht/news/met-loonbeslag-toch-recht-op-energietoeslag/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=9bac9e3ac182e1effda0c7a89493e9f0)
Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
3
 1. zaplog@zaplog
  #156102
  -- selected for frontpage by system --
 2. anubis@anubis
  #156108

  Een student werd door de gemeente Nijmegen de Energietoeslag geweigerd, de jonge man (die nu helaas overleden is) weigerde zich bij dat besluit neer te leggen en ging in beroep bij de rechtbank:

  https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:4263

  "12. Het beroep is gegrond en het bestreden besluit komt voor vernietiging in aanmerking. De rechtbank ziet verder aanleiding om zelf in de zaak te voorzien nu zij geen reden heeft om aan te nemen dat het college de gebreken in zijn besluitvorming nog kan herstellen. De rechtbank zal daarom het primaire besluit van 21 april 2022 herroepen en bepalen dat de uitspraak in de plaats treedt van het te vernietigen bestreden besluit. De rechtbank zal doende wat het college behoorde te doen, eiser eenmalig categoriaal energietoeslag verstrekken voor een bedrag van € 800,-."

 3. anubis@anubis
  #156109