1. #2030
 2. #agenda
 3. #almelo
 4. #enschede
 5. #global
 6. #goals
 7. #hengelo
 8. #oldenzaal
 9. #ondermijning
 10. #sdg
 11. #sdgs
 12. #tubbergen
 13. #twente
 14. #veiligheidsregio

“Earth is calling… Twente”: Regio Twente en Agenda 2030

Samenvatting

De gehele Regio Twente zet zich actief in voor de 17 Global Goals van de United Nations (ook wel Sustainable Development Goals van Agenda 2030 genoemd). (Zie: https://www.twente.com/sustainable-development-goals) Bij elke van de 17 doelen zijn er initiatieven ontplooid.

Begin 2020 lanceerde men de term: “Earth is calling…Twente” (https://www.twente.com/earth-is-calling-twente). Twente werpt zich op als redder van de wereld met diverse projecten gelieerd aan de Global Goals. Zo is ook de slogan “Twente fights corona” in het leven geroepen: https://www.twente.com/twente-fights-corona

Zo hielp Prof. Dr. Ir. Peter-Paul Verbeek mee aan de ontwikkeling van de CoronaMelder-app.

https://twente.com/global-goals/3-good-health-and-well-being/twente-fights-corona

In het Space53-project wordt de inzet van drones onderzocht.

https://www.twente.com/global-goals/9-industry-innovation-and-infrastructure/space53-acceptabele-toepassingen-voor-civiele-drones

En is men actief op het gebied van Cybersecurity

https://www.twente.com/global-goals/16-peace-justice-and-strong-institutions/tesorion

De regio Twente bestaat uit veertien gemeenten, waarvan maar twee gekenmerkt zijn als Global Goals gemeente binnen de VNG (zie: https://zaplog.pro/post/30089/agenda-2030-vraag-je-gemeente-welke-verplichtingen-men-is-aangegaan en https://zaplog.pro/post/30088/agenda-2030-en-actieve-nederlandse-gemeenten).
Binnen het samenwerkingsverband van de regio Twente zijn er dus nóg twaalf gemeenten bezig met de Global Goals.

Regio Twente en Netwerkstad Twente

De Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten:
­Almelo
Borne
­Dinkelland
­Enschede
­Haaksbergen
­Hellendoorn
­Hengelo: VNG Global Goals gemeente
­Hof van Twente
­Losser
­Oldenzaal: VNG Global Goals gemeente
­Rijssen-Holten
­Tubbergen
­Twenterand
­Wierden

Netwerkstad Twente is een samenwerkingsverband van de stedelijke gemeenten:
­Almelo
­Borne
­Enschede
­Hengelo
­Oldenzaal
De Netwerkstad Twente is één van de twaalf steden die lid is van Eurocities (zie: https://eurocities.eu/ en https://zaplog.pro/post/30088/agenda-2030-en-actieve-nederlandse-gemeenten).

Global Goals en Twente Board

De Twente Board heeft een belangrijke rol in de uitvoering van de Global Goals. (zie: https://www.twente.com/twente-board/over-ons/de-twente-board). De Boardleden zijn:
­- Wim Boomkamp
­- Roelof Bleker: burgemeester Enschede, lid MONT (Münster, Osnabrück en de netwerkstad Twente), lid Hague Security Deltavoorzitter, Rijksherenoverleg
­- Anka Mulder
­- Bert Tijhof
­- Dennis Schipper: CEO Demcon Holding, bestuurslid Health Valley
­- Eddy van Hijum: gedeputeerde provincie Overijssel, lid IPO-bestuur
­- John Joosten: burgemeester Dinkelland, lid algemeen bestuur VRT (Veiligheidsregio Twente)
­- John van der Vegt: voorzitter College van Bestuur ROC van Twente,
­- Wim Meulenkamp: wethouder gemeente Hof van Twente, lid algemeen bestuur SWB, voorzitter Stichting Mineral Valley Twente
­- Regina Nieuwmeijer: Voorzitter hoofdbestuur Stichting Industriële Kring Twente,
­- André Pluimers: directeur Bolk Transport, voorzitter Port of Twente, lid regiobestuur VNO-NCW
­- Vinod Subramaniam: voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente, advisory Lion Leiden, PhotonDelta, advisory WRR.
Op hun internetpagina wordt gerefereerd naar de ‘Agenda voor Twente’. (zie: https://www.twente.com/twente-board/agenda-voor-twente)

Global Goals en de vijf stedelijke gemeenten van Netwerkstad Twente

Enschede

Startpagina: https://www.enschede.nl/
Burgemeester: Roelof Bleker / Nevenactiviteiten: lid Twente Board, lid dagelijks bestuur Euregio, Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO) Twente, lid Hague Security Delta, lid Rijksherenoverleg.

Info over Global Goals op internetsite:

 • Geen kopje met die titel.
 • Geen verwijzing naar: https://www.twente.com/sustainable-development-goals
 • Wel kopjes voor: ‘vluchtelingen’, ‘klimaat en energie’
 • Zoeken op ‘goals’ levert geen resultaat.
 • Zoeken op ‘2030’ levert vier resultaten, waaronder ‘energievisie’ en ‘mobiliteitsvisie’.

Hengelo (Overijssel)

Startpagina: https://www.hengelo.nl/Inwoners
Burgemeester: Sander Schelberg / Nevenfuncties, o.a. lid dagelijks bestuur Euregio, lid MONT Topoverleg (Münster, Osnabrück, Netwerkstad), lid regietafel opvang vluchtelingen Twente, Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijke Programmaraad Ondermijning.

De Programmaraad Ondermijning is een bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Twente (VRT) en het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO). Zie: https://www.vrtwente.nl/media/2881834/portefeuilleverdeling-db-en-ab-vrt-en-dvo.pdf
De startpagina van de Veiligheidsregio Twente (https://www.vrtwente.nl/) opent met:

Sinds januari 2020 is Hengelo Global Goals gemeente.
Site Global Goals: https://globalgoalshengelo.nl/ (leeg template)

Info over Global Goals op internetsite:

Oldenzaal

Startpagina: https://www.oldenzaal.nl/
Burgemeester: Patrick Welman / Nevenfuncties, o.a.: lid bestuur Veiligheidsregio Twente en Districtelijk Veiligheidsoverleg, voorzitter gezagsdriehoek basisteam NO Twente, lid stuurploeg district Twente (politie, OM, Riec, Belastingdienst).

Info over Global Goals op internetsite:

Almelo

Startpagina: https://www.almelo.nl/
Burgemeester: Arjen Gerritsen / nevenfunctie vicevoorzitter G40 Stedennetwerk (zie: https://www.g40stedennetwerk.nl/)

Info over Global Goals op internetsite:

Borne

Startpagina: https://www.borne.nl/
Burgemeester: Jan Pierik

Info over Global Goals op internetsite:

Global Goals en de negen kleinere gemeenten

Dinkelland

https://www.dinkelland.nl/
Burgemeester: John Joosten. Nevenactiviteiten: Twente Board

Noaberkracht is het samenwerkingsverband tussen Dinkelland en Tubbergen.

Op internetsite geen info over Global Goals, maar wel over de over coronaprik zonder afspraak:
https://www.dinkelland.nl/zonder-afspraak-een-vaccinatie-halen-de-wijk

Zoeken levert:

Haaksbergen

Startpagina: https://www.haaksbergen.nl/
Burgemeester: Rob Welten / Nevenfuncties, o.a.: lid Veiligheidsregio Twente, voorzitter Euregio.

Info over Global Goals op internetsite:
­ Op startpagina geen kopje met die titel.
­ Geen directe verwijzing naar: https://www.twente.com/sustainable-development-goals
­ Zoeken op ‘goals’ levert geen verwijzing naar de Global Goals.

Hellendoorn

Startpagina: https://www.hellendoorn.nl/
Burgemeester: Jorrit Jan Eijbersen

Info over Global Goals op internetsite:
­ Op startpagina geen kopje met die titel.
­ Geen directe verwijzing naar: https://www.twente.com/sustainable-development-goals
­ Wel kopjes: ‘Coronavirus (COVID-19)’, ‘Veel gestelde vragen vluchtelingen’ en ‘Hulp voor Oekraïners’.
­ Zoeken op ‘goals’ levert, o.a.: https://www.hellendoorn.nl/actueel/nieuws/ook-gemeente-hellendoorn-hijst-vandaag-de-global-goals-vlag

Hof van Twente

Startpagina: https://www.hofvantwente.nl/inwoners
Burgemeester: Ellen Nauta-van Moorsel / Nevenfuncties, o.a.: lid Commissie Europa & Internationaal VNG

Info over Global Goals op internetsite:
­ Op startpagina geen kopje met die titel.
­ Geen directe verwijzing naar: https://www.twente.com/sustainable-development-goals
­ Wel kopjes: ‘Hulp voor Oekraïne’ en ‘Duurzaamheid’
­ Zoeken op ‘goals’ levert: https://www.hofvantwente.nl/duurzaamheid/duurzaamheid-in-hof-van-twente
­ Zoeken op ‘2030’ levert 22 resultaten.

Losser

Startpagina: https://www.losser.nl/Inwoners
Burgemeester: Gerrit Jan Kok

Info over Global Goals op internetsite:
­ Op startpagina geen kopje met die titel.
­ Geen directe verwijzing naar: https://www.twente.com/sustainable-development-goals
­ Wel kopje: ‘Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne’
­ Zoeken op 2030 levert een aantal resultaten waaronder: ‘Regionale Energiestrategie’

Rijssen-Holten

Startpagina: https://www.rijssen-holten.nl/
Burgemeester: Arco Hofland / Nevenfuncties, o.a.: voorzitter Stichting I-Watch Zwolle, bestuur Veiligheidsregio Twente, adviseur World Trade Center (WTC) Twente.

Over Stichting I-Watch (zie: https://i-watch.nl/):
“I-watch is een non-profit stichting, gericht op publiek private samenwerking op het gebied van cameratoezicht in het publieke domein. Wij verzorgen 24×7 cameratoezicht in binnensteden, winkelgebieden, op bedrijventerreinen, hotspotlocaties, parkeerterreinen en tijdens evenementen.
De stichting I-watch en haar toezichtruimte zijn gevestigd in het Politiebureau aan de Koggelaan 8 in Zwolle. Daar werken politie en private beveiligers samen met het doel de veiligheid van burgers en bedrijven te vergroten.”

Info over Global Goals op internetsite:

Tubbergen

Startpagina: https://www.tubbergen.nl/
Burgemeester: Wilmien Haverkamp / Nevenfuncties, o.a.: lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Twente

Noaberkracht is het samenwerkingsverband tussen Dinkelland en Tubbergen.

Site Global Goals: https://globalgoalstubbergen.nl/ (leeg template)

Info over Global Goals op internetsite:

 • Geen kopje met die titel.
 • Geen verwijzing naar: https://www.twente.com/sustainable-development-goals
 • Wel kopjes voor: ‘Asielzoekers’, ‘Coronavirus’, ‘Mijn Dorp 2030’ en ‘Oekraïne’.
 • Zoeken op ‘goals’ levert geen resultaat.
 • Zoeken op ‘2030’ levert meerdere resultaten, waaronder ‘Mijn Dorp 2030’.

Twenterand

Startpagina: https://www.twenterand.nl/
Burgemeester: Hans Broekhuizen

Info over Global Goals op internetsite:

Wierden

Startpagina: https://www.wierden.nl/
Burgemeester: Doret Tigchelaar

Info over Global Goals op internetsite:

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. zaplog@zaplog
  #156080
  -- selected for frontpage by system --