1. #china
 2. #duurzaamheid
 3. #klimaathysterie
 4. #kolencentrales
 5. Artikelen

Klimaatbeleid zinlozer dan ooit: China stapt uit akkoorden met de VS

Vanuit de klimaatdrammers bekeken blijkt het bezoekje van Pelosi nogal een hoog prijskaartje te hebben

Vanwege de Taiwan stunt van Pelosi zegt China namelijk een reeks van samenwerkingen met de VS op.

Niet alleen militaire samenwerking, maar ook KLIMAAT

Opzegging alléén met de VS

China gooit dus niet alle 'klimaatdoelen' overboord, maar het land werd door de VS klimaatlobby wél gezien als essentiele partner, teneinde een effectief klimaatbeleid te kunnen ontwikkelen.

David Callaway meld in zijn 'Callaway Insights' (nieuwsbrief over klimaatverandering)

"Vergis je niet in de verbanden tussen China en de VS op het gebied van energie, klimaatverandering, toeleveringsketens, inflatie en meer. Voor de vooruitgang op klimaatgebied, dat in de VS zo zwak is en in China nog maar net begonnen, zou een verschuiving van de aandacht van de twee grootste vervuilers ter wereld naar een territoriaal conflict rampzalig zijn."

Schot in eigen voet?

Het is logisch dat twee landen die met elkaar op voet van oorlog staan, elkaar niet zullen vertrouwen in het nemen van stappen die de energetische, economische (en dus ook de militaire) capaciteit (tijdelijk) zouden kunnen verzwakken. Het stoppen van diverse militaire overlegmoment geeft daarnaast nog minder gelegenheid het vertrouwen weer terug te winnen.

Energietransitie gefrustreerd

Het gehele energietransitieproces, dat door de Biden admininstratie tegelijkertijd als essentieel wordt gezien voor de onafhankelijkheid van Russische energie, wordt zo dus gefrustreerd.

https://www.marketwatch.com/story/china-halts-u-s-climate-change-talks-after-pelosis-taiwan-visit-5-things-to-know-11659719429

Update: Propaganda probeert deze GIGA MISSER om te draaien

De propaganda claimt een 'historische overwinning' ipv een historische BLUNDER.

Mooi voorbeeld van omgekeerde berichtgeving: Draai de MSM dus standaard maar om, dan kom je het dichtste de waarheid.

Geld gaat Biden niet helpen. Als effectief klimaatbeleid uberhaupt al mogelijk zou zijn: zonder China gaat het niet.

Even meedenkend in het 'klimaatdenken':

China's emissies zijn groter dan de Westerse emissies


China produceert 30% van de mondiale emissiesDit is meer dan alle Westerse landen bij elkaar


Nu is klimaatbeleid natuurlijk altijd zinloos geweest

Of sterker nog: zelfs schadelijk omdat het afleidt van echte problemen zoals milieuvervuiling, wat het ook nog verergert (zie verderop). Dus op zich kan deze ontwikkeling goed uitpakken, in de zin dat de haalbaarheid van het groene sprookje doorgeprikt wordt voordat het god en wel doorgevoerd is.

Het klimaatprobleem bestaat namelijk alleen in de modellenwereld.

Dit wordt goed weergegeven door onderstaande grafiek.

Zeespiegelstijging: trendbreuk metingen vs projectie knmi modellen

Knmi probeert deze slechte beurt 180 graden om te draaien door te claimen dat de historische metingen 'vertekend' zijn onder invloed van de wind. Het insituut komt na de nodige 'statistische correctie-voodoo' tot een exponentiele stijging (weer die paniekgrafiek). Het instituut geeft hier ook het bijschrift 'dat er niets meer aan te doen is'.

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/zeespiegel-nederlandse-kust-stijgt-sneller-door-klimaatverandering

Allemaal onzin?

De grootste internationale doemprofeten lijken zich in hun eigen leven in ieder geval niet al teveel zorgen te maken..

..en investeren gewoon in luxe huizen aan zee

Over de media: Hier is een lange lijst van landen waar het volgens de media 'sneller opwarmt dan elders'.
https://zaplog.pro/post/30078/overal-warmt-het-klimaat-sneller-op-dan-elders

Volgend punt: Groene energie kán gewoon niet.

Ten eerste: Elektrisch is veel materiaalintensiver dan fossiel

Zowel voor de opwekking van 'groene energie'

Als voor de constructie van electrische voertuigen

Ten tweede

De benodigde grondstoffen zijn niet onder controle

Met name Rusland & China bezitten de benodigde ertsen & mineralen. Met China komt het voorlopig niet goed, en ook Rusland kondigt net aan dat er niet meer wordt samengewerkt met het Westen.

Alleen nog 'samenwerken' op transactionele basis, verder NIET

Ten derde:

Groene energie is slecht voor de natuur

Veel van de gebruikte technologie is nog niet recycelbaar. En het gebruikt veel meer materiaal per terrawatt. Zo zien we dat Klimaatbeleid niet perse minder milieuvervuiling hoeft te betekenen.

Windmolens worden ook wel gehaktmolens genoemd

Windmolens & panelen kunnen vlam vatten en zo natuurbranden veroorzaken...

Ten vierde

Michael Shellenberger: Hernieuwbare energie kan de wereld niet redden

Deze voormalig voorstander van 'hernieuwbare energie', beschrijft in deze TED talk waarom hij hierop is teruggekomen. Hij is nu een groot voorstander van kernenergie. Is hij nu een duurbetaalde lobbyist?

Michael Shellenberger | Why renewables can’t save the planet | TEDxDanubia

Naast het hoge materiaalgebruik blijkt het managen van het onbetrouwbare karakter van groene energie ook erg DUUR te zijn. Dit gaat voorlopig ook niet veranderen.

Bottom line: Beide factoren tesamen zullen de kosten voor de burger verder doen STIJGEN

Ten vijfde

De capaciteit stroomnet is nu al bereikt

Die zware hardware upgraden??? ....dát gaat nog wel even duren...

https://www.liander.nl/nieuws/2022/08/04/update-capaciteit-elektriciteitsnet

Dus ja, al met al ziet het er niet goed uit voor de energietransitie zoals men die nu presenteert. Zeker niet met een zelfgecreeerd Russische gastekort wat dreigend boven Europa hangt.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
5
 1. zaplog@zaplog
  #156068
  -- selected for frontpage by system --
 2. balthasargerards@balthasargerards
  #156070

  Kernenergie is alleen betaalbaar als de overheid garant staat voor alle risico's. Als er voor iedere kerncentrale een verzekering zou moeten worden afgesloten dan heeft het al bij voorbaat geen zin meer om er geld in te investeren.

  De reden waarom de elite over wil op kernenergie (de mislukking van de energietransitie was voorspelbaar) is omdat kerncentrales niet kunnen staken. Er werken te weinig mensen.

  En dat alleen maar omdat er negatief wordt gesproken over fossiele brandstoffen. Waarom zou het een probleem zijn om koolstof terug te laten keren naar de lucht waaruit het is voortgekomen?

 3. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156071

  Wil wat van het hart aangaande Aladdin (Asset, Liability and Debt and Derivative Investment Network), ben niet religieus: Aladdin is een golem, een door de mens gecreëerde wezenloze entiteit. Je hebt allerlei golems, bv corporaties en religies. Een golem is wezenloos dus goed noch kwaad. Dat is aan de schepper, aladdin is het beest. Het is gecreëerd door de mens dus aards maar het gedraagt zich buitenaards, het gedraagt zich als een zwart gat. Het trekt alle materie aan en luistert enkel naar de eis winstmaximalisatie & oneindige groei. Oneindige groei is op termijn niet houdbaar, daarom wordt overgestapt van het open systeem (oneindige groei) naar een gesloten systeem (leenstelsel). Dan heeft het alle materie aangetrokken, om het daarna te circuleren zodat nieuwe materie wordt gegenereerd. Wat weer verdwijnt in het zwarte gat, achter het zwarte gat zitten de leenheren. De leenheren hebben zich in dienst gesteld van hun creatie. Ze wanen zich god, daarom aanbidden ze geen god. Ze aanbidden hun creatie en daarmee zichzelf, de duivel. Een golem is niet het kwaad, het kwaad zit achter de golem. Leenheren, lijfeigenen en vogelvrijen, wij zijn de vogelvrijen. Het enige waardoor we kunnen ontsnappen aan de event horizon is als vogelvrijen in de meerderheid zijn. De lijfeigenen hebben bewust dan wel onbewust hun ziel verkocht aan de duivel. Klimaat heeft als doel de schatkisten te plunderen, massamigratie is door aladdin berekend met als doel herverdeling zodat het consumentenbestand groeit. De opdrachten lijken simpel maar moeten uitgevoerd worden middels omkoping, chantage, list & bedrog, geweld en moord. De event horizon is de apocalyps.

 4. jolly-forest-9206@jolly-forest-9206
  #156075

  De duivel kan enkel belichaamd zijn, de duivel kan enkel een mens (mensen) zijn als gevolg van het duale menselijk bewustzijn. Baphomet ziet er zo uit omdat het een niet bestaand wezen is, het wezen is niet gecreëerd door de schepper / god. Het wezen is ontsproten uit het brein van de duivel die als doel heeft de creatie volgens de schepper / god te vernietigen (voor zover mogelijk) om daarna zijn eigen creatie te installeren. De duivel wil de eigen creatie installeren ter eigen glorie, rijkdom, en vooral omdat het kan, de verleiding. De duivel erkent het bestaan van de schepper / god maar weet dat het niet almachtig is zoals bv het christendom predikt. De mens kan fout doen (niet functioneren zoals bedoeld) zonder uitgeselecteerd te worden door moeder natuur (vrije wil) zoals al het andere leven wel uitgeselecteerd wordt wanneer het niet functioneert zoals bedoeld (geen vrije wil). De mens kan fout doen zonder gestraft te worden door de schepper / god, dat weet de duivel en maakt daar gebruik cq misbruik van, daarom is het de duivel. Het heeft als het ware een maas in het net gevonden, de duivel denkt de schepper / god te slim af te zijn. De duivel maakt gebruik cq misbruik van de imperfectie van de schepping en dankzij zijn onwetende discipelen wordt het pad naar de hel geplaveid met goede bedoelingen.

 5. zaplog@zaplog
  #156203
  -- selected for frontpage by system --