1. #autopsie
 2. #borstkanker
 3. #corona
 4. #kanker
 5. #myocarditis
 6. #patholoog
 7. #tumor
 8. #turbo-kanker
 9. #ute-kruger
 10. #vaccin
 11. #vasculitis
 12. Artikelen

Zweedse patholoog luidt noodklok over corona vaccinatie en het ontstaan van 'turbo kanker'

In deze video deelt patholoog Ute Kruger haar bevindingen over borstkanker (haar specialiteit) en andere vormen van kanker, speciaal in relatie tot corona injecties. Ze vindt verhoogde aantallen kankergevallen bij jongere patiënten, waarbij de tumoren groter zijn en sneller en agressiever groeien, al op het moment van de eerste diagnose. De titel van de video is verontrustend: COVID vaccinatie en turbo kanker - pathologisch bewijs.

Kruger werkt al 25 jaar in pathologie, de laatste 18 jaar gespecialiseerd in borstkanker diagnose. Met haar ervaring kan ze trends onderscheiden, bijvoorbeeld wijzigingen in de leeftijd van patiënten over de tijd en wijzigingen in de grootte en kwaadaardigheid van tumoren.

Ze ziet dat er steeds jongere patiënten kanker krijgen. Nu ziet ze patiënten geboren in de 70er en 80er jaren. Voorheen zag ze vrijwel nooit patiënten die in de 90er jaren waren geboren, nu is dat niet meer ongewoon. Dit zijn patiënten in de leeftijdsgroep 30-50 jaar.

De tumoren zijn ook groter dan voorheen. Tumoren met een diameter van 3 cm zijn normaliter schaars bij een mammografie. Nu ziet ze steeds grotere tumoren. Tumoren groter dan 4 cm waren voorheen zeldzaam maar ziet ze nu steeds vaker. Tumoren van 8 cm zijn ook niet langer zeldzaam, zelfs tumoren tussen de 10 en 12 cm komen voor. Enkele weken daarvoor zag ze een tumor met een diameter van 16 cm welke de gehele borst had overgenomen.

Daarnaast ziet ze nu meerdere tumoren, ofwel meer dan één tumor in dezelfde borst. Ook komt het nu voor dat tumoren in beide borsten verschijnen.

Wat betreft de tumoren ziet ze een snellere en meer agressieve groei dan voorheen. Ze toont enkele afbeeldingen waaruit blijkt dat de kankercellen zich nu sneller vermenigvuldigen dan voorheen. Voorheen zag ze in het merendeel van de gevallen dat zo'n 10% van de cellen in de tumor zich vermenigvuldigden. Nu ziet ze steeds meer gevallen waar bijna 50% van de cellen in de tumor zich vermenigvuldigen. Zo'n tumor groeit dus relatief snel.

Ze dacht eerst dat het te maken had met uitgestelde zorg vanwege de corona situatie. Maar nu dat voorbij is ziet ze een steeds groter aantal tumoren die bovendien groter zijn en agressief groeien.

Ook ziet ze een andere ontwikkeling. Patiënten met borstkanker die in het verleden genezen waren verklaard dienen zich weer aan. Dit kan gaan om mensen bij wie kanker 20 jaar geleden werd vastgesteld. Relatief kort na de corona vaccinatie blijkt de tumor explosief te groeien en vindt een duidelijke uitzaaiing plaats in het lichaam. Deze patiënten overleden binnen enkele maanden.

Kruger heeft steeds haar bevindingen gedeeld met Läkemedelsverket, de Zweedse instelling verantwoordelijk voor de veiligheid van medicijnen. In eerste was instantie gedesinteresseerd in haar bevindingen en wilde een gesprek aangaan met de directie van de instelling. Het gesprek werd echter via een korte email geannuleerd.

Een half jaar geleden heeft ze deelgenomen aan een pathologie conferentie in Duitsland. Ze maakte daar melding van haar verdenkingen wat betreft de corona vaccins en de relatie met 'turbo kanker'. Ze vroeg deelnemers om ook data te verzamelen zodat de hypothese kon worden ontkracht of bevestigd. Het bleef echter stil.

Kruger verwijst naar een artikel waar in vitro wordt aangetoond dat het SARS-CoV-2 spike proteïne een negatief effect heeft op het DNA herstelmechanisme. Dit zou volgens haar verklaren waarom ze nu zoveel kankergevallen ziet. Het betreffende artikel is overigens teruggetrokken, schijnbaar vanwege de opzet van het experiment.

Wanneer Kruger daadwerkelijk autopsies uitvoert ziet ze sterfgevallen waarvan ze denkt dat ze gekoppeld zijn aan COVID-19 vaccinaties. Ze haalt 3 voorbeelden aan.

De eerste betreft een 60 jarige man met kanker. Tijdens zijn traject van chemotherapie ontving hij twee doses van het corona vaccin. Redelijk snel ontwikkelde zich het Guillian-Barré syndroom, een vorm van verlamming. Drie maanden later overleed hij. Ze vond een duidelijke ontsteking in het ruggenmerg en in de hersenen. Maar ook in de bloedvaten, vasculitis.

Het tweede geval betreft een 80 jarige vrouw die ongeveer een maand na vaccinatie verlamd raakte. Ze vond een bloeding in het ruggenmerg nabij de nek van de vrouw. Kruger heeft honderden autopsies verricht maar nog nooit zoiets meegemaakt. Ook in dit geval zag ze vasculitis welke de bloeding als gevolg moet hebben gehad. Ook zag ze kleinere bloedingen in de hersenen en ontstekingen in het hart, myocarditis.

Bij het laatste geval hadden familieleden en de huisarts het vermoeden dat de dood met de COVID-19 vaccinatie te maken had. De patholoog kon echter geen bewijs vinden. Kruger werd benaderd voor een second opinion omdat de familieleden en arts het autopsie rapport niet vertrouwden. Het betrof een 70 jarige gezonde man die ziek werd na vaccinatie en overleed. In het hartweefsel vond ze lymfocyten, een type witte bloedcellen, dat daar niet hoort te zijn. Ook vond ze bewijs van myocarditis en vasculitis.

Wat betreft autopsies ziet ze 3 problemen. Het eerste probleem betreft incorrecte of onvolledige informatie over de patiënt. Vaak blijkt de vaccinatiestatus niet te kloppen. De patholoog ziet op het formulier dat de patiënt niet is gevaccineerd, het dossier van de patiënt laat echter zien dat vaccinatie wel degelijk heeft plaatsgevonden.

Het tweede probleem betreft monsters voor histologisch (weefsel)onderzoek. Zonder onderzoek van deze monsters blijft een onderzoek naar doodsoorzaak onvolledig.

Het derde probleem betreft onvoldoende ervaring in het beoordelen van microscopische uitkomsten. Ook haalt ze aan dat sommigen uitkomsten gewoonweg niet willen beoordelen.

Samenvattend, de COVID-19 vaccins lijken gekoppeld te zijn aan turbo kanker. Maar ook aan ontstekingsmechanismen in het lichaam. De ontwikkeling van tumoren kan ook aan de ontstekingen gerelateerd worden. Alles wat Kruger beschrijft zal niet alleen tot borstkanker beperkt zijn. Ook andere vormen van kanker lijken hetzelfde beeld te vertonen volgens collega's van Kruger.

Kruger eindigt met een emotioneel betoog. Ze studeerde medicijnen omdat ze mensen wilde helpen. Nu ziet ze mensen sterven zonder dat ze er iets aan kan doen. Ze doet een oproep aan alle collega's om niet langer te zwijgen.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
5
 1. patricksavalle@patricksavalle
  #156060

  Dit is de video.

  ![](https://rumble.com/v1do1rb-covid-vaccination-and-turbo-cancer-pathological-evidence-with-english-subti.html)

 2. zaplog@zaplog
  #156062
  -- selected for frontpage by system --
 3. zaplog@zaplog
  #156181
  -- selected for frontpage by system --
 4. zaplog@zaplog
  #156193
  -- selected for frontpage by system --
 5. zaplog@zaplog
  #156199
  -- selected for frontpage by system --