1. #desinformatie
 2. #feiten
 3. #kdw
 4. #richard-zijlstra
 5. #stikstof
 6. #vergelijkings-plaat
 7. #wef
 8. #wouter-aukema
 9. #wouter-keller
 10. Artikelen


Scherp inzicht van Wouter Keller. De natuur had er 30 jaar geleden slechter voor moeten staan dan nu, als de claims van de groenactivisten waar zou zijn.

Echter, de groenactivisten claimen juist het tegenovergestelde: dat de 'biodiversiteit NU wegkwijnt', en dat de URGENTIE dus hoog is. Zó hoog, dat er echt geen tijd is om de rammelende wetenschap nog eens door te nemen. Dit is de bekende urgentietruuk, veelgebruikt om controversieel beleid door te drukken

Factcheck stikstofbeleid

Deze pagina is een factcheck van de gepresenteerde onderbouwing van het stikstofverhaal. Speciaal voor gedesinfomeerden zoals Kamerleden & NOS kijkers.

*Pagina wordt regelmatig bijgewerkt, dus kom nog eens terug en blijf de link doorsturen. Als er iets mist of er iets niet klopt: laat het weten door in te loggen en een comment te plaatsen."

Ongeacht de feiten proberen de WEF politci dit afbraakbeleid erdoorheen te drukken. Over de politieke krachten hierachter leest u hier: https://zaplog.pro/post/30061/nood-breekt-wet-d-t-is-handig

Stikstof is geen probleem?

Deze claim wordt vaak gemaakt door mensen die erover beginnen dat de lucht 72% stikstof (N2) is. Die snappen het dus nog steeds niet helemaal, want er is niemand die beweert dat N2 in de lucht een probleem is.

Het gaat om de Nox (industrie) en de ammoniak (boeren), wat giftige gassen zijn, en er zijn wel degelijk niveaus waarop deze stoffen problematisch worden.

*Alleen is dat met de huidige niveau's in Nederland niet zo**. De zogeheten problematiche niveaus (Kritische despositiewaarden, KDW) zijn door Nederland zelf zo absurd laag gesteld (zie hieronder).


Boeren willen niet meewerken én niet praten

De KDW normen zijn in NL extreem laag en dit verschil is niet gemotiveerd.

Bespreking verderop

 • KDW is in Nederland tot 100x lager dan in omringende landen.
 • 1 hondedrol per hectare per jaar overschijdt al de huidige KDW norm
 • In een leeg land (zonder dieren & mensen) is nog steeds teveel stikstof

De KDW daarnaast niet geschikt als indicator voor impact natuur.

Daarom is de eis van de boeren dat de KDW van tafel gaat, en dat er een ander meetinstrument ontwikkeld wordt. Deze eis wordt met een beroep op schijnurgentie als 'ondenkbaar' weggezet

Verder houdt Rutte keihard vast Remkes als 'onderhandelaar' terwijl hij tegelijk stelt dat onderhandelaar niet de juiste term is, omdat de term suggereert dat er iets aan het beleid kan veranderen, en dat 'kan' volgens Rutte niet.

Reactie boeren: Dan is praten weinig zinvol, want dat wordt dan een gesprek over 'hoe', en niet over 'of'. ONACCEPTABEL.

Er kwam vrijdag 5 aug toch een gesprek, met alleen LTO, en dit gsprek zou 'zonder taboes' zijn.

Alleen bleek dat niet waar te zijn.


Remkes schopt vervolgens de open deur in dat er vertrouwenscrisis is. Terwijl het gesprek zelf bewijst dat het wantrouwen terecht is. Reductie veestapel probeert de Rutte WEF kliek er achterbaks via de onderbuik doorheen te krijgen. ONACEPTABEL!

Stikstofbeleid is op wetenschap gebaseerd

Er is meer sprake van omgekeerde wetenschap: defineer éérst het doel en sprokkel dan de argumentatie bij elkaar. D66 heeft in 2019 een WENS gepresenteerd om de veestapel te halveren.

Tjeerd is toen op zoek gegaan naar 'wetenschap' die deze draconische oplossing onderbouwt. Met voorbedachte rade op zoek gaan heet ook wel 'Cherry picken'.

Cherrypick 1: De DATA

Zie de paragraaf over de 70% stikstof despositie Schiphol die niet wordt meegewogen.
Zie ook het filmpje over de metingen van ammoniak, en de ongeldige statistiek die RIVM daarbij gebruikt.

Cherrypick 2: D66 hief de eigen focusgroep stikstof (joint venture met oa wageningen) op

...toen deze politiek-ongewenste aanbevelingen bleef doen (!)

https://www.nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom

Tjeerd de Groot deed uitspraken als

Deze info graag stil houden, want dit is koren op de molen van Thierry Baudet!

Kritiek is desondanks toch in de rapportage terecht gekomen, maar hoge topambetenaren knipten deze ALSNOG ERUIT!!

https://boerburgerbeweging.nl/kamervragen/ambtenaren-halen-kritiek-uit-stikstofstudie-bbb-wil-opheldering/

Cherrypick 3: De werkgroep landbouw onderging hetzelfde lot

De input van de werkgroep landbouw D66 werd door Tjeerd óók zonder commentaar genegeerd Ook dit was niet wat Tjeerd wilde horen.

Tjeerd wilde héél graag een eenduidig plaatje presenteren, wat vanuit een politiek standpunt natuurlijk logisch is: 'Klip en klaar' verkoopt nu eenmaal het beste!

Maar zó tekeer gaan om die eenduidigheid te bereiken is niet logisch, want zo graaf je normaalgesproken je eigen politiek graf. Alleen zijn het geen normale tijden. Dus mogelijk krijgt Tjeerd in de omgekeerde wereld van nu juist promotie? We gaan het zien.

Tjeerd beweert ondertussen glashard 'de wetenschap te volgen'

De hypocrisie van uitvreter Tjeerd is echt STUITEND

Jan Bonte gaat hier even met de staalborstel over uitvreters zoals Tjeerd de Groot heen. Ze weten niks, kunnen niks en waaien met elke politieke wind mee als dit hun carriere bevordert. https://janbhommel.nl/de-beroepsuitvreter/

Er wordt slechts 1 model gebruikt: AERIUS

Dit gaat tegen elke wetenschapsnorm in. Slechte wetenschap!

Twee standaardquotes

1 model is geen model !
en
alle modellen zijn fout, sommige zijn nuttig

AERIUS is controversieel

Veehouder Irene van der Marel over de onwetenschappelijkheid van het Stikstofmodel

WOB - AERIUS ongeschikt
https://www.stikstofclaim.nl/updates/uit-wob-stukken-blijkt-aerius-ongeschikt

Ook TNO is kritisch
https://www.rd.nl/artikel/984881-tno-kritisch-over-rekentool-stikstof

https://www.tno.nl/nl/stikstof/

Maar bij Op1 werd gesteld dat er 'geen enkele twijfel' was over AERIUS, maar toen boer koos daarop in wilde gaan voerde dit volges lichtenberg 'veel tever'

Dis was echte desinformatie, want de Op1 was op de avond voor het 2e kamerdebat om het net-gepresenteerde stikstofbeleid.
Hier meer desinformatie NPO


De metingen zijn van wisselende kwaliteit (!)

Luchtvervuiling wordt goed gemeten, en dus NOx ook.

De industriegebieden geven de hoogste concentraties NOx.

Qua ammoniak circuleren er grafieken dat boeren de hoogste uitstoters zouden zijn.

Maar kan dit kloppen? In deze korte docu worden de metingen betwist, maar wat veel zwaarder weegt is de achterhaalde statistische methodiek die rivm toepast. De docu laat zien dat de methodiek het verschil maakt in wel of geen trend.

Vrije omroep: De trukendoos van het RIVM

Daarnaast zijn er lijsten.
https://www.boerderij.nl/dit-zijn-de-grootste-stikstofuitstoters

Op nummer 4 staat een veehouderij in Venray. De top 100 van uitstoters van NOx zijn allemaal industriële bedrijven.

Waar zijn deze cijfers op gebaseerd? En waarom is in buurlanden industrie & transport de hoogste stikstofuitstoter? Op basis van metingen...

grafiek gezien, opzoeken

Zoveel vertrouwen op modellen schept een zelfbevestigende waanwereld

Omtzigt ageert al jaren tegen de modellenwaan in Den Haag. Beleid wordt gemaakt én geevalueerd op basis van modellen! Het is daarmee zelfbevestigend, de werkelijkheid speelt geen enkele rol meer!

Omtzigt: Modellen regeren Den Haag

NB:De modellen zijn ook nog eens niet openbaar. Dit is een overtreding van de WOO (WOB). In de stikstofwet is ook nog eens vastgelegd dat modelberekeningen wettelijk bindend zijn. Kortom: Het lijkt wel een juridisch voorbereide wettelijke val.

Gebrekkig meten leidt tot wantoestanden

Niet meten leidt tot de waanzin dat boer Koos, die op zijn natuurboerderij een stuk natuur gecreeerd heeft, daar nu weg moet vanwege dat stukje natuur !


NL Productie is voor 80% Export

De echte cijfers zijn lastig achter te komen, want het CBS werkt met een gecombineerde categorie: geproduceerd + bewerkt.

Dus als een Duits stuk vlees in NL in plakjes wordt gesneden en verpakt, dan telt het mee voor die 80% NL productie-voor-export. Dat klopt natuurlijk niet, dus hoeveel procent kunnen we van die 80% afhalen?

Er zijn nog veel meer gepresenteerde cijfers die gewoon niet kloppen: https://threadreaderapp.com/thread/1536454425472008192.html

Nuance Caroline: Wat is eigenlijk Export?

Caroline vd Plas maakt op twitter een aantal zeer relevante nuances mbt 'export'

Opvallend: hier wordt er dus niet europees gedacht

De parijen met de grootste mond over het grotere plaatje en het belang van internationale samenwerking zetten dit globalistisch perspectief even opzij als het over landbouw gaat. Want produceren voor de export?? Daar heeft NL natuurlijk niets aan.

Valse argumentatie. Of het De, BE, Frankrijk of verder is: Dat NL eten gaat érgens naartoe, en wij ermee stoppen moet die productie gaan verschuiven. Dat cascadeert door het mondiale keten, dus ergens zullen er tekorten ontstaan.

Korten op je landbouw in tijden van voedselonzekerheid is ronduit ASOCIAAL te noemen.


Het gaat alleen over VEE

De veganisten komen met: 'het gaat alleen over vee'.

Dit kopt niet: Veel gemengde bedrijven kunnen niet overleven zonder koeien en moet dus ook stoppen onder de huidige, absurd lage KDW norm. Verder is natuurlijk niet iedereen veganist, dus dat vlees moet dan elders verbouwd.

Dit wordt natuurlijk ook verboden of onmogelijk gemaakt, maar dáár hebben ze het nog even niet over. Hier zien we dus dat er een dwingende anti-vlees agenda speelt die niets met stikstof te maken heeft maar alles met klimaathysterie. Zie daarvoor https://klimaatfeiten.nl


Boeren de grootste stikstofuitstoters?

De stikstofverbindingen waar het om gaat zitten vooral in NOx & Ammoniak. Dus wie stoot wat uit?

Industrie is grootste uitstoter van NOx (bekend en gemeten)

70% NOx despositie Schiphol wordt niet meegenomen

Het is ongeloofelijk maar waar. Dit wordt bereikt door alleen het opstijgen en landen te beschouwen.

https://schipholwatch.nl/2022/06/14/tu-delft-70-procent-stikstofdepositie-luchtvaart-niet-meegeteld/

Vliegverkeer verstookt bij de klim naar 10 km maar liefst 20% van de totale kerosinevoorraad. NL meet echter maar tot 1km, de meeste andere landen nemen tot 10 km mee. RIVM argumenteert dat NL een 'klein land' is, maar uitstoor buiten de grenzen waait natuurlijk terug als de wind goed staat. Vergelijken met Belgie toont dat onze NOx luchtvaartuitstoot zomaar eens een factor 10 (!) hoger kan zijn.

*bron: https://cdr.eionet.europa.eu/

Ook de vliegbewegingen over Nederland heen zijn relevant!

Uitstoot boeren zelf

Rivm concludeert dat boeren de grootste uitstoters van Ammoniak zouden zijn.

De taartpunteverdeling zoals hierboven wordt wat onwaarschijnlijk gezien onderstaand artikel.

https://www.boerderij.nl/dit-zijn-de-grootste-stikstofuitstoters

Maar

De ammoniak-emmisie van boeren is met 65% gedaald sinds 1990 !

Gevolg: Als boeren (via ammoniak) zoveel druk leggen op de natuur, dan had die natuur 30 jaar geleden er toch slechter voor moeten hebben gestaan dan nu?

Probleempje: Natuurliefhebbers claimen juist dat het NU zoveel slechter gaat met 'de natuur' dan toen!

Volume stikstofuitstoters sinds 1950

Aantal koeien is constant, het aantal inwoners, auto's en vliegbewegingen zijn allen ENORM toegenomen !

Toename stikstofuitstoters tussen 1950 - 2022
Ammoniak / NOx uitstoter
Toename
Aantal Inwoners +172 %
Aantal Koeien ~constant
Aantal Autos +6257 %
Aantal passagiers Schiphol +16471 %

... Dus de ammoniakuitstoot vd boeren is dus met 65 % GEDAALD, de rest is VET GESTEGEN, maar minder boeren zou het (vermeende) stikstofprobleem oplossen??

O N M O G E L I J K ! Zie ook de Gif van de vliegbewegingen een eindje hierboven.

In een LEEG Nederland nog steeds teveel stikstof !

Onderzoeksjournalist Geesje Rotgers, werkzaam voor Stichting Agrifact, laat zien dat zelfs in een leeg land de KDW in 25% van de N2000 gebieden nog steeds wordt overschreden. Analyse op basis van rivm data.

Duidelijker kun je niet aantonen dat de stikstofredenaties niet kloppen. De trollen komen natuurlijk meteen met, die werkt voor agrifact - belangenconflict!!, maar de balngenconflicten van de regeringsexperts en 'onderhandelaar' Remkes, dáár hebben ze het dam weer niet over.

Meer hiaten

Op https://stichtingagrifacts.nl/ staan nog veel meer goed onderzochte artikelen over kleine en grotere hiaten, zoals bijvoorbeeld deze:

Stikstof uit natuur zelf wordt niet meegerekend

Natuur krijgt stikstof aangevoerd vanuit de lucht (afkomstig vanuit landbouw, industrie, logistiek). De omvang van deze bron wordt tot op de gram becijferd, elk jaar opnieuw. Maar natuur krijgt óók stikstof aangevoerd vanuit de eigen bodemvoorraad. Verstoring van de natuurbodem, zoals wateronttrekking en ontbossing, jaagt de vrijgave van stikstof uit de bodemvoorraad aan. De omvang van deze substantiële stikstofbron wordt niet in beeld gebracht, maar juist buiten beeld gehouden. Dit is merkwaardig, aangezien deze stikstof net zo goed van invloed is op stikstofgevoelige natuur. https://stichtingagrifacts.nl/overheid-houdt-grootste-stikstofbron-buiten-stikstofbeleid/

en...

Wat is er mis met de stikstofkaart?

Bizarre details over hoe de stikstofkaart uitpakt in een lokale situatie.

https://threadreaderapp.com/thread/1542444580003610625.html


Boeren willen niet veranderen

Dit is echt onzin, boeren veranderen constant. Men is tot alles bereid mits het haalbaar is binnen een redelijk tijdspad.

Invloed van de markt

Een boer wordt vooral door de markt gedwongen om te intensiveren. De protesten tegen de chantage van Nederlandse supermarkten is welbekend: dáár zou je ook wat mee kunnen doen.

D66 heeft een plan zodat boeren "meer kunnen verdienen met minder koeien". Fantasisch toch? ..maar waarom rollen ze dat dan niet uit vóór het onteigenen? Dan gaan boeren (gewoon weer) hervormen, en iedereen moet het met minder dieren doen, maar ze verdienen méér dus ik denk niet dat daar ook maar één boer op tegen is. En de doelen zijn ook nog gehaald. WIN-WIN-WIN dus !

PS: Agrariers moeten nu verplicht 20% kunstmest strooien. Wist jij dat?


Halvering aantal dieren is de énige oplossing

Dit is echt bewuste desinformatie, bedoeld om het beleid erdoorheen te krijgen. Vergelijk het eens met Corona:

Hugo: Er is maar 1 ding wat echt werkt, en dat is VACCINATIE

Maar bij de vaccinaties pakte dit dus desastreus uit, omdat behandeling verboden werd maar de veelgeprezen vaccinaties niet werken. De onteigeningen stikstof gaan netto niets opleveren, omdat boeren niet de grootste uitstoters zijn. Het meeste komt aanwaaien!

Er is een uitstekend alternatief wat net zo effectief is, minder ingrijpend, en ook nog eens goedkoper. Gek genoeg is de minister niet geinteresseerd.

70% ammoniakreductie met Lely Sphere

Er is al jaren de zgn Lely Sphere: Een apparaat voor in de stal wat 70% ammoniak reductie geeft** (bovenop de 65% reductie die al gerealiseerd is sinds 1990).

Het rekensommetje was snel gemaakt door John van der Ent, de CEO van Spar Holding. De Lely Sphere is in staat de ammoniakuitstoot van een melkveebedrijf met 70% terug te dringen en heeft een prijs van rond de €150.000. "Je hebt ongeveer 10.000 melkveehouders, geef elke veehouder twee van die dingen en je reduceert de stikstofuitstoot met 70% voor slechts €3 miljard. Zo simpel is het", aldus Van der Ent. "Innoveren, daar zijn we groot mee geworden en dat moeten we blijven doen." https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10899321/stikstofreductie-van-70-voor-slechts-3-miljard-euro#.Yr3VH8BdmVo.twitter

De Lely Sphere is dus ook nog eens 7x zo goedkoop als de 25 miljard die er nu voor stikstof uitgetrokken is.

Stikstokraker Gazoo

Naast de Lely Sphere is er ook nog de Gazoo - een mestvergasser die in staat is om 80% van de Ammoniak én van het Methaan uit de mest te verwijderen.

Cyclox vermindert roet en NOx uitstoot

Cyclohexanon als toevoeging aan diesel reduceert roet & NOx uitstoot van zware dieselmotoren (o.a. trekkers, vrachtwagens, schepen & graafmachines).

Cyclohexanon werkt door de verbrandingseigenschappen van gewone diesel te verbeteren

Toevoegen van cyclohexanon reduceert dus roet én Nox emissie.

Begin daarmee ipv met de botte bijl boeren te sluiten.


Nederlandse biodiversiteit 'kwijnt weg'

De Nederlandse biodiversiteit blijkt al 30 jaar constant te zijn. Het waanidee van 80% reductie komt van een vergelijking met vage cijfers uit 1870. https://www.clo.nl/indicatoren/nl144002-ontwikkeling-biodiversiteit-msa


Nederland de hoogste stikstofproducent?

Hier wordt gegoocheld met statistiek door de cijfers uitsluitend te presenteren per m2.

D66 komt met dit 'klip en klare' plaatje

Het verschil tussen Nederland en andere landen is de HOGE bevolkingsdichtheid van NL, die natuurlijk óók stikstof produceert (energie, verkeer en consumptie).

Daarnaast: hoe komen ze deze cijfers? Is dit gemeten, gemodelleerd of een combinatie van de twee?


Hiaten in de veetelling? Kom op zeg!

Die veetelling is primaire input voor het AERIUS model.

Fouten in de RVO veetellingen is opmerkelijk, want het RVO registratiesysteem is gekoppeld aan het informatiesysteem van het boerenbedrijf. Deze data is geautomatiseerd dus hoe kunnen hier zulke grote fouten in zitten !?

https://www.rvo.nl/onderwerpen/identificatie-en-registratie-dieren/runderen-melden

Wouter Aukema

Richard Zijlstra

Meer: https://www.blckbx.tv/binnenland/onderzoekers-leggen-bom-onder-stikstofplannen-kabinet

Foutje? ..of bewuste fraude om in godsnaam maar tot die politiek bepaalde conclusie te komen?


Normen liggen veel te laag

De norm ligt in Duitsland 100x hoger. In Denemarken zelfs 200x hoger!

vergelijkings plaat

Er is geen concreet probleem met de natuur in die landen.

Een hondendrol per hectare / per jaar overschrijdt al de stikstofnorm

Het is ongeloofelijk maar waar. Zie deze grondige factcheck van Universiteit Leiden.

https://nieuwscheckers.nl/ja-een-hondendrol-per-hectare-per-jaar-overschrijdt-inderdaad-al-de-huidige-stikstofnorm-in-nederland/


Het begrip 'natuur' wordt gereduceerd tot 'heide'

Heide groeit alleen op hele arme grond. Aanwezigheid van bomen is daar een indicator van 'teveel stikstof' dus bomen zijn in stikstofland opeens geen natuur meer, het is ONKRUID(!) ..wat desnoods met de hand GEROOID dient te worden.

De emotionele framing 'kwetsbare natuur'

Er wordt in NL gewerkt met woke biodiversiteit: Een obsessie met armetierige natuur. https://www.wyniasweek.nl/biodiversiteit-in-nl-obsessie-met-armetierige-natuur/

Natuur wordt via deze kwetsbaar-framing aangewend als emotioneel breekijzer. Deze bewuste framing komt naar voren uit een lek binnen de D66 werkgroep landbouw.


KDW niet geschikt als indicator impact natuur

Naast dat de KDW norm te laag ligt, en er niet gemeten wordt maar gerekend op asis van een model, klopt er ook niets van de meeteenheid KDW.

https://jaaphanekamp.com/blog/science/risk/philosophy/2022-02-24-kritische-depositiewaarden-zijn-niet-geschikt-voor-natuurbescherming-en-instandhouding/

Hieronder breekt jaap hanekamp het hele stikstofdossier tot de grond toe af.

https://jaaphanekamp.com/blog/science/politics/2022-04-19-stikstof-als-oude-wijn-in-nog-oudere-zakken/


Verplichte impactanalyses niet gemaakt

De ingrijpende stikstofmaatregelen gaan een enorme impact hebben. Niet alleen op de boeren, maar op het hele land. Het maken van impactanalyses is bij dergelijke ingrijpende plannen verplicht.

Onbegrijpelijk is dat de belangrijkste impactanalyses niet gedaan zijn. Er is dus géén economische impactanalyse, en óók geen sociale impactanalyse gemaakt, terwijl het maken van dit soort analyses verplicht is.

https://www.pluimveebedrijf.nl/wet-en-regelgeving/stikstof/25-miljard-voor-verwoestend-stikstofbeleid-zonder-doorrekening/

Uitgekochte boeren werkeloos, landloos & dakloos! Ze moeten zelfs een BEROEPSVERBOD VOOR HET LEVEN tekenen!!

Er is geen enkele impactanalyse gemaakt voor deze aardverschuiving, behalve een analyse van de verwachte positieve impact op 'de natuur'.


Beleid gebaseerd op niet bestaande wet

Kamervragen van Omtzigt brengen aan het licht dat het beleid gebaseerd op een nog in te dienen wetsvoorstel! Dit wordt in 2023 ingediend, en pas dan krijgen we een uitvoeringstoets, begroting en meer. Eerder niet.

https://threadreaderapp.com/thread/1544804911879057408.html

Dit is staatsrechterlijk natuurlijk niet in orde.

Op dit moment heeft het kabinet dus *geen idee van de impact van hun eigen plannen...of is deze impact (net als met corona) 5-10 jaar geleden al doorgerekend door de globalisten?

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
4
 1. zaplog@zaplog
  #156031
  -- selected for frontpage by system --
 2. balthasargerards@balthasargerards
  #156032

  Nederlandse heide is strikt genomen geen natuur- maar cultuurgrond omdat het met begrazing in stand moet worden gehouden.

 3. patricksavalle@patricksavalle
  #156033

  Goed werk!

 4. zaplog@zaplog
  #156069
  -- selected for frontpage by system --