1. #deze-podcast
 2. #globalisme
 3. #kritiek-moment
 4. #stikstof
 5. #stikstofbeleid
 6. #totalecontrole
 7. Artikelen

Nood breekt wet ..dát is handig

De urgentietruuk is al zo oud als de wereld, maar sinds de 'war on terror' zien we het fenomeen vaker en vaker.

Het stikstofschandaal is geen boerenprobleem, want de achterliggende urgentiepolitiek (die elke discussie gijzelt) is dezelfde als met covid, en drukt al 2.5 jaar op iedereen. De griezlige werkelijkheid is dat iederéén zo aangepakt kan worden.

Hier een aantal kandidaten die potentieel als volgende aangepakt worden: https://tinyurl.com/wie-is-de-volgende

Urgentiepolitiek

Schermen met de urgentie is niet nieuw, en de beroemde Italiaanse filosoof Giorgio Agamben detecteerde het in 2020 dan ook meteen: al in Mei 2020 publiceerde hij daarom het boek wat hierboven staat.

James Corbett bespreekt 'Where are we Now' hieronder

Voordelen urgentiepolitiek (voor de politiek)

 1. Nood breekt wet, korte procedures dus. "Meters maken".
 2. Weinig tijd voor inhoudelijke discussie, die is toch al geweest in de EU.
 3. Bij weerstand of ongewenste bijeffecten: 'Sorry, het is noodzakelijk'

Nadelen urgentiepolitiek (voor burgers)

 1. Verlies aan transparantie
 2. Publieke opinie wordt gemanipuleerd
 3. Burger staat keer op keer voor voldongen feiten
 4. Vrije democratie glijdt in rap tempo af richting totalitairisme

Hegeliaanse Dialectiek

Een completere omschrijving van uregentiepolitiek is Hegeliaanse Dialectiek, van de de filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Regelmatig worden wij als argeloze slapende massa ruw gewekt door een groot, acuut probleem, een acute dreiging, crisis, onrechtvaardigheid, een aanslag op onze leefsituatie of (vermeende) complotten. De massa vergeet meestal echter om eerst drie belangrijke vragen te stellen:

 1. Is het wel een groot / het juiste probleem?
 2. Wie heeft er voordeel bij om het 'probleem' op te lossen?
 3. Is de voorgestelde oplossing wel de beste oplossing?

https://www.icthealth.nl/blog/hegeliaanse-dialectiek-laat-je-geen-oor-aan-naaien/

Hoe past dit op stikstof

Wettelijk verplichte impactanalyses niet gemaakt

De ingrijpende stikstofmaatregelen gaan een enorme impact hebben. Niet alleen op de boeren, maar op het hele land. Het maken van impactanalyses is bij dergelijke ingrijpende plannen verplicht.

Maar ja, nood breekt wet, dus geen enkele analyse is gedaan. Geen economische, sociale en ook geen culturele impactanalyse dus.

https://www.pluimveebedrijf.nl/wet-en-regelgeving/stikstof/25-miljard-voor-verwoestend-stikstofbeleid-zonder-doorrekening/

Correctie: er is wel één analyse gemaakt: die van de verwachte impact op de natuur.

70% despositie Schiphol niet meegewogen

Ongeloofelijk maar waar. Dit wordt niet gemeten maar berekend, en daartoe wordt een hele krappe hoogteband in het AERIUS model is gestopt.

https://schipholwatch.nl/2022/06/14/tu-delft-70-procent-stikstofdepositie-luchtvaart-niet-meegeteld/

De stikstofcommissie van D66 zelf werd eerst gecensureerd, en toen dit lastig werd werd hij ontbonden en alle input werd daarna genegeerd! Data & wetenschap wordt dus gecherrypicked om het gewenste beeld te scheppen!

Ook de eigen landbouwcommissie werd zonder commentaar aan de kant geschoven.

Stikstof is 'omgekeerde wetenschap'

Het lijkt meer en meer op dat men eerst het gewenste resultaat heeft bepaald (minder dieren, meer bouwgrond), en toen de factoren die dit rechtvaardigen bij elkaar gesprokkeld. Data en wetenschap die helpt wordt gecherrypicked, en de rest bestaat gewoon niet.

De onderbouwing werkt naar het gekozen doel toe, mmar is selectief gekozen. Daarom rammelt het verhaal ook aan alle kanten, wat met overdreven cijfers en ronduit valse claims gepoogt wordt te fixen.

Een opsomming

 • 70% despositie luchtvaart wordt niet meegewogen.
 • De biodiversiteit is niet met 80% afgenomen.
 • De landbouwproductie is niet voor 80% Export.
 • De essentiele veetellingen kloppen niet eens !
 • Het begrip 'natuur' wordt gereduceerd tot 'heide'.
 • Er wordt gekeken vanuit een waanidee van 'kwetsbare natuur'
 • Er wordt slechts 1 model gebruikt (1 model = geen model)
 • Stikstof despositie WORDT NIET GEMETEN
 • Kritische Despositie Waarde (KDW) is niet geschikt om impact natuur te bepalen.
 • KDW normen zijn te laag.
 • Allerlei potsierlijk inhoudelijke blunders waar vdWal (+ heel D66 en groenlinks) laten zien NIETS van stikstof, noch van de natuur noch van boerenbedrijven te begrijpen.

Toelichting hier: https://zaplog.pro/post/30063/hiaten-in-het-stikstof-verhaal

Plannen gaan door, ondanks de hiaten

Want na decennia van negeren is het 'opeens' ZO superdringend dat er geen tijd meer is om alternatieven te bespreken. Bovendien 'komt het uit de EU' en is daarmee blijkbaar een dicataat. Er zijn namelijk aan EU toezeggingen gedaan, waar toen ook al niemand het mee eens was.

De 2e (slaap)kamer laat nog steeds de noodrem die ze in handen heben smoren met de urgentiekaart. Politici die niet WEF gecorrupmeerd zijn hebben het spelletje nog steeds niet door !?!?

Ondeskundigheid ministers is bestuurlijke truuk

Opmerkelijk: veel minsters in Rutte 4 zijn totaal niet inhoudelijk deskundig, en dit is vooral op kritieke ministeries: Klimaat, Stikstof, Landbouw, Defensie, Finance, Justitie.

Dit kan een bestuurlijke truuk zijn: Want we zitten qua great reset nog steeds in de sloopfase, nog voor de Build Back Better (BBB) fase dus.

Voor een sloper kies je waarschijnlijk beter een ondeskundig iemand. Niet-deskundigen hebben namelijk a. Niet in de gaten wat ze slopen (minder kans op spijtoptanten) en b. Geen binding met 'het veld' (minder kans op peer-pressure)

Door'externen' in te zetten denkt Rutte dus meer kans te maken de wef-hervormingen ondanks de rammelende onderbouwing toch uitgevoerd te krijgen.

Hoe het kabinet met de kritiek omgaat.

Inhoudelijk: niet.

Geen tijd voor heroverweging, de natuur kwijnt weg (onzin)!
en
Stikstof komt uit de EU (niet waar), kan niet veranderd.
en
Biodiversiteit komt uit de EU , kan niet veranderd. (het kan anders)
en
Tjeerd: Nu niet weer de data & modellen ter discussie stellen, we moeten nu echt meters maken.".
en
Rutte: Intimideren is onacceptabel. De stikstofplannen zijn noodzakelijk en gaan door.

Doordrukken dus: Stikstof wordt doorgezet

Ondanks de rammelende wetenschap, de gecherrypickte data en de inhoudelijke (potsierlijke) blunders van politici, blijven de plannen dus onwrikbaar. Wat deze zijn naar verluidt 'noodzakelijk' en dringend. Die urgentie klopt van geen kant, maar elke discussie wordt gesmoord met dezelfde urgentie.

Zelfde truuk als met covid dus: demonstreren tegen de coronamaatregelen mocht niet, vanwege de coronamaatregelen.

Rutte: Remkes is geen bemiddelaar, want dit woord suggereert dat stikstofplannen kunnen wijzigen

Steeds gekker: Remkes blijkt daarnaast ook nog eens stikstofetisjist te zijn! Wat is dit voor onderhandelaar? https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2020/06/stikstof-remkes-kraakt-kabinet-760593/

Gifmedia vervult de schoenlepelfunctie

...om de 'vooruitgang' erdoorheen te drukken. Op1/NRC huurling Hugo Logtenberg ontkende bv keihard de gefundeerde wetenschappelijke kritiek op het stikstofmodel. Hij doet dit op een *kritiek moment: Di 28 Juni, de avond voor het stikstofdebat in de 2e kamer!

VVD kiest voor propaganda middelvinger-stijl

Deze podcast

Resumerend

Stikstof gaat niet over 'de natuur', covid gaat niet over volksgezondheid, en CO2 gaat niet over het klimaat. Het zijn inwisselbare factoren waarmee een probleem + de WAAN van urgentie wordt gecreeerd, welke vervolgens wordt gebruikt om 'meters te maken' met een oplossing die grondrechten aantast.

De urgentietrein moet HIER stoppen

Dit is van het hoogste belang. Als ze de boeren ZO kunnen onteigenen kunnen ze namelijk iedereen onteigenen. De elite die hierachter zit is nietsontziend, en verkrijgt meer en meer drukmiddelen over ons. Deze zullen zij zeker gaan inzetten.

Geen democratie

Urgentiepolitiek is geen democratie, want de burger staat keer op keer voor voldongen feiten, ook als de basis hieronder niet klopt. maar overleg gebaseerd op de verkeerde informatie moet overnieuw. Zo simpel is het gewoon. Maar zo zal het niet gaan, want wie nog de illusie van democratie koestert:

Het EU covid certificaat is onlangs weer voor een jaar verlengd...na een 99% NEGATIEVE publieke consultatie!

'Meters maken' ... waarop?

Dat verschilt per keer.

Woningbouw

De woningmarkt is nu bijvoorbeeld opééns heel belangrijk. Dit past goed binnen Hegeliaans dialectiek, want de problemen met de woningmarkt zijn al decennia bekend en worden ook al decennia genegeerd! Ze werden zelfs erger gemaakt (verhuurdersheffing).

Laat het maar oplopen todat het echt niet meer gaat, en DAN heb je momentum.

Gewetenloos drukpunt natuurlijk, wonen is een basisbehoefte !

Er circuleren Macro-herinrichtingsplannen

Nederland onderdeel van gigastad met 45 miljoen inwoners.
Hoeveel stikstof gaat dit uitstoten?

De rol van Migratie

Een groeiend aantal signalen laat zien dat immer toenemende migratie naar de EU niet toevallig is. Lees deze twee artikelen.

 1. EU resolutie “De grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst” uit 2019
 2. Het Coudenhove-Kalergi plan

Het Coudenhove-Kalergi plan is een rassentheorie die beweert dat er motieven spelen om het Europese volk te laten 'verdwijnen', door vermenging met andere rassen. Dit omdat ze niet volgzaam genoeg zouden zijn voor de nieuwe wereld. Er moet een nieuw menselijk ras komen, een afro-aziatisch ras wat wel de juiste eigenschappen zou bezitten.

Aldus de theorie, lees het eens door: https://www.frontnieuws.com/het-coudenhove-kalergi-plan-de-volkerenmoord-op-de-volkeren-van-europa/

Niet tegen migranten gericht

Een misverstand is dat Kalergi tegen migranten gericht is, maar dat is niet juist. Immigranten weten immers van niets en worden ook maar hierheen gemanipuleerd. De kritiek is dus primair gericht op de mensen die migratiestromen orchestreren.

In hoeverre deze theorieen kloppen? Lastig te zeggen, maar wat blijft staan is dat alle migratiedeuren wijd openstaan, en wijd op BLIJVEN staan, ondanks dat duidelijk is dat de IND en de huizenmarkt de instroom totaal niet aankan.

Verschil maken als bestuurlijk instrument?

Migranten worden in toenemende mate voorgetrokken op de eigen bevolking. Verschil maken is tegen de grondwet, maar het wordt er toch ingerommeld. Motivaties zijn de bekende fopspenen 'urgentie' (bij migratie) en 'tijdelijk' (bij diversiteitsquota).

Feit: Verschil maken zaait verdeeldheid !

Bestuurlijke macht is buitengewoon machtig nu

Regeringen hebben zich met covid veel macht toegeeigend, en dit heeft invloed op de manier van beleid voeren met stikstof. De vluchtelingentoestroom is bijvoorbeeld aangemerkt als 'nationale crisis', wat wettelijk de mogelijkheid opent om artikelen van de zeer verstrekkende Wet Verplaatsing Bevolking te activeren. Op basis van deze wet kunnen hele wijken ontruimd worden.

Draad van onderzoeksjournalist Annelies Strikje
https://threadreaderapp.com/thread/1510933328010043401.html

Wet Verplaatsing Bevolking is in 2018 voorbereid door Ferd Grapperhaus, die in de paragraaf "inwerkingstelling" het woord 'noodtoestand' heeft laten vervangen door het woord 'crisissituatie', onder een goedklinkend motto 'modernisering'.

https://deanderekrant.nl/nieuws/kabinet-stoft-wet-af-die-schenden-van-grondrechten-eenvoudiger-maakt-2022-04-09

Het Juridisch journaal van Viruswaarheid geeft meer info:
https://videowaarheid.nl/video/inkwartieren-uitkleden/

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
4
 1. zaplog@zaplog
  #156028
  -- selected for frontpage by system --
 2. zaplog@zaplog
  #156072
  -- selected for frontpage by system --
 3. zaplog@zaplog
  #156074
  -- selected for frontpage by system --
 4. zaplog@zaplog
  #156084
  -- selected for frontpage by system --