1. #bergamo
 2. #biljoen
 3. #corona
 4. #coronacrisis
 5. #covid-19
 6. #crisis
 7. #hegeliaanse-dialectiek
 8. #hydroxychloroquine
 9. #ivermectine
 10. #lampedusa
 11. #new-york
 12. #nothing
 13. #oplossing
 14. #own
 15. #probleem
 16. #reactie
 17. #the-great-reset
 18. #vaers
 19. #wef
 20. #world-economic-forum
 21. Artikelen

Het mechanisme achter The Great Reset - Probleem, Reactie, Oplossing

Er zit een patroon achter alle crises die we (recentelijk) achter de rug hebben, het is het mechanisme waarmee onze individuele vrijheid steeds verder wordt ingeperkt en macht steeds verder gecentraliseerd wordt. Dit mechanisme, ook wel de Hegeliaanse Dialectiek genoemd, kent drie stappen:

 1. Probleem;
 2. Reactie;
 3. Oplossing.

Op het eerste oog lijkt hier niets mis mee, maar is in de verkeerde handen een beproefd mechanisme waarmee in het verleden al met succes macht is gecentraliseerd en individuele vrijheden zijn afgenomen.

De Hegeliaanse Dialectiek is een manier om een gewenste oplossing op slinkse wijze door te kunnen drukken. Allereerst wordt een groot probleem, acute dreiging of crisis gecreëerd. Hierbij speelt angst de hoofdrol. Omdat mensen vanuit angst handelen is er grote druk op machthebbers om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, ongeacht de consequenties. De machthebbers dragen dan de voorgebakken en gewenste oplossing aan als enige oplossing. En die oplossing omvat dan het beperken van de vrijheid van burgers en een machtsoverdracht van het individu naar de centrale overheid. Klinkt het al bekend in de oren?

In plaats van druk op de machthebbers uit te oefenen is een andere benadering veel rationeler:

 1. Is het probleem wel zo ernstig als voorgedaan?
 2. Wie heeft voordeel bij de aangedragen oplossing?
 3. Is de aangedragen oplossing wel de beste oplossing?

De angstporno van de coronacrisis

We nemen de corona crisis als voorbeeld. Allereerst werd via de oude media een angstcampagne gevoerd. De beelden uit China lieten zogenaamd zien dat mensen dood op straat neervielen. De beelden uit het Italiaanse Bergamo moesten de indruk wekken dat ziekenhuizen het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen niet aankon. De amateurfoto van het militaire konvooi wekt de indruk dat het een om een enorm lange stoet vrachtwagens gaat. In werkelijkheid waren het dertien voertuigen.

De foto is een goed voorbeeld van hoe beelden angst kunnen opwekken zonder iets concreets te laten zien, in de ware zin van het woord. Verschillende politici verwezen destijds naar "de foto's uit Bergamo" zonder specifiek te zijn. Ook zij wisten hoe krachtig de beelden waren.

Een andere foto, die vooral op social media rondging, toont een grote hal met doodskisten waarbij op elke doodskist een rode roos ligt. Ieder mens is gevoelig voor de confrontatie met het (de eigen) mortaliteit. Ook deze foto zou Bergamo betreffen. Het bleek echter te gaan om een foto uit 2013, genomen na de bootramp in Lampedusa waarbij bootvluchtelingen om het leven waren gekomen.

Als laatste voorbeeld van de angstcampagne de foto uit New York en dronebeelden die de indruk moesten werken dat er in New York overgegaan moest worden tot massagraven. De stad gebruikt de locatie al meer dan 150 jaar als openbare begraafplaats en begraaft niet-opgeëiste mensen en degenen wier dierbaren zich geen privébegrafenis kunnen veroorloven. Het is echter een heel krachtige foto om emoties van angst op te wekken.

Vraag 1: Is het probleem wel zo ernstig als voorgedaan?

Al in 2020 was bekend dat COVID-19, de ziekte die zogeheten het gevolg is van infectie met het coronavirus, niet veel gevaarlijker is dan de seizoensgriep. Een eigen bulletin van de WHO verwijst naar een wetenschappelijk artikel van John Ioannidis, een vooraanstaand wetenschapper van de Stanford University. Dit artikel was al op 13 mei 2020 ingediend en laat zien dat de mortaliteit van COVID-19 laag is, vergelijkbaar met de normale seizoensgriep. Bijna alle onderzoeken naar de infectie-mortaliteitsratio (IFR) van Covid hebben resultaten opgeleverd variërend van 0,04% tot 0,5%. Dit betekent dat de overleving van Covid minimaal 99,5% is.

Er is geen ongebruikelijke oversterfte geweest. De pers noemde 2020 het dodelijkste jaar van Groot-Brittannië sinds de Tweede Wereldoorlog. Misleidend omdat het voorbij gaat aan de enorme bevolkingsgroei ten opzichte van toen. Een meer verstandige statistische maatstaf voor mortaliteit is Age-Standardized Mortality (ASMR). In die zin is 2020 niet eens het slechtste jaar voor sterfte sinds 2000. Sterker nog, sinds 1943 zijn slechts negen jaar beter dan 2020. Statistieken, wereldwijde sterfte na C-19.

Het aantal “Covid-sterfgevallen” is kunstmatig opgeblazen. Landen over de hele wereld hebben “Covid-sterfgeval” gedefinieerd als een “dood door welke oorzaak dan ook binnen 28/30/60 dagen na een positieve test”. Gezondheidswerkers uit Italië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Noord-Ierland en anderen hebben allemaal toegegeven aan deze praktijk. Het verwijderen van enig onderscheid tussen sterven aan Covid en sterven aan iets anders na positief getest te zijn op Covid zal natuurlijk leiden tot overtelling van “Covid-sterfgevallen”. De Britse patholoog John Lee waarschuwde afgelopen voorjaar al voor deze “aanzienlijke overschatting“. Andere “mainstream” bronnen hebben het ook gemeld.

Gezien het enorme percentage “asymptomatische” Covid geïnfecteerden, de bekende incidentie van ernstige aanvullende ziekten en het potentieel voor fout-positieve tests, maakt dit het Covid-dodental tot een zeer onbetrouwbare statistiek. Dit patroon heeft zich tijdens de “pandemie” in alle andere landen voortgezet. Een FOIA-verzoek van oktober 2020 aan de Britse ONS onthulde dat minder dan 10% van het officiële aantal “Covid-sterfgevallen” destijds Covid als enige doodsoorzaak had. De gemiddelde leeftijd van “Covid-dood” is hoger dan de gemiddelde levensverwachting. De gemiddelde leeftijd van een “Covid-sterfgeval” in het VK is 82,5 jaar. In Italië is dat 86. Duitsland, 83. Zwitserland, 86. Canada, 86. VS, 78, Australië, 82. In bijna alle gevallen is de mediane leeftijd van een “Covid-sterfgeval” hoger dan de nationale levensverwachting.

Conclusie: het probleem is nauwelijks ernstig te noemen maar is wel ernstig voorgedaan

In principe zouden we hier kunnen stoppen omdat het probleem fictief is. Voor de volledigheid gaan we verder met de tweede vraag.

Wie heeft voordeel bij de aangedragen oplossing?

Er zijn grofweg twee partijen die voordeel hebben bij 'vaccinatie' als enige oplossing uit de crisis. De eerste partij betreft de mega corporaties zoals de farmaceutische industrie en big tech. De farmaceutische industrie heeft enorme winsten kunnen boeken die te danken zijn aan de enorme en ongekende verkoopcijfers van de corona injecties. Big tech bedrijven zagen ook hun winsten stijgen, denk aan het verplichte thuiswerken dat een boost heeft betekend voor de ICT sector en de online warenhuizen die ook hun omzet zagen stijgen. In iets minder dan negen maanden zagen 651 miljardairs in de VS hun vermogen met $ 1,06 biljoen dollar stijgen, volgens een recent rapport met de titel " Billionaire Bonanza " van het Institute for Policy Studies. Gezamenlijk is hun nettowaarde nu meer dan 4 biljoen dollar.

De tweede partij betreft de machthebbers, meer specifiek de politieke machthebbers. De tijdelijke noodwet, welke nu stap voor stap aan bestaande wetgeving wordt toegevoegd, gaf (geeft) machthebbers ongekende mogelijkheden. Individuele vrijheden zoals het recht tot samenscholing, demonstratie, het zich mogen begeven in de buitenruimte (avondklok), etc. konden op elk moment worden beperkt. Het Corona ToegangsBewijs, de CTB, gaf ongekende mogelijkheden aan machthebbers om via een technocratische oplossing burgers te beperken in hun vrijheden. Het kan een eerste stap zijn richting een surveillance samenleving zoals deze nu al wordt uitgerold in China. Denk aan de meest recente stap van de Chinese regering waar het Covid-passysteem wordt gebruikt om protest te blokkeren.

Het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben recent besloten dat de Europese coronapas nog een jaar geldig blijft, tot juli 2023. Ook minister Kuipers wil geen afstand doen van de pas en is bereid om deze "in uitzonderlijke situaties" weer in te zetten. Het CTB zal daarna hoogstwaarschijnlijk naadloos overgaan in het Europese digitale ID bewijs. Vooralsnog vrijwillig.

Conclusie: vooral de mega corporaties en machthebbers hebben voordeel bij de aangedragen oplossing

Dan de laatste vraag:

Is de aangedragen oplossing wel de beste oplossing?

Al vroeg in de crisis werd door toenmalig minister de Jonge gezegd dat een vaccin de enige uitweg uit de crisis zou zijn. We kunnen aan de hand van de eerste vraag al concluderen dat een vaccin niet nodig is wanneer het bijbehorende probleem niet ernstig is. Daarnaast waren er al aan het begin van de crisis vroegbehandelingen mogelijk welke echter door de gezondheidsinspectie werden verboden. In hoofdzaak gaat het dan om hydroxychloroquine en ivermectine. Het onthouden van (vroeg)behandeling heeft in de VS tot verschillende rechtzaken geleid. Zo waren er drie succesvolle rechtzaken in de staat New York welke patiënten van 65, 80 en 81 jaar oud betroffen. En het hield daar niet mee op. Alle drie kregen ivermectine, herstelden en werden uit het ziekenhuis ontslagen.

Een rechtzaak die het nieuws haalde betrof een oudere man die eigenlijk al opgegeven was. Ook hier moest een rechtszaak worden gevoerd om de man met ivermectine te kunnen behandelen. Na behandeling herstelde de man en verliet het ziekenhuis zes weken na opname. Inmiddels laten 28 staten in de VS het gebruik van ivermectine toe voor de behandeling van COVID-19. Ook wordt hydroxychloroquine toegelaten in verschillende staten onder toenemende druk.

Daarnaast blijken de injecties verre van veilig. Bovenstaande figuur op basis van officiële cijfers voor de VS van VAERS laat zien dat in 2021 een piek te zien is in het aantal doden na vaccinatie. Het mag duidelijk zijn dat de piek slechts een enkele oorzaak kan hebben eigenlijk al reden genoeg had moeten zijn om per direct met de vaccinaties te stoppen.

Officiële data afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk laten zien dat de Covid injecties een negatieve effectiviteit hebben. Een positieve effectiviteit betekent bescherming tegen ziekte. Een effectiviteit van nul betekent dat het geen verschil maakt of u wel of niet geïnjecteerd bent. Een negatieve effectiviteit betekent dat juist dat u meer kans loopt om ziek te worden na injectie dan een persoon die niet is geïnjecteerd.

Hoe zit het met andere crises?

Met bovenstaand mechanisme in het achterhoofd kunt u ook andere crises analyseren en het gedrag van machthebbers verklaren. Wat dacht u van de Oekraïne oorlog? Of van de klimaatcrisis? En wat te denken van de stikstofcrisis. Voorop staat telkens angst(creatie). Aan het einde staat telkens de droom die de machthebbers voor u in petto hebben: Welkom in 2030: Ik heb geen bezit, heb geen privacy en mijn leven is nog nooit zo goed geweest.

Een twitterbericht van het World Economic Forum dat kort na publicatie werd verwijderd.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
1
 1. zaplog@zaplog
  #156020
  -- selected for frontpage by system --