1. #cognitieve-oorlogsvoering
 2. #hybrid-warfare
 3. #hybride-oorlogsvoering
 4. #informatieoorlog
 5. #navo
 6. #oorlogsvoering
 7. #propaganda
 8. #psyops
 9. Artikelen

NATO voert oorlog tegen afwijkende meningen

Als je een afwijkende mening hebt, ziet NATO jou als een 'enemy-combatant'. Om jou te bestrijden gaan ze samenwerken met de social platforms.

Executive Summary

Oorlogvoering is de laatste decennia drastisch veranderd, weg van de fysieke dreigingen van conventionele oorlogvoering. Oorlog beweegt zich nu in de richting van de sociale en ideologische bedreigingen die het gevolg zijn van de massamedia en de vooruitgang in de technologie. De komst van dit nieuwe type oorlogsvoering is anders dan alles wat we tot nu toe hebben gezien. Hoewel het elementen overneemt uit eerdere soorten hybride oorlogsvoering, maken de reikwijdte en de impact ervan het veel gevaarlijker dan zijn voorgangers. Wij hebben deze nieuwe manier van oorlogvoering cognitieve oorlogvoering genoemd.

Cognitieve oorlogsvoering vertoont weliswaar diverse overeenkomsten met andere niet-conventionele en
niet-kinetische vormen van oorlogsvoering/operaties, is zij uiteindelijk uniek in haar uitvoering en doel. In dit artikel onderzoeken we de oorsprong van niet-kinetische oorlogsvoering door eerst te kijken naar de Koude Oorlog en het gebruik van psychologische operaties (PsyOps). We volgen de evolutie van oorlogsvoering, waarbij we opmerken dat de vooruitgang in technologie aanleiding gaf tot elektronische oorlogsvoering en vervolgens cyberoorlogsvoering. Naarmate de cybercapaciteiten zich verder ontwikkelden, werd inlichtingen een groeiend terrein en begon de informatieoorlogsvoering zich te ontwikkelen. Cognitieve oorlogsvoering gaat echter een stap verder dan de strijd om de informatiestroom te beheersen. Het is eerder de strijd om de manier waarop mensen op informatie reageren te controleren of te veranderen. Cognitieve oorlogsvoering is erop gericht vijanden zichzelf van binnenuit te laten vernietigen.

Wij definiëren cognitieve oorlogsvoering als het bewapenen van de publieke opinie, door een externe entiteit, met als doel (1) het beïnvloeden van openbaar en overheidsbeleid en (2) het destabiliseren van openbare instellingen.

Destabilisatie en beïnvloeding zijn de fundamentele doelen van cognitieve oorlogsvoering. Deze doelen zijn erop gericht onvrede te zaaien in een samenleving of bepaalde overtuigingen en handelingen aan te moedigen. Het lekken van de Democratische Nationale Conventie (DNC) in 2016 is een goed voorbeeld van een buitenlandse mogendheid die verdeeldheid uitbuit om een samenleving te destabiliseren. Terroristische groeperingen zoals Al Qaida laten zien hoe burgers kunnen worden beïnvloed en gerekruteerd door radicale ideologieën. Nooit eerder was zo'n verraderlijke manipulatie zo gemakkelijk te verwezenlijken als vandaag. Vooruitgang op het gebied van connectiviteit, digitalisering, neurologie en psychologie heeft de samenleving veel goeds gebracht. Maar toch, met elke nieuwe mogelijkheid, duikt er een nieuwe bedreiging op. Vandaag worden we geconfronteerd met de problemen die voortvloeien uit het vermogen van de sociale media om informatie in enkele minuten uit te zenden naar miljarden gewillige mensen. We moeten ons verdedigen tegen algoritmes die kunnen vaststellen wie het meest vatbaar is voor geplaatst materiaal en wie het meest bereid is het te verspreiden. Het huidige vermogen om informatie te vervalsen en te manipuleren is ongekend, en recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie hebben video en audio nu ook verdacht gemaakt. Mensen weten niet meer wat ze moeten geloven, en zelfs overheidsinstellingen worden niet gespaard van dit gebrek aan vertrouwen. Tegelijkertijd is er een revolutie gaande in wat we weten over hoe onze hersenen en emoties functioneren, nu individuen experimenteren met verschillende vormen van controle.

Daarom is het onze overtuiging dat de NAVO zich snel en krachtig moet aanpassen om zich te verdedigen tegen de huidige bedreigingen op het gebied van cognitieve oorlogsvoering en moet werken aan het inperken van toekomstige bedreigingen. De democratische samenleving is ingewikkeld en verbazingwekkend, maar ook kwetsbaar. Om deze bedreigingen voor te zijn, moet de NAVO defensief reageren op drie manieren.

 1. Ten eerste moet de NAVO werken aan de ontwikkeling van een werkdefinitie of kader voor cognitieve oorlogshandelingen. Dit omvat een reeks criteria voor het ontdekken van cognitieve aanvallen op het moment dat ze plaatsvinden.

 2. Ten tweede moet het bondgenootschap de kwetsbaarheid voor cognitieve aanvallen op nationaal en persoonlijk niveau beoordelen in de hoop een weerbaarder bevolking te creëren en te inspireren.

 3. Ten derde moet de NAVO organisaties oprichten om contacten te onderhouden met tech-bedrijven en de uitdagingen van de toekomstige oorlogsvoering het hoofd te bieden.

Een extra laatste overweging zou een analyse zijn van potentiële vijandige staten waartegen we cognitieve oorlogsvoering kunnen gebruiken in een offensieve strategie of als afschrikking.

De basis voor democratie ligt niet alleen in wetten en burgerlijke orde, maar ook in vertrouwen en wederzijds respect: het vertrouwen dat we die wetten zullen volgen, burgerlijke instellingen zullen respecteren, en elkaar en onze verschillende meningen zullen respecteren. Het vertrouwen is nu in gevaar, de waarheid wordt aangevallen en de democratie wordt bedreigd. De tijd om ons voor te bereiden is nu gekomen, en de hele wereld kijkt toe.

Some Rights Reserved (CC BY-SA 4.0)
3
 1. zaplog@zaplog
  #155826

  -- article was edited by user, this diff generated by system --

  text changed:

  NATO gaatvoert oorlog voeren tegen afwijkende meningen

 2. zaplog@zaplog
  #155833
  -- selected for frontpage by system --
 3. zaplog@zaplog
  #156035
  -- selected for frontpage by system --